DT News - Serbia & Montenegro - FDI o ulozi veštačke inteligencije u stomatologiji

Search Dental Tribune

FDI o ulozi veštačke inteligencije u stomatologiji

Bela knjiga koju je objavila Svetska stomatološka federacija FDI ističe potrebu za uspostavljanjem standarda i edukativnih mogućnosti kako bi se bezbedno i efikasno koristila veštačka inteligencija u stomatologiji. (Fotografija: Shutterstock/Willyam Bradberry)

ŽENEVA, Švajcarska: Veštačka inteligencija (AI) će odvesti stomatologiju u budućnost, prema mišljenju FDI- Svetske stomatološke federacije. U beloj knjizi koju je objavila Radna grupa za veštačku inteligenciju za FDI, četiri domena stomatologije — javno zdravlje, planiranje radne snage, individualna briga o pacijentima i edukacija i istraživanje — su mesta u kojima veštačka inteligencija može da izvrši vitalni uticaj. Pridržavajući se dodatna četiri cilja, kliničari i druge organizacije koje ulažu u oralno zdravlje pacijenata moći će da iskoriste AI na bezbedan i produktivan način.

Bela knjiga definiše veštačku inteligenciju kao „mašine” koje obavljaju intelektualne zadatke, za koje se obično pretpostavljalo da ih mogu obavljati samo ljudi. Pošto veštačka inteligencija može i da konsoliduje i proceni velike količine informacija skoro trenutno, sposobna je da „uči“ identifikujući obrasce u velikim skupovima podataka. Ovo je posebno vredno u stomatologiji, jer su istraživanja pokazala da su AI programi u nekim slučajevima u stanju da otkriju znake različitih stanja čak i preciznije od obučenih kliničara. Veštačka inteligencija se takođe može koristiti za inteligentno dizajniranje rešenja za lečenje u ortodonciji, endodonciji, hirurgiji i mnogim drugim oblastima.

Bela knjiga takođe razmatra potencijalna buduća pitanja u vezi sa veštačkom inteligencijom, uključujući potrebu da se koriste alternativni pristupi reviziji mimo tradicionalnog pregleda kolega prilikom procene efikasnosti i aplikacija. Biti svestan procesa evaluacije će biti ključno da ostanete svesni pristrasnosti, ograničenja, rizika i potencijalnih problema sa implementacijom i održavanjem AI u kliničkom okruženju.

Autori takođe pozivaju na budnost u balansiranju između zaštite podataka i prednosti veštačke inteligencije za pomoć pojedincima, i podržavaju dalja istraživanja tehnologije koja promovišu ovu ravnotežu. Jasna korist za pacijente, pružaoce usluga i zdravstvene sisteme je ono čemu treba aktivno dati prioritet, a treba pronaći dodatne dokaze koji će pokazati jasne kliničke primene. Ovi ciljevi se mogu postići samo pristupačnim obrazovanjem o veštačkoj inteligenciji kako bi se proširila pismenost o njenim primenama i o tome kako AI koristi podatke.

Ciljevi uključuju:

  • pružanje definicije veštačke inteligencije i predstavljanje AI u profesionalnoj zajednici;
  • stvaranje sistema jasnih slučajeva i dokaza o koristi AI za edukaciju, istraživanje i isporuku sistema oralne zdravstvene zaštite;
  • određivanje oblasti u kojima se AI može koristiti za unapređenje Vizije FDI do 2030; i
  • okupljanje stomatologa se kao zajednice kako bi uočili rizike i razvili standarde i najbolje prakse za rad sa AI.
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement