Dental Tribune Serbia & Montenegro
Clinical
Kome veruju vaši pacijenti?

March 18, 2011

Naučite dragocenu veštinu povezivanja sa ljudima. Potrebno je svega nekoliko trenutaka da počnu da vas smatraju prijateljski naklonjenom osobom vrednom poverenja.

Gde nestaje vaša zarada?

March 18, 2011

Iako postoje različiti faktori koji utiču na visinu opštih troškova poslovanja, prvo obratite pažnju na najčešće uzroke: visoke cene pojedinih stavki, velike varijacije u mesečnom prometu i slaba naplata.

advertisement
Diastema mediana – zatvaranje korišćenjem direktnih adhezivnih restauracija

March 18, 2011

Kliničari moraju biti spremni za pacijente koji u stomatološku ordinaciju dolaze radi zatvaranja dijasteme kako bi se rešili njihovi psihološki problemi (estetika lica i do življaj sopstvene lepote), funkcionalni (izgovor glasova „s“ i „f“, odgrizanje hrane prednjim zubima) i/ili zdravstveni (očuvanje oralnog zdravlja) problemi.

Taktilna percepcija u endodonciji

March 18, 2011

Na šta konkretno mislimo kada govorimo o taktilnoj percepciji? Za mene, taktilna percepcija je mera do koje mi možemo precizno da odredimo sa čim se susreće vrh endodontskog instrumenta koji koristimo.

Odgovori na dva najčešće postavljana pitanja u kliničkoj endodonciji

March 18, 2011

Koju koničnost odabrati? Kako rešiti probleme u vezi sa apeks lokatorom?

advertisement
Primena nove tehnologije u zubotehničkim laboratorijama

February 23, 2011

Biti ispred svog vremena: Pametan izbor donosi veliku korist

Opada radni elan stomatologa u Velikoj Britaniji

February 23, 2011

Preterana administracija je glavni uzrok pada samopouzdanja kod stomatologa.

Naučnici dovode u vezu rentgentska snimanja zuba i rak

February 23, 2011

Istraživački tim naučnika iz Kuvajta i Velike Britanije izvestio je o vezi između rentgenskih snimanja zuba i povećanog broja obolelih od raka tiroidne žlezde.

advertisement

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International