Dental Tribune Serbia & Montenegro
3D štampani modeli, hiruški stentovi, prototipovi mosta itd.

Nove tehnologije i dentalni tim – partneri u uspehu

By Saša Bulić Cdt
November 19, 2020

„Ako su naši pacijenti zadovoljni, onda bi i mi kao tim (stomatolog i zubni tehničar), takođe trebalo da budemo zadovoljni.“ Lično sam dugo smatrao da ova rečenica predstavlja izgovor za protetske nadoknade koje nisu u potpunosti adekvatne. Šta ako smo mi zadovoljni, a pacijent nije ili ako mi kao tim nismo u potpunosti zadovoljni, a, sa druge strane, pacijent je oduševljen? Da li postoji samo crno ili belo ? Kako to danas u praksi izgleda?

Promena, stalna promena, neizbežnost promene, to je dominantan faktor u današnjem društvu. Nijedna razumna odluka se ne može doneti, a da se ne uzme u obzir ne samo svet kakav jeste, nego i svet kakav će biti... To znači da naši državnici, naši privrednici, svaki naš čovek mora razmišljati na način „science fiction“.“

Isaac Asimov

Ako su naši pacijenti zadovoljni, onda bi i mi kao tim (stomatolog i zubni tehničar), takođe trebalo da budemo zadovoljni.“ Lično sam dugo smatrao da ova rečenica predstavlja izgovor za protetske nadoknade koje nisu u potpunosti adekvatne.

Šta ako smo mi zadovoljni, a pacijent nije ili ako mi kao tim nismo u potpunosti zadovoljni, a, sa druge strane, pacijent je oduševljen? Da li postoji samo crno ili belo ? Kako to danas u praksi izgleda?

Danas za pacijente važi: što manje vremena provedu u stomatološkoj stolici to su zadovoljniji. To znači da za nas kao dentalni tim postoji samo jedan način da budemo uspešni i ispunimo očekivanja pacijenata. Moramo postići odličan estetski i funkcionalni rezultat u krajnje vremenski redukovanom kliničkom tretmanu, kako po pitanju broja poseta pacijenta tako i po pitanju trajanju proba.

Odmah želim da budem krajnje jasan, to ne znači da će protetska nadoknada biti brže završena, odnosno da je rok izrade kraći.

Često je za ovakav promenjen pristup potrebno više vremena za izradu (na primer, samo 3D štampanje modela traje više sati i znatno je sporije od klasičnog izlivanja od gipsa), ali je preciznost i proverljivost višestruko uvećana pa je tako moguće smanjiti broj poseta i vreme koje naš pacijent provodi u stomatološkoj ordinaciji.

Pravila igre su promenjena. Evolucija analognog u digitalno još uvek traje. Mada je možda bolje reći da sam digitalni proces evoluira i biva sve efikasniji.

Nove tehnologije i radno okruženje

Pod pojmom „nove tehnologije“ podrazumevam celokupno radno okruženje kako u ordinaciji tako i u zubnoj laboratoriji.

Skeneri (intraoralni slika 1a, i desktop laboratorijski skener slika 1b), 3D štampač, CAD softveri, Dentalne glodalice itd.

Materijali koje koristimo u dentalnim glodalicama su višestruko poboljšani, multilayer zr, zatim prefabrikovani blokovi od stress-absorbing hybrid materijala (u njihovom sastavu se nalaze: kompoziti, keramika i cirkonijum), PEEK i na kraju PMMA.

CAD softver je program u kome projektujemo-dizajniramo apsolutno sve. Izuzetno je važan u komunikaciji stomatologa, zubnog tehničara i pacijenta putem slika i poruka. Postoje mnogobrojne opcije i mogućnosti npr. integracija face scan. Itd. On je srce naše laboratorije.

3D štampa je u potpunosti promenila proizvodni tok u zubotehničkoj laboratoriji.

Štampamo gotovo sve: master modele; modele antagonista; modele digitalno dizajniranog waxup-a; hiruške stentove (surgical guides); privremene krune; prototip mosta ili konstrukcije itd. slika2

Print metala je uneo potpunu promenu u radu laboratorije. Proizvodni proces je izmenjenjen tako da se nakon digitalnog modelovanja konstrukcije u programu Exocad DentalCAD, .stl fajl šalje na print metala. slika3

Dakle, danas je naše radno okruženje, kao i sve procedure, usmereno na koncept 3P - Proverljivost, Primenljivost i Popravljivost.

Svakodnevna praksa

Kako to izgleda u svakodnevnom radu?

Prvi slučaj koji predstavljam je pacijent V.A , 13 g., kod koga su izrađene 2 solo krunice na zubima 75 i 85 iz ortodontskih razloga (anodoncija drugih premolara u donjoj vilici, obostrano).

Nakon uzimanja intraoralnog digitalnog otiska – „skena“ (intraoralnim skenerom Medit i500) gornje i donje vilice, kao i odnosa zuba u okluziji, dobijamo kompletno formiran slučaj na intaktnim i ne brušenim zubima. slika 4

Sledeća faza je dizajniranje prototipa krunica u Exocad DentalCAD programu i kreiranje modela u Exocad model creator-u . slika 5

Krunice smo izrezali od PMMA da bi, nakon odredjenih korekcija u ustima i ponovnog skeniranja, dobili novi sken sa pozicijom našeg prototipa u ustima.

Vršimo dodatne korekcije u našem dizajnu, glođemo vosak iz prefabrikovanog bloka u dentalnoj glodalici i prelazimo na analogno presovanje litijum disilikata. Nakon faze presovanja, slojevanja i glaziranja keramike, šaljemo u ordinaciju defintivni protetski rad. Slika 6

Drugi slučaj predstavlja brzo i jednostavno privremeno rešenje za pacijenta sa gubitkom zuba 31.

Nakon intraoralnog digitalnog skeniranja gornje i donje vilice (Medit i500) te skeniranja MVO, naš slučaj na prvi pogled izgleda dosta komplikovano.

Nedostatak donjeg centralnog sekutića rešavamo potpuno neinvazovno - merilend mostom.

Digitalno dizajniramo most, zatim u 3D printeru DWS XFAB printamo od biokompatibilnog hibridnog nano resina Temporis merilend most (jedini ALIMS registrovani nano resin za korišćenje u medicinske srvhe). Model antagonista i radni model printamo od Precisa RD097.

Nakon printanja, most obrađujemo i poliramo do visokog sjaja. Slika 7

Treći slučaj je na tragu predhodna dva, ali spada u grupu komplikovanijih.

Nakon uzimanja intraoralnog skena (Medit i500) i nakon standardne procedure formiranja slučaja imamo sledeću situaciju: na zubu 45 je potrebna izraditi nadogradnju; nedostaje zub 46; na zubu 47 je potrebano izraditi onlay, slika 8

Sam intraoralni sken kanala je veoma jasan i precizan. To je upravo prednost intraoralnog skeniranja - preciznost koja ide do mikronskih dimenzija. Izrađujemo prototip nadogradnje i merilend mosta sa onlay griznim povšinama na zubima 45 i 47 od izrezanog PMMA . Sledi proba u ustima i manje korekcije u dizajnu. Sve segmente, nadogradnju i most režemo od cirkonijuma. Slika 9 . Ceo protetski rad je završen u DVE faze...

Uspešan stomatolog i zubni tehničar sadašnjosti i budućnosti, moraće ne samo da proizvode odlične zubne nadoknade, što je naravno uvek glavni cilj, nego i da pronađu način da skrate proces izrade zubnih nadoknada u ordinaciji i laboratoriji.

Kao zaključak možemo da parafraziramo Isaka Asimova sa početka ovog teksta da dentalni tim mora da promišlja ne samo o svetu kakav jeste, već i o svetu kakav će biti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International