Dt Serbia And Montenegro No 4 2019

Search Dental Tribune

E-papers

E-novine izdanja su tačne digitalne kopije štampanih publikacija DTI. Čitaoci mogu da pretražuju i da se kreću kroz e-novine, kao i da preuzimaju i štampaju stranice za čitanje van mreže. U cilju promovisanja i širenja naše međunarodne čitalačke publike, pristup većini e-novina je besplatan.

DT Serbia and Montenegro No. 4, 2019

Najnovije izdanje

DT Serbia and Montenegro No. 4, 2019

Jednostavno uzimanje otiska / Bio je to Competence in Esthetics 2019 / Izveštaj za nagradnu igru 2019. / Predvidivi i stabilni rezultati uz Charisma Opal kompozite / DIA 2.0 - Dental Influencers Alliance 2.0 / Istraživanje o resistenciji oralne flore na antiseptike / Švedski naučnici potvrdili vezu između parodontalnih i kardiovaskularnih oboljenja / Parodontologija na korak bliže priznavanju u EU / Da li postoji alternativa sistemskoj antibiotskoj terapiji? / Potpuno vođena hirurgija pomoću hirurških vodiča kod delimično bezubih pacijenata: Prospektivna klinička studija na 20 pacijenata* / IPS e.max ZirCAD Prime / Implanti? Hirurški instrumenti? Regeneracioni materijali? Navigaciona implantologija? - B&B Dental! / Kako da svaki radni dan dočekate radosni? / Studenti stomatologije uče uz pomoć nove tehnologije /

advertisement
advertisement