DT Serbia and Montenegro No. 1, 2022 - Dental Tribune E-Paper

Search Dental Tribune

E-papers

E-novine izdanja su tačne digitalne kopije štampanih publikacija DTI. Čitaoci mogu da pretražuju i da se kreću kroz e-novine, kao i da preuzimaju i štampaju stranice za čitanje van mreže. U cilju promovisanja i širenja naše međunarodne čitalačke publike, pristup većini e-novina je besplatan.

DT Serbia and Montenegro No. 1, 2022

Najnovije izdanje

DT Serbia and Montenegro No. 1, 2022

Bazične nadoknade kao alternativa amalgamu / Kako veštačka inteligencija pokreće stomatološku tehnologiju / Etičke smernice nedostaju u oblasti stomatologije i veštačke inteligencije, kažu istraživači / Terapija okluzalnih disfunkcija u centru mastikacije / Mašinska preparacija kanala korena: kontinuirana rotacija ili recipročna kretnja - postoji li dilema? / Karakteristike implantata koje prave razliku kod protokola imedijatne ugradnje i opterećenja / Hydrogum 5, vrhunski alginat kompanije Zhermack / Imedijatno opterećenje sa HIPC materijalom i rekonstrukcija gornje i donje vilice FAST&FIX Hibridnim radom / Cranio DentX / SIMPLEKS Sistem 3D filament štampači / Socijalna izolacija utiče na smanjenje broja zuba kod starijih osoba / Da li je gubitak ukusa precenjen među pacijentima sa COVID-19? / Govorite jezikom svojih klijenata / Jedinjenje inspirisano dagnjama poboljšava prijanjanje materijala za zubne ispune / Sagemax /

advertisement
advertisement