Digitala je alat, znanje je moć

Search Dental Tribune

Digitala je alat, znanje je moć

Mitar Božić, zubni tehničar Beograd

Mitar Božić, zubni tehničar Beograd

sre. 6 oktobar 2021

Sačuvaj

Pacijent se javio za potpunu rekonstrukciju obe vilice. Indikovan je monolitni supertranslucentni cirkon, preparacija polužljeb i stepenik, cementiranje adhezovno kompozitnim cementom (sl. 1).

Prenosnim obraznim lukom Amann-Girbach je model gornje vilice prenešen u potpuno podesivi artikulator Artex CR. Zglobni sistemi artikulatora su individualno podešeni na osnovu (protruzionog i lateralnih) registrata ekscentričnih položaja mandibule, a vrednosti očitane i sačuvane zbog dalje upotrebe na budućem definitivnom radu.

Na osnovu digitalnih otisaka importovanih u CAD software i upotrebom DSD alata dizajniran je budući rad (wax-up), koji će pacijent odobriti nakon izrade mock-up-a. (sl. 2-4).

Vrednosti koje su određene na startu terapije i koje su korišćene za izradu mock upa sada su unite u digitalni artikulator za personalizovanu izradu monolitnih kruna. Statički kontakti i dinamike kretanje u protruziji, i obostranoj laterotruziji su određeni po vrednostima sa starta terapije (sl. 5-7).

U ovom slučaju je korišćen Amann Girrbach Zolid Fx, supervisokotranslucentni cirkon. Nakondizajna i frezovanja pristupilo se personalizaciji detalja u sirovom stanju.

Nakon sinterovanja i obrade a pre slanja na probu obavezna je provera okluzije, statičkih kontakata i dinamičkih kretnji u analognom artikulatoru po istim vred- nostima sa starta terapije, time dobijamo isti status zgloba pre i nakon rekonstrukcije (sl. 14-17).

Nakon potpune personalizacije kako digitalno tako i analogno i probe rad se glazira i mehanički polira.

Slike rada u ustima 18,19. i 20.

Zaključak

Dakle, danas razvojem digitalnih tehnologija možemo jako precizno i kvalitetno manipulisati procedurama i mogućnostima koje možemo kombinovati i upariti sa analognim i upravo je ovo slučaj gde vidimo da smo dopunom analognih procedura i digitalnih alata uz pomoć znanja postigli potpuno isti okluzijski status uprkos velikoj rekonstrukciji u obe vilice.

Analogne tehnike individualizacije vrenosti artikulatora u kombinaciji sa digitalnim dizajnom osmeha (DSD) i planiranjem terapije rezultirale su preciznim inicijalnim digitalnim 3D dizajnom nadoknada, da bi se nakon brušenja ponovo primenila digitalna tehnologija za uzimanje otisaka i konačni dizajn restauracije i izrada iste.

Svi detalji i personalizacija prema potrebama pacijenta moraju biti ručno provereni i urađeni, svi detalji macro i micro morfologije, tekstura, glazura i najpreciznije podešavanje ponovo analogno u artikulatoru, bez obzira na digitalno planiranje.

Dakle, DIGITALA JE ALAT, ZNANJE JE MOĆ.

Napomena autora:
Zahvaljujem se na saradnji dr Veselinu Vasiću, Stomatološka Poliklinika Matijević-Nikolić-Vasić.

O autoru

Nakon završene Zubotehničke škole u Beogradu odmah počinje da radi i 2006. sa suprugom Tijanom osniva Zuboteh- ničku laboratoriju MTLAB u Beogradu. U sastavu laboratorije je PRINT&MILL DOO, koje radi uslugu izrade printanih konstrukcija za kompletnu zubnu tehniku. Početak profesionalne karijere je bio zasnovan na radu i usavršavanju na polju ortodoncije.

Demonstrator za Srbiju za firmu Forestadent (Nemačka) obučava veliki broj kolega u državnom i privatnom sektoru. Paralelno se usavršava na polju mobilne i kombinovane protetike a od 2010. počinje sa radom u oblasti fiksne protetike. 2012. počinje sa radom na radovima sa implantatima a 2015. kreće u digitalnu avanturu.

Demonstrator za Amann Girrbach (Austrija - Nemačka) sistem za Srbiju.

Zubotehnička laboratorija je sertifikovana od strane firme Amann Girrbach sertifikatom AG LIVE LAB. Pionir u digitalnoj Aling tehnologiji i osnivač sistema za ispravljanje zuba folijama M Aligner.

Organizator velikog broja kurseva za zubne tehničare master class imena, kao i redovan učesnik na ostalim domaćim i međunarodnim kursevima, seminarima, kongresima... Fokus delovanja je digitalizacija u stomatogiji i zubnoj tehnici a fokus rada su radovi sa implantima i hibridni radovi te estetski radovi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement