Dt Serbia And Montenegro No 3 2020

Search Dental Tribune

E-papers

E-novine izdanja su tačne digitalne kopije štampanih publikacija DTI. Čitaoci mogu da pretražuju i da se kreću kroz e-novine, kao i da preuzimaju i štampaju stranice za čitanje van mreže. U cilju promovisanja i širenja naše međunarodne čitalačke publike, pristup većini e-novina je besplatan.

DT Serbia and Montenegro No. 3, 2020

Najnovije izdanje

DT Serbia and Montenegro No. 3, 2020

Kliničko lečenje drugog molarnog kanala u maksili u različitim anatomskim situacijama / 3SHAPE radionica i predavanja u organizaciji DDS Digital Design Solution / Održan je EODC v2.0 European Online Dental Congress / Istraživanje uporedilo sposobnost prodiranja u dentin materijala za punjenje kanala korena i metodu obturacije / Novi osmeh za novi život / Nove tehnologije i dentalni tim - partneri u uspehu / Dentsply Sirona: Uz CEREC Primemill izvrsnost je lako dostižna / Loša oralna higijena može uticati na tačnost SARS-CoV-2 testova / Neodent Grand Morse implantološki sistem / Najbolje rangirani stomatološki fakulteti u svetu / Promocija zdravlja i zdravstveno vaspitanje - najbolji i najlakši put do oralnog zdravlja / Program oralnog zdravlja za sportiste utiče na bolje sportske performanse / Mentalno zdravlje u stomatološkoj profesiji tokom pandemije COVID-19 / Sreća je skrivena u mislima / SARS-CoV-2 kao nevidljiva pretnja: Ublažavanje aerosola u stomatološkim klinikama /

advertisement
advertisement