Dental Tribune Serbia & Montenegro

Upotreba VITA SUPRINITY- studija kliničkog slučaja

By Hans Jürgen Lange, master dentalni tehničar, Nemačka
July 20, 2014

Cirkonom ojačana litij silikatna keramika (skraćenica ZLS ) nova je staklo keramika visokih performansi s izvrsnim osobinama kao što su čvrstoća i pouzdanost. Markiranog imena VITA SUPRINITY dostupna od firme VITA Zahnfabrik geometrijskih veličina LS-14 (18 x 14 x 12 mm) za CEREC / inLab MC XL sistem, u bojama 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B2, C2 i D2. Svaki blok raspoloživ je u 2 nivoa translucencije: T (Translucent) I HT (High Translucent).

Klinički slučaj
Slučaj predstavlja muškog pacijenta u njegovim srednjim pedesetim godinama koji je prezentovan Dr. Christopheru Igielu na smeru Dentalne, oralne i maksilofacijalne hirurgije na medicinskom fakultetu u Maincu.
Palatinalna i okluzalna površina posebno u gornjoj vilici, ukazivale su na značajnu abraziju koja je za posledicu imala dublji zagriz. ( slika1). Pacijent je patio od preosetljivosti u području vrata zuba, gde je dentin bio već delimično izložen. Zubi su generalno pokazivali značajnu količinu diskoloracije u obliku izražene pigmentacije te je planirano blago podizanje zagriza kako bi povratili predhodnu okluziju dok je poboljšana estetika uz ekonomičnu implementaciju protetske restauracije pacijentu bila vrlo bitna.
Izbor materijala
Restauracija zuba 15-26 u gornjoj vilici i 36-45 u donjoj vilici planirana je s individualnim VITA SUPRINITY krunicama. VITA SUPRINITY je u ovom slučaju bio izabrani materijal prvenstveno zato što zahteva individualizaciju samo “cut back” tehnikom kako bi se formirala restauracija koja pruža prirodnu igru boja, predstavljajući alternativu restauraciji bezmetalnom keramikom. Drugi argument bio je što je taj materijal u potpunosti indikovan kako za restauracije u frontu , tako i za restauracije u distalnom području, te nudi izuzetnu čvrstoću u upotrebi s konvencionalnom staklo keramikom, pružajući kvalitetnu osnovu za podizanje zagriza gornje i donje vilice u međusobnoj relaciji.
Proces izrade
SIRONA inLab MC XL sistemom izrađene su 22 krunice. Prvo je skenirana preparacija na modelu In Eos Blue skenerom.(slike 2 i 3). Potom su u inLab V 4.2 SW, u biogeneric programu, dizajnirane potpuno anatomske krunice (slike 4 i 5), koje su zatim izbrušene iz VITA SUPRINITY blokova u boji A2 translucentnog nivoa T. Kako bi sprečili eventualno vidljivu diskoloraciju zubnih patrljaka, i da ne bi pokvarili celokupni utisak, nisu korišćeni HT (high translucent) blokovi. Vreme brušenja pojedinačne krunice iznosilo je 10-12 minuta.

 

embedImagecenter("Imagecenter_1_1308",1308, "large");

Još uvek transparentne krunice, upasane su na model (slika 6). Usledila je kristalizacija u VITA VACUMAT 6000 M peći, te proba u ustima kako bi se proverile kontaktne tačke. (Slike 7 do 9). Kristalizacija je provedena prema upustvima proizvođača; krunice su postavljene na platinske pinove, bez potrebe za pastom za pečenje koja bi podržala proces. Učinjena je “cut back” tehnika na prednjim krunicama od 3 do 3 u pojedinačnom slučaju (slika 10). Cirkonom ojačana litij silikatna keramika (ZLS) jednostavna je za upotrebu kako u stanju predkristalizacije tako i u konačnoj kristalizaciji dodavanjem VITA VM 11 incizalnog i transparentnog materijala. Cervikalno nijansiranje je izvedeno upotrebom VITA AKZENT Plus pigmenata kako bi se blago potamnile krunice u području vrata zuba. (slika 11). Faza predkristalizacije omogućuje proveru nasedanja krunica, korekciju oblika i strukture površine dodavanjem profila i karakterizaciju boje nijansiranjem. U tom slučaju, pečenje je potrebno samo jedan put. Slika 12 prikazuje rezultat u ustima nakon adhezivnog cementiranja.
Iskustvo
Izvanrednu staklo keramiku koja pruža brojne prednosti - VITA SUPRINITY upotrebljavam vrlo rado i često. Sigurno je jedna od njenih značajnih prednosti stabilnost materijala, koja je vrlo bitna kod dugoročnih kliničkih uspeha. Treba svakako naglasiti i njenu jednostavnu praktičnu upotrebu. Još jedna korisna prednost, po mom mišljenju, je izvanredna stabilnost prilikom pečenja, gde ne zahteva pastu kao podlogu. Sproveli smo i svoja laboratorijska testiranja, koja su pokazala da VITA SUPRINITY ostaje dimenzionalno stabilna i nakon nekoliko pečenja. Sama činjenica da nije potrebna pasta za pečenje kao podloga u procesu značajna je ušteda materijala i vremena potrebnog za rad, posebno kad je u pitanju poveća restauracija kao u predhodno prikazanom slučaju. I na kraju, ali ne i najmanje važno, nova staklo keramika impresivna je zahvaljujući svojim estetskim mogućnostima. VITA VM 11 izvrsna je keramika koja se jednostavno nanosi, a razvijena je posebno za VITA SUPRINITY staklo keramiku, pružajući neophodni kvalitet koji je već uobičajen kod VITA VM proizvoda.

 

Tekst prevela: Vlasta Škrbina , viši dentalni tehničar

Slika 1: početna situacija
Slika. 2: Preparacija (gornja vilica)
Slika 3: Preparacija (donja vilica)
Slika 4: Konstrukcija gornje vilice u inLab V 4.2 SW
Slika 5: konstrukcija donje vilice
Slika 6:individualno potpuno anatomsko oblikovane krunice izbrušene iz VITA SUPRINITY materijala
Slika. 7: Potpuno kristalizirane gornje krunice na modelu
Slika. 8: Potpuno kristalizirane donje krunice na modelu
Slika 9: Proba u ustima
Slika 10: “Cut-back” gornjih krunica od 13 do 23. Priprema za individualizaciju sa VITA VM 11 materijalom.
Slika 11: karakterizacija VITA AKZENT Plus pigmentima.
Slika 12: Konačni rezultat u ustima
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International