Dental Tribune Serbia & Montenegro
Clinical
Novi materijali kao izbor pri izradu implantnih rekonstrukcija

August 14, 2014

Materijalizacija implantno nošenih nadoknada od začetka implantologije, izazivala je mnoge kontroverze. Sam početak moderne implantologije za standard propisivao je restorativne konstrukcije sa zlatnom osnovom kao savršeno biokompatibilnim materijalom i svojevrsnim absorberom stresa koje mastikatorne sile izazivaju! Sa rastom cena zlata doslo je i do vrtoglavog skoka u ceni proizvodnje takvih radova, te se implantologija sve više okreće zamenama za zlatnu osnovu.

Upotreba VITA SUPRINITY- studija kliničkog slučaja

July 20, 2014

Cirkonom ojačana litij silikatna keramika (skraćenica ZLS ) nova je staklo keramika visokih performansi s izvrsnim osobinama kao što su čvrstoća i pouzdanost. Markiranog imena VITA SUPRINITY dostupna od firme VITA Zahnfabrik geometrijskih veličina LS-14 (18 x 14 x 12 mm) za CEREC / inLab MC XL sistem, u bojama 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B2, C2 i D2. Svaki blok raspoloživ je u 2 nivoa translucencije: T (Translucent) I HT (High Translucent).

advertisement
Umeti odlučiti

July 7, 2014

Odlučivanje nije cilj, nego korak koji nas vodi prema određenom cilju. Ni najbolja rešenja ne vrede nam ništa ukoliko ih ne sprovedemo u delo. Usled toga, kada donosimo odluku, ne smemo se opustiti jer nas posao tek čeka.

Istina je trodimenzionalna (Od stvaranja virtualnog mock-up-a do definitivne nadoknade)

May 26, 2014

Svaki kliničar koji pokušava da dobije zamišljenu nadoknadu, prvo mora naći način da ga predoči pacijentu. Pre početka terapije je potrebno prikupiti sve relevantne podatke jer na taj način kliničar dobija uvid u mogući ishod lečenja. Time je postavljen imaginarni cilj na temelju kojeg se donosi plan terapije i odabiraju materijali.

Funkcionalno estetska rehabilitacija ortodontske anomalije minimalno invazivnim postupkom – timski pristup

March 31, 2014

Sveukupni napredak dentalne tehnologije, materijala iz domena adhezivne stomatologije, konstantna evoluiranja protokola u implantologiji, kroz promenu dizajna implanata i restorativnih komponenata, omogućila je da savremeni terapijski koncepti postanu znatno manje radikalni. Takođe, paralelno sa tim napretkom, došlo je i do podizanja svesti pacijenta da je jednom izgubljena zubna supstanca nenadoknadiva i spremnosti da se određeno vreme žrtvuje u dužini tretmana u cilju njenog očuvanja! Sve gore pomenuto omogućilo je savremenim kliničarima da ranije veoma ekstenzivne i često skupe radove u pogledu biološke cene, danas učine kroz minimalno invazivan pristup i time velike estetsko funkcionalne transformacije izvedu uz minimalnu biološku cenu!

advertisement
Primena različitih tipova kompozitnih materijala u direktnoj privremenoj restauraciji zuba – prikaz slučaja

March 24, 2014

Donošenje terapijskog plana nije jednostavno kod zuba kod kojih je posle endodontskog lečenja potrebno vreme za ozdravljenje tkiva, a indikovani su za protetičku rehabilitaciju. Izrada privremenog ispuna ili privremene krunice na duže vreme nije sigurno rešenje pogotovo kod devitalizovanih zuba sa većim gubitkom tkiva krunice. Potrebno je zub zaštiti od frakture i sprečiti mikrocurenje ka endodontskom prostoru. Cilj ovog rada bio je da prikaže slučaj kod koga je kombinacijom različitih materijala i postupaka sprovedena optimalna restauracija endodontski lečenog zuba sa obimnim gubitkom tkiva krunice.

DIAGNOcam – nova, laserska metoda aproksimalne dijagnostike karijesa sa mogućnošću snimanja

December 24, 2013

PROMOTIVNI TEKST PREUZET IZ: KaVo VISION POLSKA 2013 Rendgenski snimci zuba, takozvani BiteWings, trenutno predstavljaju „Zlatni standard“ aproksimalne dijagnostike karijesa. Njihov nedostatak je pak to što što zahtevaju izlaganje rentgenskim zracima. Iako je doza zračenja uz pomoć moderne digitalne tehnologije izuzetno mala, njihovo redovno korišćenje, koje je potrebno radi kontrole karijesa kod pacijenata, sve se više kritikuje.

Dentalni adhezivni sistemi – klasifikacija, protokoli primene i interacija sa zubnim tkivima

November 9, 2013

Dentalni adhezivni sistemi (dentalni adhezivi) omogućavaju vezu kompozitnih materijala i zubnih tkiva preko koje se ostvaruje mikro-mehanička retencija kompozita. Istovremeno je adhezivna zona i najslabija karika u vezi kompozita i zubnih tkiva. U praksi je fokus kliničara obično na očuvanju suvog radnog polja, slojevitoj aplikaciji i modelovanju kompozita, dok se aplikacija adheziva ne prepoznaje kao faza koja može imati odlučujuću ulogu u dugotrajnosti ispuna. Na ovakav pristup može uticati nedovoljno poznavanje interakcije adheziva i zubnih tkiva i značaja pojedinih faza rada za kvalitet i dugotrajnost adhezivne veze.

advertisement

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International