DT News - Serbia & Montenegro - Vodič za podršku stomatolozima u lečenju pacijenata sa epilepsijom

Search Dental Tribune

Vodič za podršku stomatolozima u lečenju pacijenata sa epilepsijom

ako pacijenti s epilepsijom mogu zahtevati alternativne terapijske mogućnosti, nedavno objavljeni vodič olakšava pružanje prilagođenog plana stomatološke nege bez obzira na težinu pacijentove epilepsije. (Fotografija: Berit Kessler/Shutterstock)

MECCA, Saudijska Arabija: S obzirom da pogađa više od 70 miliona ljudi širom sveta, epilepsija je poremećaj zbog kojeg bi stomatolozi mogli zastati jer lečenje pacijenata sa epilepsijom može biti složeno i mnogi kliničari se možda ne osećaju kvalifikovano za pružanje adekvatne nege. Istraživači sa Univerziteta Umm Al-Qura u Saudijskoj Arabiji razvili su praktični referentni vodič za stomatologe koji žele biti sigurniji u pružanju stomatološke nege pacijentima sa epilepsijom različite težine.

Multidisciplinarni pristup

Uz davanje predloga za savetovanje sa neurologom pacijenta, vodič ističe važnost sposobnosti stomatologa da identifikuju faktore rizika i okidače za svoje pacijente sa epilepsijom. Kod pacijenata sa slabo kontrolisanom epilepsijom, utvrđivanje okidača je važno pri određivanju šta bi potencijalno moglo uzrokovati napad tokom stomatološkog lečenja. Razumevanje osnovne terapije epilepsije i sposobnost razlikovanja različitih tipova napada korisni su za stomatološko lečenje, naročito kada se pokušava napraviti procena dužine epizode koja se događa tokom stomatološkog zahvata i treba li pacijentu dalja medicinska intervencija ili ne.

Vodič pruža praktičnu referencu za procenu tipa napada, tipične simptome prijavljene pre početka i opise telesnih događaja tokom epizode. Pacijenti koji su dobro upoznati sa svojim stanjem možda će moći da ukažu svom stomatologu na to da imaju simptome koji signaliziraju početak epileptičnog napada i tako omogućiti kliničarima da se pripreme. Lekari takođe mogu proveriti sa pacijentima sa dijagnostikovanom epilepsijom da li uzimaju redovno svoju terapiju, imaju li u poslednje vreme više napada, trebaju li posebnu negu kako bi se sprečili okidači i jedu li redovno – nivo glukoze u krvi je ključna komponenta u sprečavanju napada za neke pacijente.

Svest o lekovima

Edukacija o lečenju epilepsije takođe je ključna za razlikovanje napada od drugih potencijalnih medicinskih problema, kao što su migrene ili moždani udari. Vodič pruža pregled osnovnih antiepileptičkih lekova koji su ključni za lečenje pacijenata koji mogu imati nuspojave ili trebaju lekove za stomatološko lečenje koji bi mogli biti u koliziji sa njihovim režimom uzimanja antiepileptika.

Neki antiepileptički lekovi specifično utiču na usnu šupljinu manifestacijama kao što su hipertrofija gingive, ulceracije, kserostomija, glositis i stomatitis. Uspostavljanje komunikacije s pacijentovim neurologom stoga može pomoći stomatologu da se oseća ugodnije pri provođenju lečenja i planiranju stomatoloških zahvata.

Navodeći uobičajeni antiepileptik natrijum-valproat kao primer, istraživači u vodiču napominju da je od vitalne važnosti znati da li ga uzima pacijent jer povećava rizik od krvarenja. Takođe savetuju konsultacije s pacijentovim neurologom kada se planiraju prepisivanje lekova za lečenje oralnih stanja jer neki nesteroidni antiinflamatorni lekovi, antibiotici, antigljivični agensi i drugi lekovi uobičajeni u stomatološkoj praksi mogu da utiču na neke antiepileptike.

Komunikacija s pacijentom

Saradnja sa pacijentom sa epilepsijom na izradi dugoročnog plana stomatološke nege odličan je način da se terapija učini lakšom i da pacijent manje okleva oko stomatološkog lečenja bez obzira na status epilepsije. Planiranje varijacija standardnih stomatoloških zahvata prilagođenih pacijentovom stanju i objašnjavanje razloga pacijentu takođe su vrlo važni. Na primer, istraživači preporučuju fiksne protetske nadoknade umesto onih koje se mogu skidati radi sigurnosti u slučaju napada jer je manje vjerojatno da će se slomiti ili potencijalno začepiti disajni put.

Upotreba štitnika za usta osigurava da svi upotrebljeni instrumenti budu izvan usne šupljine ako napad počne tokom stomatološkog zahvata. Objašnjavanje specifičnih terapijskih odluka produbljuje partnerski odnos i dodatno povećava verojatnost saradnje sa pacijentom, na primer davanjem štitnika za usta koji pacijenti mogu nositi pre napadaja kako bi sprečili trošenje zuba.

Anestezijski protokol i lečenje dentalne anksioznosti

Što se tiče kliničke primene anestetika, istraživači napominju da bi kliničari trebali da budu svesni razlike između napada uzrokovanih predoziranjem lidokainom i onih uzrokovanih epilepsijom, kao i da je tradicionalni lidokain sa adrenalinom generalno siguran za većinu pacijenata. Međutim, kada se primenjuju lekovi za ublažavanje dentalne anksioznosti, kao što su metode za svesnu sedaciju, kliničar bi trebao da se posavetuje sa pacijentovim neurologom kako bi izbegao nenamerno poništavanje učinka pacijentovih lekova protiv epileptičnih napada kada poništava sedaciju. Predoziranje je stvarna mogućnost kod pacijenata sa epilepsijom koji se leče benzodiazepinima jer oni imaju daleko veću toleranciju na sedative koji se upotrebljavaju u stomatologiji, kao što je midazolam, što podupire neophodnost uspostavljanja plana terapije pre početka lečenja. U nekim slučajevima se preporučuju nefarmakološke tehnike za suzbijanje dentalne anksioznosti, a upotreba modificikovane skale dentalne anksioznosti može biti korisna za kliničare u proceni stepena anksioznosti i izradi plana upravljanja anksioznošću.

Postupak u slučaju epileptičnog napada i traženje pomoći

Vodič takođe uključuje korisne tablele koje detaljno opisuju upravljanje situacijom kad pacijent dobije epi napad, kao na primer kako očistiti područje za stomatološki zahvat od posuda ili instrumenata, beleženje pojedinosti o napadu, procenu vitalnih znakova i uputstva kada može biti potrebno daljnje medicinsko lečenje. Sposobnost procene ozbiljnosti napadaja je ključna za saznanje kada pacijent samo treba da se oporavi u kliničkoj sobi pre nego što ga otprate kući ili treba pozvati tim hitne pomoći. Vodič sadrži tačke opreza u pružanju nege, detaljne postupke i davanje lekova u hitnim slučajevima.

Stvaranje plana za svakog pacijenta i sa svakim pacijentom uveliko može da pomogne kliničaru i pacijentu da se osećaju sigurnije u lečenju. Individualni plan nege koji može uključivati traženje korisnih alternativa tradicionalnim terapijskim protokolima, povećava verojatnost poboljšanja dugoročnog oralnog zdravlja, koje većina pacijenata s epilepsijom teško održava.

Vodič pod naslovom "Special care dentistry and epilepsy" objavljen je u junu 2023.godine u onlajn izdanju časopisa King Khalid University Journal of Health Sciences.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement