Dental Tribune Serbia & Montenegro
Naučnici koji stoje iza studije Univerziteta u Bristolu kažu da određeni stomatološki zahvati, poput ultrazvučnih postupaka, ne stvaraju dodatni aerosol. (Fotografija: DC Studio/Shutterstock)

Stomatološki zahvati predstavljaju mali rizik za prenos virusa SARS-CoV-2 preko aerosola

By Jeremy Booth, Dental Tribune International
September 14, 2021

BRISTOL, UK: Najveća studija do sada koja se bavila merenjem stvaranja aerosola u stomatološkim ordinacijama otkrila je da su mnogi uobičajeni postupci proizveli zanemarljive količine aerosola. Studiju tek treba preispitati; međutim, prema autorima, nalazi podržavaju aktuelne smernice koje smatraju da mnogi stomatološki zahvati predstavljaju mali rizik za prenos SARS-CoV-2 i sugerišu da bi se stepen rizika povezan s upotrebom ultrazvučnih instrumenata mogao smanjiti.

    Article written by:

  • Džeremi But (Jeremy Booth)
  • Jeremy Booth- DTI

Predvođena istraživačima sa Univerziteta Bristol, studija je pokazala da se postojeća klasifikacija stomatoloških postupaka koji predstavljaju visok ili nizak rizik za prenos preko aerosola bazira na ograničenim dokazima koji su bili dostupni prvih meseci pandemije.

"Jedan izazov u istraživanju aerosola je odvajanje aerosola kontaminiranog pljuvačkom od instrumenta koji nisu kontaminirani pljuvačkom", izjavili su autori. Objasnili su da postoje tri moguća izvora aerosola tokom stomatoloških zahvata i da se ne smatraju svi kao rizik za prenos SARS-CoV-2. Aerosol koji stvara pacijent, na primer tokom govora ili kašljanja, može biti zarazan, dok se aerosol nastao preko zubnih instrumenata ne smatra zaraznim, a aerosol zagađen pljuvačkom nastao upotrebom instrumenta u ustima zaraženog pacijenta može biti zarazan.

Studija je imala za cilj kvantifikovati koncentraciju aerosola nastalu tokom raznih stomatoloških procedura i, tamo gde je otkriven, odvojiti aerosol zagađen pljuvačkom od onog koji potiče od instrumenta koji nije zagađenpljuvačkom.

Ukupno 41 pacijent je prošao 15 različitih parodontoloških, oralnih hirurških i ortodontskih zahvata, a isti oni obuhvaćeni su vremenskim protokolom. U 9 od 41 postupaka nije otkriven nikakav aerosol, a samo 6 postupaka generisalo je volumen aerosola koji se mogao detektovati u većim količinama. "Pregled stomatološkom sondom, ručna obrada, ubrizgavanje lokalnog anestetika, rutinsko vađenje (kleštima i/ili elevatorom), podizanje režnja mekog tkiva, uklanjanje ortodontskog aparata, uzimanje otisaka alginatom, sam trostruki stomatološki vodeni sprej i ušivanje nisu stvorili aerosol koji se može detektovati i čini se da ne predstavljaju opasnost za prenos virusa", zaključeno je u studiji.

Dalje sledi: "Za ostalih 6t postupaka u kojima je otkriven aerosol, postotak ukupnog vremena postupka tokom kojeg je aerosol dtektovan iznosio je 12,7 % za ultrazvučnu obradu, 19,9 % samo za trostruki vazdušni sprej, 42,9 % za trostruki vodeni i vazdušni sprej, 28,6 % za brušenje velikom brzinom, 32,9 % za brušenje malim brzinama i 35,8 % za hirurško brušenje."

"Čini se da [drugi] postupci, poput ultrazvučnog skaliranja, ne stvaraju dodatni aerosol iznad nivoa aerosola samog instrumenta i ne povećavaju rizik za stomatologe" - dr Mark Gormley, Univerzitet u Bristolu

Univerzitet u Bristolu u saopštenju za javnost navodi objašnjenje da su autori otkrili da ultrazvučni instrument proizvodi značajno manji volumen aerosola od brze stomatološke bušilice, uprkos tome što dva instrumenta trenutno zahtevaju iste mere opreza. " Takođe, aerosol proizveden tokom postupka ultrazvučne obrade bio je konzistentan s čistim aerosolom koje je proizveo sam instrument i nije utvrđeno da se stvara dodatni aerosol koji bi mogao potencijalno proširiti COVID-19."

Dr Tom Dudding, prvi autor studije i specijalizant restorativne stomatologije na Stomatološkom fakultetu Bristol Univerziteta u Bristolu, rekao je: "Naša studija potvrđuje da je velik deo smernica u vezi sa stomatološkim zahvatima koji se smatraju niskim rizikom od širenja COVID-19 tačan, ali sugeriše da bi se ultrazvučni instrument mogao smatrati manje rizičnim nego što se trenutno smatra."

Dr Dudding je dodao da bi nalazi studije mogli uticati na smanjivanje mera opreza koje su uvedene tokom pandemije, što bi omogućilo povećanje stomatološkog lečenja. Dr Dudding je izdvojio ove mere opreza koje uključuju vreme mirovanja i dodatnu ličnu zaštitnu opremu.

Dr Mark Gormley, autor studije i konsultant, viši predavač na Stomatološkom fakultetu Bristol, rekao je: " [Ostali] postupci, poput ultrazvučnih postupaka, ne stvaraju dodatni aerosol iznad nivo aerosola samog instrumenta i ne povećavaju rizik za stomatologe, u odnosu na rizik od blizine pacijenta."

Studija pod nazivom "A clinical observational analysis of aerosol emissions from dental procedures" objavljena je na internetu 12. juna 2021. na sajtu medRxiv.org.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International