Dental Tribune Serbia & Montenegro
Clinical
Digitala je alat, znanje je moć

October 6, 2021

Pacijent se javio za potpunu rekonstrukciju obe vilice. Indikovan je monolitni supertranslucentni cirkon, preparacija polužljeb i stepenik, cementiranje adhezovno kompozitnim cementom (sl. 1).

advertisement
Nove tehnologije i dentalni tim – partneri u uspehu

November 19, 2020

„Ako su naši pacijenti zadovoljni, onda bi i mi kao tim (stomatolog i zubni tehničar), takođe trebalo da budemo zadovoljni.“ Lično sam dugo smatrao da ova rečenica predstavlja izgovor za protetske nadoknade koje nisu u potpunosti adekvatne. Šta ako smo mi zadovoljni, a pacijent nije ili ako mi kao tim nismo u potpunosti zadovoljni, a, sa druge strane, pacijent je oduševljen? Da li postoji samo crno ili belo ? Kako to danas u praksi izgleda?

Life-Like IV klasa u dve kompozitne mase

June 20, 2019

Incizalna trećina zuba, bogata individualnim efekatima, po estetskim parametrima najzahtevnija je za rekonstrukciju, posebno kada govorimo o direktnoj modelaciji kompozitnim materijalima uz maksimalno očuvanje zdrave zubne supstance. Brojne tehnike slojevanja, opisane u literaturi, kroz klinički rad u Centru za dentalnu estetiku i implantologiju, implementirane su uz mnoge kompozitne sisteme, često podrazumevajući primenu više masa za samo jednu restauraciju radi postizanja izgleda prirodnog zuba (halo efekat, dentinski mameloni, pukotine i dr.). Strategija u sanaciji IV klase, zahteva dobro poznavanje optičkih karakteristika materijala, kao i indikacija za primenu odgovarajuće tehnike. Naravno, tržište plasira kompozite različitog opaciteta, translucentnosti i zasićenosti boje u težnji za jednostavnim koracima. Koliko sanacija može biti jednostavna uz pravilnu manipulaciju govori prikaz ovog kliničkog primera najzahtevnijih frakturiranih centralnih sekutića sa samo dve kompozitne mase.

advertisement
Cementiranje bezmetalnih protetskih radova

May 6, 2015

Klinički uspeh restauracija od pune keramike izuzetno zavisi od načina cementiranja takvih nadoknada. Znamo da restauracije od pune keramike mogu varirati svojim oblikom te se danas osim krunica i mostova, od pune keramike standardno izrađuju delimične krunice, vestibularne fasete (veneers), inleji, onleji, overleji i u novije vreme okluzalne fasete, koje se gotovo ravnom površinom, uz minimalnu preparaciju, vežu za površine abradiranih okluzalnih površina.

Funkcionalno estetska rehabilitacija ortodontske anomalije minimalno invazivnim postupkom – timski pristup

March 31, 2014

Sveukupni napredak dentalne tehnologije, materijala iz domena adhezivne stomatologije, konstantna evoluiranja protokola u implantologiji, kroz promenu dizajna implanata i restorativnih komponenata, omogućila je da savremeni terapijski koncepti postanu znatno manje radikalni. Takođe, paralelno sa tim napretkom, došlo je i do podizanja svesti pacijenta da je jednom izgubljena zubna supstanca nenadoknadiva i spremnosti da se određeno vreme žrtvuje u dužini tretmana u cilju njenog očuvanja! Sve gore pomenuto omogućilo je savremenim kliničarima da ranije veoma ekstenzivne i često skupe radove u pogledu biološke cene, danas učine kroz minimalno invazivan pristup i time velike estetsko funkcionalne transformacije izvedu uz minimalnu biološku cenu!

Primena različitih tipova kompozitnih materijala u direktnoj privremenoj restauraciji zuba – prikaz slučaja

March 24, 2014

Donošenje terapijskog plana nije jednostavno kod zuba kod kojih je posle endodontskog lečenja potrebno vreme za ozdravljenje tkiva, a indikovani su za protetičku rehabilitaciju. Izrada privremenog ispuna ili privremene krunice na duže vreme nije sigurno rešenje pogotovo kod devitalizovanih zuba sa većim gubitkom tkiva krunice. Potrebno je zub zaštiti od frakture i sprečiti mikrocurenje ka endodontskom prostoru. Cilj ovog rada bio je da prikaže slučaj kod koga je kombinacijom različitih materijala i postupaka sprovedena optimalna restauracija endodontski lečenog zuba sa obimnim gubitkom tkiva krunice.

advertisement

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International