Dental Tribune Serbia & Montenegro

Poremećaji temporo-mandibularnog zgloba i ortodontski tretman

By dr Chris Farrel, BDS
February 23, 2011

Bolna disfunkcija temporo-mandibularnog zgloba (TMZ) jedan je od najčešćih zdravstvenih problema koji pogađa milione ljudi svake godine.

„Doktore, sa mnom je sve bilo u redu dok nisam počeo da nosim fiksni ortodontski aparat, a sada mislim da imam problem sa zglobom“. Bolna disfunkcija temporo-mandibularnog zgloba (TMZ) jedan je od najčešćih zdravstvenih problema koji pogađa milione ljudi svake godine.
Uobičajena je situacija da problemi sa TMZ nisu adekvatno dijagnostikovani ni tretirani što dovodi do toga da pacijent svakodnevno oseća bol. Ovo se očigledno može potvrditi i u specijalističkim ortodontskim ordinacijama.
U literaturi se može naći podatak da se prevalencijom disfunkcije TMZ, njenim znacima i simptomima, bavilo nekoliko studija. U ovim studijama je pokazano da se prevalencija disfunkcije TMZ kreće u opsegu koji iznosi od 35 do 72% celokupne populacije.1.
Sudeći prema podacima objavljenim u eminentnom ortodontskom časopisu, American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, većina naših ortodontskih pacijenata već ima znake i simptome disfunkcije TMZ1. Kakva je u tom slučaju terapijska strategija kako bi se izbeglo svaljivanje kivice za postojanje bolnog stanja na ortodontski tretman?
Pacijenti i njihovi roditelji su danas informisaniji nego ikad, a internet pretraživač Google je postao izvor „akademskih“ informacija za opštu populaciju. Bez obzira na sve, teško je tvrditi da bolna disfunkcija TMZ nema nikakve veze sa ortodontskim tretmanom.
U literturi postoje protivrečni podaci o tome kakav uticaj različite ortodontske tehnike, sa ili bez ekstrakcija zuba, imaju na razvoj i tretman disfunkcije TMZ. Ono u šta smo sigurni jeste da problem postoji, ali kakve promene valja načiniti u našem tretmanu kako bi se izbeglo dovođenje u vezu ortodontskog tretmana i disfunkcije TMZ.
Ubuduće, široko zastupljeni stav da ortodont ne preduzima ništa, u smislu „to nije moj problem“, neće nailaziti na pokriće kod zaštitnika prava pacijenata.
Uzroci i terapija disfunkcije TMZ su izrazito kompleksni. Trenutno u svetu postoji više javno eksponiranih pravnih procesa koji se vode protiv terapeuta, a u kojima se tvrdi da su ekstrakcije zuba tokom ortodontskog tretmana jedini uzrok disfunkcije TMZ.
Godinama ortodonti leče pacijente funkcionalnim aparatima kako bi sprečili disfunkciju TMZ. Međutim, ne postoji naučno zasnovana osnova kojom bi se potvrdilo ili objasnilo ono što mi činimo u svakodnevnoj kliničkoj praksi.
Da li naše tehnike koje primenjuju dovode do pogoršanja ili poboljšanja disfunkcije TMZ? Moraju se pronaći odgovarajući stručnjaci koji će terapeutima ponuditi bolji klinički vodič od onog koji trenutno imamo.
Ovaj kratki članak je u potpunoj suprotnosti sa čitavim brojem već spomenetog časopisa u kom se disfunkcija TMZ, kraniomandibularna/miofacijana bolna disfunkcija ne dovode u vezu sa ortodontskim tretmanom i svakodnevnom ortodontskom kliničkom praksom.
Najvažnije što autor želi da iznese jeste da ortodont mora biti svestan značaja pregleda svakog pacijenta, te da je ispitivanje funkcije TMZ obavezno. Svakom pacijentu mora biti ispitano stanje TMZ, i moraju mu biti postavljena pitanja u vezi sa ključnim simptomima disfunkcije TMZ, a to su glavobolja, bol oka ili uha, kao i klasični intrakapsularni simptomi bolne disfunkcije TMZ.
Tokom spora, mogu vam biti postavljena pitanja o tome da li je pacijent imao tegobe sa TMZ pre ortodontskog tretmana, a ukoliko nemate odgovor na ovo pitanje, nemate osnova za odbranu. Podaci u vezi sa simptomima od strane TMZ su vam potrebni pre, u toku i nakon ortodontskog tretmana, kako biste ih mogli uporediti i dokumentovati. Mnogi ortodonti to već i čine, ali bi ovaj postupak morao postati univerzalna klinička praksa.
Po opisu svog terapijskog delovanja, ortodonti mogu biti sa stručnog aspekta dovedeni u vezu sa problematikom disfunkcije TMZ. Ne postoji direktna veza između ortodontskog tretmana i disfunkcije TMZ, međutim, nesporno je da su položaj i funkcija kondila direktno kontrolisani od strane oralnih struktura (videti sliku). Samim tim, ortodontska terapija može imati uticaj na TMZ. Ali, ovo je anatomska činjenica i ne bi trebalo da bude pitanje pravnih sporova.
Zbog čega naši mladi pacijenti sa tako velikom učestalošću imaju problema sa disfunkcijom TMZ?
Da li svi oni u mlađem životnom uzrastu prolaze kroz ranu fazu jednog degenerativnog oboljenja? Ako je to u pitanju, zbog čega je ovo oboljenje u tolikoj meri zastupljeno?
Nova teorija disfunkcije TMZ- informacije kojima se postiže poželjan modus ostvarivanja poverenja između pacijenata i ortodonata
Predlog 1:
3 disfunkcija TMZ je poremećaj koji je izazvan traumom zglobnih struktura, što izaziva bol regionalnih kranio-facijalnih mišića
4 loše miofunkcionalne navike: infantilni tip gutanja, tiskanje jezika i disanje na usta- dovode do pomeranja kondila unazad i izazivanja traume zglobnih struktura 2000 puta u toku dana. Ovi faktori mogu početi da deluju i u detinjstvu, čime se može objasniti visoka prevalencija disfunkcije TMZ u mlađoj životnoj dobi
5 loše miofunkcionalne navike izazivaju malokluzije i disfunkciju TMZ istovremeno, što predstavlja potencijalnu „tempiranu bombu“ ortodontskog tretmana
Kako bi se izbegle nepotrebne pritužbe od strane roditelja i pacijenata i eventualni pravni sporovi neophodno je da se:
1 identifikuje prisustvo disfunkcije TMZ, njeni znaci i simptomi na prvom pregledu kod ortodonta
2 izvrši palpacija kondila kod svakog novog pacijenta
3 izvrši procena rizika koji planirani ortodontski tretman sobom nosi po TMZ
4 obezbedi odgovarajući formular koji sadrži informacije o funkciji TMZ koji će potpisivati pacijent
5 izvrši ispitivanje funkcije mekih tkiva na prvom pregledu, kako bi se eventualno utvrdio pravi uzrok disfunkcije TMZ. Kod pacijenata sa infantilnim tipom gutanja i tiskanjem jezika, kod kojih je sproveden uspešan tretman fiksnim ortodontskim aparatima, ali bez eliminisanja ovih navika, problemi sa disfunkcijom TMZ neće biti rešeni, štaviše, može doći do njihovog pogoršanja.

Ukoliko se ispostavi da je prisustvo malokluzije uzrok disfunkcije TMZ, a tokom terapije dođe do pogoršanja simptoma, vi imate problem. Ono što sigurno znamo je da korigovanjem malokluzije ne rešavamo uvek problem disfunkcije TMZ.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International