DT News - Serbia & Montenegro - Revitalizacija globalne strategije SZO za oralno zdravlje

Search Dental Tribune

Revitalizacija globalne strategije SZO za oralno zdravlje

Ažurirani globalni akcioni plan za oralno zdravlje Svetske zdravstvene organizacije dobio je podršku od ključnih saradnika kao što je Svetska stomatološka federacija FDI. (Fotografija: Richard Juilliart/Shutterstock)

ŽENEVA, Švajcarska: Svetska zdravstvena organizacija (SZO) predstavila je novi globalni akcioni plan za oralno zdravlje, nastojeći da poboljša ishode oralnog zdravlja i smanji teret oralnih bolesti širom sveta do 2030.godine. Kao deo većeg plana za integraciju oralnog zdravlja u univerzalni okvir zdravstvene pokrivenosti i bavljenja društvenim i komercijalnim determinantama oralnog zdravlja, novi akcioni plan ima za cilj da omogući ljudima da postignu najbolji mogući standard oralnog zdravlja, čime se poboljšava njihovo opšte blagostanje i sposobnost da u potpunosti učestvuju u društvu.

Oralna oboljenja pogađaju oko 3,5 milijardi ljudi širom sveta i, uprkos tome što se uglavnom može sprečiti, ostaje široko rasprostranjena zbog različitih faktora rizika i socio-ekonomskih varijabli. Strategija SZO je prvi konkretan korak ka sprovođenju rezolucije Svetske zdravstvene skupštine o oralnom zdravlju, koja je usvojena 2021.godine. U njoj su navedene akcije za države članice SZO, međunarodne partnere, civilno društvo i privatni sektor. Sveobuhvatni cilj je negovanje sveobuhvatnog i koordinisanog pristupa poboljšanju oralnog zdravlja širom sveta.

Radnje koje će SZO preduzeti prema planu:

razvijanje ambicioznih nacionalnih planova za promovisanje oralnog zdravlja;
smanjenje učestalosti oralnih bolesti i nejednakosti u oralnom zdravlju;
jačanje napora da se oralno zdravlje integriše u univerzalnu zdravstvenu pokrivenost; i
uspostavljanje okvira za praćenje napretka, uključujući specifične ciljeve i indikatore, do 2030. godine.

Za postizanje globalnog napretka u oralnom zdravlju biće potrebna ozbiljna saradnja sa brojnim zainteresovanim stranama, prema SZO. Jedna ključna zainteresovana strana, Svetska stomatološka federacija FDI , dala je doprinos akcionom planu, pomažući da se osigura da je strategija efikasna i da može bolje da zadovolji različite potrebe različitih populacija.

Više informacija i pristup dokumentaciji globalne agende za oralno zdravlje SZO 2023–2030, uključujući rezoluciju o oralnom zdravlju, globalnu strategiju oralnog zdravlja i globalni akcioni plan za oralno zdravlje, možete pronaći ovde.

 

 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement