Dental Tribune Serbia & Montenegro
Clinical
3D printeri u stomatologiji i zubnoj tehnici danas

October 8, 2019

Ako ste se kojim slučajem zadesili na International Space Station, između ostalog možete videti 3D printer, koji je u upotrebi još od 2014. godine, a zanimljivo je da je prvi printani objekat bio majstorski ključ. Printer radi u bestežinskom stanju i mnogi hibridni materijali koje danas koristimo su nastali 360 km iznad zemlje. 3D printing u dentalu je karika koja se čekala dosta dugo, pri tome, pre svega mislim na nove materijale i mogućnosti.

Life-Like IV klasa u dve kompozitne mase

June 20, 2019

Incizalna trećina zuba, bogata individualnim efekatima, po estetskim parametrima najzahtevnija je za rekonstrukciju, posebno kada govorimo o direktnoj modelaciji kompozitnim materijalima uz maksimalno očuvanje zdrave zubne supstance. Brojne tehnike slojevanja, opisane u literaturi, kroz klinički rad u Centru za dentalnu estetiku i implantologiju, implementirane su uz mnoge kompozitne sisteme, često podrazumevajući primenu više masa za samo jednu restauraciju radi postizanja izgleda prirodnog zuba (halo efekat, dentinski mameloni, pukotine i dr.). Strategija u sanaciji IV klase, zahteva dobro poznavanje optičkih karakteristika materijala, kao i indikacija za primenu odgovarajuće tehnike. Naravno, tržište plasira kompozite različitog opaciteta, translucentnosti i zasićenosti boje u težnji za jednostavnim koracima. Koliko sanacija može biti jednostavna uz pravilnu manipulaciju govori prikaz ovog kliničkog primera najzahtevnijih frakturiranih centralnih sekutića sa samo dve kompozitne mase.

advertisement
Laserski tretman parodoncijuma i prevencija periimplantita -1.deo

June 3, 2019

Dentalni implantati su postali nezaobilazna terapija u stomatologiji kako bi se nadomestio nedostatak zuba u različitim kliničkim situacijama. Procenjuje se da je stopa uspeha nakon 16 godina praćenja 82,9%. Dijagnoza i planiranje terapije su ključni faktori u postizanju pozitivnih rezultata nakon postavljanja i opterećivanja implanta. Periimplantit predstavlja jednu od najčešćih komplikacija koji zahvata okolna meka i tvrda tkiva i koji može dovesti do gubitka implantata. Dakle, strategije za prevenciju i lečenje periimplantnih bolesti treba integrisati u savremene koncepte rehabilitacije u stomatologiji.

U kom ste vi zapravo biznisu?

March 19, 2019

Kako biste onda baš vi mogli odgovoriti na to pitanje? Ako imate svoju stomatološku praksu, možda biste mogli reći da je vaš biznis posvećen vraćanju osmeha na lica ljudi i podizanju svesti o tome da sticanje blistavog osmeha može biti prijatno iskustvo, zahvaljujući izvanrednom znanju zaposlenih i svetskom kvalitetu opreme koju koristite. To je samo moj predlog - od ključnog je značaja da vi sami pronađete šta je taj odgovor konkretno za vas i vaš biznis.

Efekat primene parcijalnog vakuuma na hemijsku obradu sistema kanala korena: Sleimanova faza

February 21, 2019

Još od samog početka 20. veka, kada su Valter Hess i Ernest Zurcher predstavili anatomiju kanala korena sa, do tada neviđenom vizuelnom jasnoćom, njegova kompleksnost fascinirala je naučnike opremljene sve boljim aparatima za slikanje - od plavih boja do CT, od CBCT do konfokalne mikroskopije, od čistih preparata za zube do mikro-CT2-4, (napominjemo samo neke od njih). Zahvaljujući sveobuhvatnim istraživanjima i diskusijama, raznolikost i složenost morfologije kanala korena je danas dobro poznata i prihvacena. Međutim, pitanje kako najbolje pripremiti ovaj prostor, a očuvati homeostazu ostaje otvoreno za različite rasprave, koje se vode sa aspekta nauke ali, nažalost, i komercijalnih aspekata. Naš zadatak kao naučnika i kliničara je da istražimo koji je pristup najpraktičniji i primenljiv kako bi sačuvao zdrav zub i periodoncijum a u skladu sa dokazanim principima endodontskog lečenja i minimalno invazivnim pristupom. Kako se svakodnevno na tržištu pojavljuje mnoštvo sistema za endodotsku obradu kanala čini se da delimo razumevanje da oni nemaju mogućnost da očiste kanal, već samo da ga preparišu to jest oblikuju dok je u stvari proces irigacije, ispiranja taj koji obezbeđuje određeni nivo čistoće kanalnog sistema potreban da se stvore uslovi za regeneraciju tkiva. Stoga, imajuci u vidu da je oblikovanje kanala u toku obrade prihvaceno (endodontske iglice koje se koriste uklanjaju najveci deo pulpe i / ili zaraženi dentin bez zaostajanja debrisa u kanalu, zadržavajući prirodan oblik kanala bez prisustva mikro pukotina) može se reći da je hemijska obrada ta koja je presudna za kompleksnost i uspeh tretmana. Dugo vremena je ispiranje predstvaljalo mističan deo procesa, sa generalnim stavom da je dobro ispiranje neophodno ali bez standardizovanog procesa. Dok su različiti instrumenti i rastvori za irigaciju obimno proučavani, prvi redosled faza primene preporučen je tek 2005. pa su tada kliničari postali svesni da naizmenična primena rastvora moze biti isto tako efikasna kao i primena negativnog pritiska u cilju postizanja čistog prostora kanala korena i uklanjanja postoperativnog bola. Ispod možete naći opise i rezultate nekoliko studija koje su dovele do postavljanja protokola ispiranja kanala koji je predstavljen kao zaključak ove publikacije.

advertisement
Rešavanje problema neuspelog endodontskog lečenja zuba

November 13, 2018

Cilj endodontskog tretmana je sprečavanje inflamacije i postizanje produženog efekta procedure. Kako bi se ovo postiglo, veoma je važno primeniti adekvatne tehnike tokom planiranja tretmana, dizajniranja pristupnog kaviteta, kao i u fazi preparacije. Ono što je takođe važno je protokol irigacije koji može dramatično uticati na konačan ishod. Poslednje, ali ne i manje važno, jeste odabir tehnike opturacije radi ispune trodimenzionalnog prostora sistema kanala, što je ključno za postizanje rezultata visokog nivoa.

Kako da reč postane lek

August 25, 2018

Možda ste već imali priliku da se u vašoj praksi susretnete sa pacijentima koji slabo reaguju na vaše savete o dentalnoj higijeni i značaju redovne posete zubaru. Možda među njima ima onih koji se iracionalno plaše stomatologa i bez obzira na to što znaju da će kasnije ispaštati, ne slušaju vaše preporuke i rade po svom.

Stres i tipovi ličnosti – Stres i kako ga prevazići 3.deo

August 16, 2018

Proširivanje i uvećavanje znanja o stresu jedan je od najboljih načina da se lakše nosimo sa stresom i njegovim posledicama. To znanje nam pomaže da prepoznamo uzročnike stresa i učinimo sve što možemo kako bismo ih eliminisali iz naših života. Pomaže nam da shvatimo mehanizam funkcionisanja i fiziologiju stresa kako bismo znali šta se tačno dešava u našem organizmu i šta treba da uradimo u stresnoj situaciji.

advertisement
Čarolija uspeha ista je i za stomatologe

April 26, 2018

Ako ste zaposleni u državnoj ustanovi, onda vam ovaj tekst ne treba, ali ako radite u privatnoj ordinaciji onda će vam biti izuzetno koristan. Konkurencija je sve veća, a ako mislite da je kvalitet usluge koju pružate svojim klijentima presudan za vaš uspeh, onda je važno da znate da kvalitet zavisi od više faktora nego što mislite.

Imedijatna ugradnja implantata u estetskoj zoni

April 4, 2018

Imedijatna ugradnja implantata smanjuje broj hirurških intervencija i redukuje vreme potrebno da se izvede celokupni tretman. Idealno trodimenzionalno pozicioniranje implantata, očuvanje alveolarne kosti, sa posebnim akcentom na bukalnu koštanu lamelu, kao i zadovoljavajući izgled mekog tkiva mogu biti postignuti ovom procedurom. Mogu se očekivati visoki estetski rezultati.

STRES KOD STOMATOLOGA – Stres i kako ga prevazići 2.deo

March 28, 2018

Stres je sastavni deo naše svakodnevnice. Stres može da nas motiviše, da nas vodi ka napretku u životu i da nam da snage da izdržimo sve izazove s kojima se susrećemo, ali previše stresa može da nam naškodi. Za stres na radnom mestu je mnogim kliničkim istraživanjima dokazano da je jedan od najčešćih uzroka zdravstvenih problema. Stomatologija se smatra jednom od veoma stresnih profesija, a po nekim istraživanjima profesija stomatologa spada u jedno od deset najstresnijih zanimanja. Pored izazova medicinskog zvanja i preduzetništva (izazovi rukovođenja, finansije, administrativni poslovi) , za stomatologiju je karakteristično i to da se tokom radnog dana provodi u istom položaju duži vremenski period, kao i da se stomatolozi vrlo često susreću sa pacijentima koji imaju strah ili fobiju od stomatologa.

Stres i kako ga prevazići – 1.deo

January 11, 2018

Stres je reakcija koju ljudi imaju kada su pod velikim pritiskom ili zahtevima koji su postavljeni pred njih, i ta reakcija se pojačava kada pojedinac veruje da nije u stanju da se nosi sa situacijom.

advertisement
Timski igrači: efikasnost i estetika – Nadoknade pune morfologije napravljene od translucentnog cirkonijum-dioksida

July 18, 2015

Moderni cirkonijum-dioksid ispunajva tri glavna zahteva moderne stomatologije: visoku otpornost, estetiku i efikasnost. Autor opisuje izradu bočnih nadoknada pune morfologije sa translucentnim cirkonijum-dioksidnim materijalom Zenostar Zr Translucent.

Mini sinus lift (podizanje poda sinusa), krestalni pristup – tehnika duravit crestal sinus lift by B&B DENTAL

July 5, 2015

Iz kritičke analize postojeće literature proističe da je tretman implantima pouzdan i rutinski, s visokim procentom uspešnosti na duge staze, kako za parcijalnu tako i za totanu bezubost. (Hoffmann et al. 2012).

Biodentin „Jedan za sve“ -korak napred

May 24, 2015

Nekoliko godina aktivnog i saradničkog istraživanja između nekoliko univerziteta dovelo je do stvaranja nove kalcijum-silikatne formulacije koja je pogodna kao zamena za dentin, naročito u slučajevima ekstenzivnih oštećenja krunice zuba. Pored već postojećeg endodontski reparatornog materijala mineral-trioksidnog agregata (MTA) sličnog hemijskog sastava (Ca3SiO5/voda) koji ima visoku biokompatibilnost, istraživanjem se dolazi do materijala unapređenih fizičko-hemijskih svojstava kraće vreme vezivanja i bolje mehaniče karakteristike. Ova svojstva učinila su trikalcijum-silikatni cement klinički jednostavnim za rukovanje u odnosu na MTA i kompatibilnim, ne samo za klasične endodontske procedure, nego i za restauraciju vitalnih zuba.

Cementiranje bezmetalnih protetskih radova

May 6, 2015

Klinički uspeh restauracija od pune keramike izuzetno zavisi od načina cementiranja takvih nadoknada. Znamo da restauracije od pune keramike mogu varirati svojim oblikom te se danas osim krunica i mostova, od pune keramike standardno izrađuju delimične krunice, vestibularne fasete (veneers), inleji, onleji, overleji i u novije vreme okluzalne fasete, koje se gotovo ravnom površinom, uz minimalnu preparaciju, vežu za površine abradiranih okluzalnih površina.

Novi materijali kao izbor pri izradu implantnih rekonstrukcija

August 14, 2014

Materijalizacija implantno nošenih nadoknada od začetka implantologije, izazivala je mnoge kontroverze. Sam početak moderne implantologije za standard propisivao je restorativne konstrukcije sa zlatnom osnovom kao savršeno biokompatibilnim materijalom i svojevrsnim absorberom stresa koje mastikatorne sile izazivaju! Sa rastom cena zlata doslo je i do vrtoglavog skoka u ceni proizvodnje takvih radova, te se implantologija sve više okreće zamenama za zlatnu osnovu.

Upotreba VITA SUPRINITY- studija kliničkog slučaja

July 20, 2014

Cirkonom ojačana litij silikatna keramika (skraćenica ZLS ) nova je staklo keramika visokih performansi s izvrsnim osobinama kao što su čvrstoća i pouzdanost. Markiranog imena VITA SUPRINITY dostupna od firme VITA Zahnfabrik geometrijskih veličina LS-14 (18 x 14 x 12 mm) za CEREC / inLab MC XL sistem, u bojama 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B2, C2 i D2. Svaki blok raspoloživ je u 2 nivoa translucencije: T (Translucent) I HT (High Translucent).

Umeti odlučiti

July 7, 2014

Odlučivanje nije cilj, nego korak koji nas vodi prema određenom cilju. Ni najbolja rešenja ne vrede nam ništa ukoliko ih ne sprovedemo u delo. Usled toga, kada donosimo odluku, ne smemo se opustiti jer nas posao tek čeka.

advertisement
Istina je trodimenzionalna (Od stvaranja virtualnog mock-up-a do definitivne nadoknade)

May 26, 2014

Svaki kliničar koji pokušava da dobije zamišljenu nadoknadu, prvo mora naći način da ga predoči pacijentu. Pre početka terapije je potrebno prikupiti sve relevantne podatke jer na taj način kliničar dobija uvid u mogući ishod lečenja. Time je postavljen imaginarni cilj na temelju kojeg se donosi plan terapije i odabiraju materijali.

Funkcionalno estetska rehabilitacija ortodontske anomalije minimalno invazivnim postupkom – timski pristup

March 31, 2014

Sveukupni napredak dentalne tehnologije, materijala iz domena adhezivne stomatologije, konstantna evoluiranja protokola u implantologiji, kroz promenu dizajna implanata i restorativnih komponenata, omogućila je da savremeni terapijski koncepti postanu znatno manje radikalni. Takođe, paralelno sa tim napretkom, došlo je i do podizanja svesti pacijenta da je jednom izgubljena zubna supstanca nenadoknadiva i spremnosti da se određeno vreme žrtvuje u dužini tretmana u cilju njenog očuvanja! Sve gore pomenuto omogućilo je savremenim kliničarima da ranije veoma ekstenzivne i često skupe radove u pogledu biološke cene, danas učine kroz minimalno invazivan pristup i time velike estetsko funkcionalne transformacije izvedu uz minimalnu biološku cenu!

Primena različitih tipova kompozitnih materijala u direktnoj privremenoj restauraciji zuba – prikaz slučaja

March 24, 2014

Donošenje terapijskog plana nije jednostavno kod zuba kod kojih je posle endodontskog lečenja potrebno vreme za ozdravljenje tkiva, a indikovani su za protetičku rehabilitaciju. Izrada privremenog ispuna ili privremene krunice na duže vreme nije sigurno rešenje pogotovo kod devitalizovanih zuba sa većim gubitkom tkiva krunice. Potrebno je zub zaštiti od frakture i sprečiti mikrocurenje ka endodontskom prostoru. Cilj ovog rada bio je da prikaže slučaj kod koga je kombinacijom različitih materijala i postupaka sprovedena optimalna restauracija endodontski lečenog zuba sa obimnim gubitkom tkiva krunice.

advertisement
DIAGNOcam – nova, laserska metoda aproksimalne dijagnostike karijesa sa mogućnošću snimanja

December 24, 2013

PROMOTIVNI TEKST PREUZET IZ: KaVo VISION POLSKA 2013 Rendgenski snimci zuba, takozvani BiteWings, trenutno predstavljaju „Zlatni standard“ aproksimalne dijagnostike karijesa. Njihov nedostatak je pak to što što zahtevaju izlaganje rentgenskim zracima. Iako je doza zračenja uz pomoć moderne digitalne tehnologije izuzetno mala, njihovo redovno korišćenje, koje je potrebno radi kontrole karijesa kod pacijenata, sve se više kritikuje.

Dentalni adhezivni sistemi – klasifikacija, protokoli primene i interacija sa zubnim tkivima

November 9, 2013

Dentalni adhezivni sistemi (dentalni adhezivi) omogućavaju vezu kompozitnih materijala i zubnih tkiva preko koje se ostvaruje mikro-mehanička retencija kompozita. Istovremeno je adhezivna zona i najslabija karika u vezi kompozita i zubnih tkiva. U praksi je fokus kliničara obično na očuvanju suvog radnog polja, slojevitoj aplikaciji i modelovanju kompozita, dok se aplikacija adheziva ne prepoznaje kao faza koja može imati odlučujuću ulogu u dugotrajnosti ispuna. Na ovakav pristup može uticati nedovoljno poznavanje interakcije adheziva i zubnih tkiva i značaja pojedinih faza rada za kvalitet i dugotrajnost adhezivne veze.

Povezanost u virtuelnom svetu stomatologije

October 14, 2013

Živimo u vremenu u kojem se stvari menjaju eksponencijalno rastućom brzinom, a način na koji obavljamo posao drastično evoluira. Internet postaje najvažniji igrač u delatnostima za koje se nikada nije smatralo da će biti pod njegovim uticajem. Umesto da se od interneta branimo i držimo ga na dugačkom štapu, podalje od stomatologije, naša filozofija je uvek bila da usluge podignemo na viši nivo i da nalazimo nove kreativne metode koje možemo upotrebiti za dobrobit stomatologa širom sveta.

Uklanjanje zalomljenih kanalnih instrumenata – prikaz dva slučaja

May 6, 2013

Separirani, odnosno zalomljeni instrumenti i dalje predstavljaju izazov za svakog specijalistu endodoncije. Problem uklanjanja ovih instrumenata iz kanala ponekad je veoma jednostavan, a ponekad je to praktično nemoguće. Klinički ishod slučajeva sa separacijom kanalnih instrumenata zavisi od nekoliko faktora kao što su položaj instrumenta u kanalu, vrsta materijala, veličina instrumenta i kanalna morfologija. Neuspeh uklanjanja instrumenta iz kanala ne znači nužno uvek i neuspeh čitave endodontske procedure. Kliničar još uvek može pokušati da drugim instrumentima zaobiđe prepreku, odluči se za hirurški pristup, ili da jednostavno slučaj ostavi na opservaciji. Međutim, ukoliko se držimo principa da svakako nije uspeo samo onaj koji nije pokušao, uvek bar treba da pokušamo da uklonimo separirani kanalni instrument iz kanala korena zuba.

Prihvatanje plana lečenja u slučaju zahtevnijih procedura

March 20, 2013

Zabavljam se čitajući članke u specijalizovanim časopisima iz oblasti estetske stomatologije, u kojima doktori navode detalje svojih veličanstvenih radova ostvarenih upotrebom najnovije digitalne tehnologije. Po opisima većine slučajeva koje sam pročitao, siguran sam da je cena koju su pacijenti platili bila preko 15.000 dolara ili više.

advertisement
Ivoclar Vivadent: O dentalnoj keramici na prvom međunarodnom ekspertskom simpozijumu

November 7, 2012

Berlin, Nemačka: Keramika koja se koristi pri restauraciji zuba znatno je poboljšana u poslednjih dvadeset godina. Pregled najnovijih materijala i njihovih kliničkih primena predstavljen je u septembru na međunarodnom simpozijumu, koji je organizovao proizvođač stomatoloških materijala Ivoclar Vivadent u glavnom gradu Nemačke Berlinu.

Princip filtriranja odluka: Da li je svaki pacijent naš „diplomski“ pacijent?

October 12, 2012

Sećate se svog diplomskog ispita, zar ne? Naravno da se sećate. Ispitivači su pažljivo odabrali pacijente za vas da ih pregledate, postavite dijagnozu i da za njih predložite plan lečenja. Ove pacijente zadesilo je to da ne pate od samo jednog problema, a vaša ispitna ocena zavisila je od sposobnosti da uočite svaki od njih i da odredite prava rešenja.

Kompozitni kočići ojačani vlaknima: jednostavno do pouzdanih nadogradnji

October 5, 2012

Kompozitni kočići ojačani vlaknima (u daljem tekstu: kompozitni kočići) najnoviji su proizvod u grupi endodontskih kočića koji se danas koriste. Prvi kompozitni kočići izrađeni su pre više od 20 godina i bili su ojačani crnim karbonskim vlaknima. Upravo zbog crne boje, koju je teško prekriti prilikom izrade vrhunskih estetskih nadoknada, upotreba ovih kočića je postepeno napuštena, uprkos veoma dobrim rezultatima koje su dali u kliničkoj primeni.

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International