E-papers

E-paper editions are exact digital copies of the DTI print publications. Readers can search and navigate through the e-paper, as well as download and print pages to read offline. In order to promote wide dissemination to our international readership, access to most e-papers is free.

DT Serbia and Montenegro No. 1, 2021

Latest issue

DT Serbia and Montenegro No. 1, 2021

Vakcinacija doktora stomatologije i njihovog tima protiv COVID-19 / NAJAVA DOGAĐAJA / Intervju: Dr Marko Landi, predsednik Saveta evropskih stomatologa / Volim tvoj osmeh – minimalno invazivna restauracija prednjih zuba / Estetska zona i estetski senzibilitet – želje i mogućnosti / Navigaciona implantologija: Imedijatno opterećenje i osteoplastika / Moderan pristup izbeljivanju zuba - tehnike, koncentracije, efekat / 10 godina savezništva u stvaranju novih osmeha / Parodontalni status može igrati ulogu u težini COVID-19 / Intervju: Polni hormoni i parodontalno zdravlje / Promena načina žvakanja razlog pogoršanja kod zubnih implantata / Decelularizovani hidrogel iz matriksa može pospešiti regeneraciju zubne pulpe / Istraživači predlažu sporije okretaje borera za bezbedniju stomatološku praksu u pandemiji / Put do uspeha popločan je kvalitetnom komunikacijom / „COVID jezik“ – stomatolozi treba da budu na oprezu u vezi sa simptomima u usnoj šupljini / Šta stomatolozi mogu učiniti za rešavanje problema otpornosti na antibiotike /