E-papers

E-paper editions are exact digital copies of the DTI print publications. Readers can search and navigate through the e-paper, as well as download and print pages to read offline. In order to promote wide dissemination to our international readership, access to most e-papers is free.

DT Serbia and Montenegro No. 2, 2021

Latest issue

DT Serbia and Montenegro No. 2, 2021

Prenos SARS-CoV-2 u stomatološkim ordinacijama vrlo je malo verovatan / In Memoriam - Prof. dr Dragan Beloica / Sinergija 4.0 Hotel Hilton Beograd, 21.05.2021 / Bulk fill i univerzalni kompoziti – klinička klasifikacija bazirana na Tetric familiji / Estetska zona i estetski senzibilitet – želje i mogućnosti / Protokol i smernice - BioHPP / Tri drugara – tri zubara, zuba dva, razrešenje jedno / Kako bolesti menjaju standarde u stomatologiji / Kako stomatološki tim može pomoći u smanjenju anksioznosti pacijenta? / SARS-CoV-2 bi mogao ući u pluća kroz gingivu, kažu stručnjaci / Uloga i značaj Hibideks rastvora u okviru savremenih hirurških procedura / Ispuni od staklo-hibridnih materijala jeftiniji, a podjednako efikasni kao i kompoziti / Istraživači i stomatolozi udružuju snage kako bi produžili trajnost zubnih ispuna / Tri stvari koje samo neuspešni govore / Navigaciona implantologija u 2021. - stanje i perspektive /