DT News - Serbia & Montenegro - Da li su empatični lekari bolji terapeuti?

Search Dental Tribune

Da li su empatični lekari bolji terapeuti?

Dental Tribune International

Dental Tribune International

sub. 21 april 2018

Sačuvaj

Kada pacijenti naiđu na razumevanje kod lekara, manje osećaju bol i anksioznost i zadovoljniji su s lečenjem i bolje se pridržavaju terapije.

Rezultat istraživanja naučnika iz Koburga, Minhena, Oksforda i Viljnusa pokazalo je da kada lekari svojim pacijentima pristupaju s empatijom to se odražava direktno na njihovo zdravlje. Žene su empatičnije od muških kolega, a najbolje su ocenjeni lekari iz Australija, SAD i Velike Britanije. U ovom naučnom istraživanju analizirane su ocene pacijenata iz 64 različita istraživanja da bi se došlo do saznanja da li lekari i ostalo medicinsko osoblje imaju dovoljno saosećanja. Presudno je vreme posvećeno razgovoru s pacijentima. Lekari se smatraju empatičnima ako razumeju pacijentovu perspektivu, pokazuju razumevanje i kod određivanja načina terapije razmatraju potrebe pacijenata. Važan kriterijum pritom je razgovor između liječnika i pacijenta i što on duže traje pacijent se oseća bolje shvaćen. Uopšteno govoreći, ženski lekari i medicinske sestre su empatičnije od muškog medicinskog osoblja. U ovom istraživanju utvrđeno je da  lekari ponekad nemaju dovoljno empatije i gube je tokom svog profesionalnog života. Uzrok tome je, između ostalog, i dodatno opterećenje “papirologijom” jer lekari četvrtinu radnog vremena gube na to čime se gubi mogućnost za lični kontakt s pacijentima. Pored toga, postoje i razlike između zemalja u kojima lekari rade, pa je tako najbolje ocenjena empatija lekara u Australiji, SAD-u i Velikoj Britaniji, dok se Nemačka nalazi u sredini.

Istraživanje je objavljeno pod naslovom: "Koliko je empatičan vaš lekar? Sistematizovani pregledni rad i meta-analiza anketa pacijenata".

Oznake:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement