Dental Tribune Serbia & Montenegro

Timski igrači: efikasnost i estetika – Nadoknade pune morfologije napravljene od translucentnog cirkonijum-dioksida

By Dieter Knappe, zubni tehičar, Schweigen-Rechtenbach/Nemačka
July 18, 2015

Moderni cirkonijum-dioksid ispunajva tri glavna zahteva moderne stomatologije: visoku otpornost, estetiku i efikasnost. Autor opisuje izradu bočnih nadoknada pune morfologije sa translucentnim cirkonijum-dioksidnim materijalom Zenostar Zr Translucent.

Ovaj članak je napisan u slavu cirkonjum-dioksida, materijala kojji se u laboratorijama učvrstio pre nekih 15-ak godina. Ukoliko se sa njim ispravno rukuje, nadoknade na bazi cirkonijum-dioksida daju veoma otporne, dugotrajne nadoknade. One takođe ispunjavaju rasuće estetske zahteve, zahvaljujući svojoj translucenciji. Sledeći prikaz slučaja pokazujue kako se monolitni cirkonijum-dioksid efikasno inkorporiše u lanac digitalne dentalne proizvodnje, u cilju stvaranja efikasnih i jeftinih nadokanda bez estetskih kompromisa. U prezentiranom slučaju, načinjen je voštani model, koji je služio kao osnova za izradu privrmenih nadoknada (Telio CAD for Zenotec, Wieland Dental) kao i trajne restauracije (Zenostar Zr Translucent, Wieland Dental) sa jednim setom digitalnih podataka i CAD/CAM opremom.

Preoperativna situacija
Prikazani pacijent je došao u ordinaciju sa frakturom keramičkog inleja na zubu 26, koji je želela da zameni. Nadoknada je urađena mnogo godina ranije. S obzirom da su zubi 25 i 25 bili prebojeni kao rezultat tretmana korena zuba, oni su bili uključeni u terapeutski plan. Postojeća zubna struktura na zubu 26, koja je bila preparisana za inlej nadoknadu u prošlosti, očuvana je u maksimalnoj mogućoj meri. Pacijentkinja je imala veoma velike estetke zahteve, i želela je potvrdu, da će nadoknade izgledati prirodno. Ipak, odlučili smo se za veoma efikasan metod u kojem su nadoknade napravljene od translucentnog cirkonijum-dioksida (Zenostar Zr Translucent). U tom kontekstu, postoje tri mogućnosti izrade monolitnih nadoknada:

1. Frezovanje, sinterovanje, glaziranje (efikasno, jeftino)
2. Frezovanje sinterovanje, individualizacija sa keramičkim materijalima, glaziranje,
3. Frezovanje, individualizacija sa infiltracionim tečnostima, sinterovanje, glaziranje (visoka estetika).
Izabrali smo treći metod, koji bi takođe bio veoma jeftin, kao rezultat prednosti, koju daje digitalna tehnologija.
Napredni cirkonijum-dioksid
Cirkonijum-dioksid je više nego duplo otporniji od drugih stomatoloških materijala, i ima odlične mehaničke karakteristike. Zahvaljujući svojoj translucenciji, već duže vreme ispunjava i estetske kriterijume. Materijal se koristi za izradu nadoknada pune morfologije (monolitne nadoknade), kao i osnove na koju se nanose individualne fasete. Cirkonijum-dioksidni materijal Zenostar Zr-Translucent ima odličnu transmisiju svetla. U ovom sistemu, efikasnost se udružuje sa estetikom u cilju dobijanja impresivnih rezultata. Širok izbor diskova, odgovarajuće boje (stains) kao i tehnika infiltracije omogućavaju živahne efekte, koji se mogu postići u relativno kratkom vremenskom roku.
Preparacija

embedImagecenter("Imagecenter_1_1885",1885, "large");

Sledeći parametri su od velike važnosti u preparaciji zuba 25, 35 i 26 za keramčke nadoknade: izbegavanje oštrih uglova i poštovanje minimalne debljine materijala. Korist od korišćenja cirkonium-dioksida uključuje minimalnu redukciju tvrdog zubog tkiva, s obzirom da je materijal visoko otporan. Kavitet u zubu 26 već je imao ekstenzivnu preparaciju. Ipak, u cilju dobre retencije nove nadoknade, neophodna je bila ponovna preparacija zuba. Kavitet je morao biti proširen na bukalni aspekt. Iako je bila veoma tanka, bukalna kvržica je bila u zadovoljavajućem stanju. Glavni cilj je bio očuvanje zuba. Po fazi preparacije, uzeti su otisci gonje i donje vilice i međuviličnih odnosa. Potom, doktor je napravio provizorne nadoknade po prethodnom otisku.
Izrada dugotrajnih privremenih nadoknada
Prema planu tretmana, pacijent bi morao da nosi privremen nadoknade u periodu od nekoliko meseci. U cilju izrade ovih nadoknada, napravljen je voštani model (slike 1 i 2). U ovakvim situacijama preferiramo ručnu izradu voštanih modela, jer nam se ovaj metod čini bržim. Alternativno, nadoknade se mogu virtuelno dizajnirati. Nezavisno od upotrebljenog metoda, dugotrajni rezultat može se postići samo ukoliko tehničar poznaje principe funkcionalne okluzije.
Voštani modeli kruna pretvoreni su u dugotrajne privremene nadokande pomoću CAD/CAM opreme. Prvo, modeli i voštane nadoknade su digitalno skenirane (Zenotec D500, Wieland Dental) i STL fajl je ubačen u odgovarajući softver (Dental Designer, 3Shape, slika 3.). Potom, svi parametri su prilagođeni i podaci preneti u frez mašinu (Zenotec Select, Wieland Dental), gde je nadokada izrađena od PMMA diskova (Telio CAD for Zenotec, sl. 4 i 5.). Krune su minimalno dorađene i potom postavljene na model. U cilju postizanja prirodnog izgleda PMMA nadoknada, odrađena im je površinska tekstura tako da se postigne živahna refleksija svetla. Krune su potom polirane sa specijalnim meidjumom i instrumentima od kozje dlake (sl. 6a). Potom, doktor je uklonio prethodne privremene nadoknade i cementirao dugotrajne privremene sa odgovarajućim kompozitom (Telio CS Link, sl. 6b).
Izrada definitivnih nadoknada
Nakon tri meseca, vreme je da se fokusiramo na definitivne nadoknade. U cilju očuvanja ideje o monolitnoj nadoknadi, iskorišćen je set podataka dobijen izradom privremenih kruna (sl. 7.). Odabrali smo translucentni cirkonijum-dioksid Zenostar Zr Translucent. Materijal dolazi u obliku diska i u 6 različitih boja. Odlučili smo se za varijantu ’sun’, koja nadoknadi daje toplu, crvenkastu osnovu. Različite mogućnosti završne obrade nadoknade su moguće nakon frezovanja (Zenotec select, sl. 8.). U ovom slučaju, nesinterovane strukture su karakterizirane sa tečnostima za bojenje.
Završna obrada: infiltracija četkicom
U ovoj tehnici, frezovanje strukture (krune) infiltrisane su sa tečnosti za bojenje (Zenostar Color Zr, Wieland Dental). U ovom procesu, nadoknada dobija živahan izgled, pokazujući prirodan izgled boje još pre faze sinterovanja. Sve A-D boje mogu se reprodukovati na ovaj način. Pet dodatnih boja za karakterizaciju takođe je dostupno. U ovom slučaju, držači na krunicama su uklonjeni sa isfrezovanih kruna 25, 24 i 35 pomoću freze, a potom su površine zaglačane (sl. 9a i b). Tečnost za bojenje selektivno je naneta na vrh kvržice, oko demarkacije kao i u dubljim fisurama (sl. 10a do 11b).
Šarm ovih bezbojnih tečnosti ogleda se u činjenici, da se one mogu učiniti vidljivim. U ovu svrhu kap bojenog koncentrata (Zenostar VisualiZr, Wieland Dental) se dodaje rastvoru. Kao rezultat, individualne tečnosti se mogu lako razlikovati prilikom nanošenja na krunicu. Ovaj materijal za vizuelizaciju sastoji se od organskih pigmenata koji sagorevaju bez ostataka. Potom, nadoknade su sinterovane na 1450 oC (Zenotec Fire P1, Wieland Dental). Po procesu sinterovanja, krune izgledaju živahno i prirodno i pokazuju topao i prirodan sjaj, zahvaljujući crvenkastom cirkonijum-dioksidu. Samo par manjih korekcija urađeno je na osnovu inspekcije modela. Kao rezultat, ovaj pristup ne samo da štedi vreme i novac, već i povisuje standarde kvaliteta.
Mikropukotine su prevenirane redukcijom obrade na minimum.
U ovoj fazi – pre nanošenja keramičkih materijala za bojenje – cikonijum-dioksid je poliran i površine su mu zaglačane (sl. 12.). Ovim se efikasno suprostavljamo uobičajenoj bojazni od abrazije.
Pre nego su nadoknade postavljene u keramičku peć, glazura (Zenostar Magic Glaze, Wieland Dental) je raspršena po površini, u cilju postizanja jednake osnove za aplikaciju keramičkih materijala. Boje u obliku paste (Zenostar Art Module Pastes, Wieland Dental) korišćene su za karakterizaciju nadoknade. Paste se moraju zamešati do meke, glatke konzistencije pre aplikacije. Cervikalne i incizalne regije nadoknade su individualizirane sa keramičkim bojama (sl. 13). Glazurni film raspršen je po nadoknadi (sl. 14.) pre pečenja. Kombinacija keramičkih boja i fluorescentni sprej proizvode trodimenzionalni efekat.
Nakon završnog pečenja, krune se ne mogu razlikovati od onih, urađenih tehnikom slojevitog modelovanja. Naprotiv, izgledaju veoma živahno i imaju prirodnu unutrašnju igru boje. U sledećem koraku, okluzalni kontakti su provereni u artikulatoru i proksimalni kontakti na modelu. Potom, nadoknade su poslate u ordinaciju.
Postavljanje nadoknade
Zubi 25, 35 i 26 su pripremljeni za cementiranje. Na žalost, pokušaj da se spase zub 26 nije uspeo. Bukalni zid je frakturisan tokom skidanja dugotrajne privremene nadoknade. Od početka, bili smo svesni činjenice da ovaj zid možda neće podneti tretman. U ovom stadijumu, stoga, bilo je jasno, da se zub ne može sačuvati. Dugotrajna privremena nadoknada je napravljena na osnovu detaljne analize. Nakon nekoliko nedelja, cementirane su bezmetalne krunice (SpeedCem) na zubu 25 i 35. Plan je bio, da se zub 26 nadoknadi implantatom u kasnijoj fazi.
Zaključak
Monolitna cirkonijum-dioksidna kruna na zubu 25 i 35 ne mogu se razlikovati od drugih zuba (sl. 15 i 16). Pacijentkinja je javila da može normalno i konforno da žvaće. CAD/CAM protokol izrade omogućio je efikasnu i jeftinu izradu krunica. Translucentni materijal (Zenostar Zr Translucent) koji je korišćen u ovom slučaju, omogućio je visok nivo prolaska svetla. Stoga, dao je idealnu osnovu za reprodukciju optičkih karakteristika zuba. Opisani pristup zadovoljiće sve veći broj zahtevnih pacijenata, kako po pitanju estetike, tako i novca, jer daje atraktivnu alternativu nadoknadama napravljenim tehnikom slojevitog modelovanja, kao i metal-keramičkim krunicama napravljenim od plemenitih ili baznih legura.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International