Dental Tribune Serbia & Montenegro
Clinical
Kliničko lečenje drugog molarnog kanala u maksili u različitim anatomskim situacijama

October 22, 2020

Maksilarni drugi molari su uvek izazov za endodontsku terapiju kanala korena zuba. Ove poteškoće su povezane sa lokacijom zuba, u maksili sa ograničenim pristupom i raznovrsnim anatomskim situacijama. U ovom članku ćemo se usredsrediti na neke od tih anatomskih varijacija i način na koji se njima treba baviti.

Efekat primene parcijalnog vakuuma na hemijsku obradu sistema kanala korena: Sleimanova faza

February 21, 2019

Još od samog početka 20. veka, kada su Valter Hess i Ernest Zurcher predstavili anatomiju kanala korena sa, do tada neviđenom vizuelnom jasnoćom, njegova kompleksnost fascinirala je naučnike opremljene sve boljim aparatima za slikanje - od plavih boja do CT, od CBCT do konfokalne mikroskopije, od čistih preparata za zube do mikro-CT2-4, (napominjemo samo neke od njih). Zahvaljujući sveobuhvatnim istraživanjima i diskusijama, raznolikost i složenost morfologije kanala korena je danas dobro poznata i prihvacena. Međutim, pitanje kako najbolje pripremiti ovaj prostor, a očuvati homeostazu ostaje otvoreno za različite rasprave, koje se vode sa aspekta nauke ali, nažalost, i komercijalnih aspekata. Naš zadatak kao naučnika i kliničara je da istražimo koji je pristup najpraktičniji i primenljiv kako bi sačuvao zdrav zub i periodoncijum a u skladu sa dokazanim principima endodontskog lečenja i minimalno invazivnim pristupom. Kako se svakodnevno na tržištu pojavljuje mnoštvo sistema za endodotsku obradu kanala čini se da delimo razumevanje da oni nemaju mogućnost da očiste kanal, već samo da ga preparišu to jest oblikuju dok je u stvari proces irigacije, ispiranja taj koji obezbeđuje određeni nivo čistoće kanalnog sistema potreban da se stvore uslovi za regeneraciju tkiva. Stoga, imajuci u vidu da je oblikovanje kanala u toku obrade prihvaceno (endodontske iglice koje se koriste uklanjaju najveci deo pulpe i / ili zaraženi dentin bez zaostajanja debrisa u kanalu, zadržavajući prirodan oblik kanala bez prisustva mikro pukotina) može se reći da je hemijska obrada ta koja je presudna za kompleksnost i uspeh tretmana. Dugo vremena je ispiranje predstvaljalo mističan deo procesa, sa generalnim stavom da je dobro ispiranje neophodno ali bez standardizovanog procesa. Dok su različiti instrumenti i rastvori za irigaciju obimno proučavani, prvi redosled faza primene preporučen je tek 2005. pa su tada kliničari postali svesni da naizmenična primena rastvora moze biti isto tako efikasna kao i primena negativnog pritiska u cilju postizanja čistog prostora kanala korena i uklanjanja postoperativnog bola. Ispod možete naći opise i rezultate nekoliko studija koje su dovele do postavljanja protokola ispiranja kanala koji je predstavljen kao zaključak ove publikacije.

advertisement
Rešavanje problema neuspelog endodontskog lečenja zuba

November 13, 2018

Cilj endodontskog tretmana je sprečavanje inflamacije i postizanje produženog efekta procedure. Kako bi se ovo postiglo, veoma je važno primeniti adekvatne tehnike tokom planiranja tretmana, dizajniranja pristupnog kaviteta, kao i u fazi preparacije. Ono što je takođe važno je protokol irigacije koji može dramatično uticati na konačan ishod. Poslednje, ali ne i manje važno, jeste odabir tehnike opturacije radi ispune trodimenzionalnog prostora sistema kanala, što je ključno za postizanje rezultata visokog nivoa.

Uklanjanje zalomljenih kanalnih instrumenata – prikaz dva slučaja

May 6, 2013

Separirani, odnosno zalomljeni instrumenti i dalje predstavljaju izazov za svakog specijalistu endodoncije. Problem uklanjanja ovih instrumenata iz kanala ponekad je veoma jednostavan, a ponekad je to praktično nemoguće. Klinički ishod slučajeva sa separacijom kanalnih instrumenata zavisi od nekoliko faktora kao što su položaj instrumenta u kanalu, vrsta materijala, veličina instrumenta i kanalna morfologija. Neuspeh uklanjanja instrumenta iz kanala ne znači nužno uvek i neuspeh čitave endodontske procedure. Kliničar još uvek može pokušati da drugim instrumentima zaobiđe prepreku, odluči se za hirurški pristup, ili da jednostavno slučaj ostavi na opservaciji. Međutim, ukoliko se držimo principa da svakako nije uspeo samo onaj koji nije pokušao, uvek bar treba da pokušamo da uklonimo separirani kanalni instrument iz kanala korena zuba.

Kompozitni kočići ojačani vlaknima: jednostavno do pouzdanih nadogradnji

October 5, 2012

Kompozitni kočići ojačani vlaknima (u daljem tekstu: kompozitni kočići) najnoviji su proizvod u grupi endodontskih kočića koji se danas koriste. Prvi kompozitni kočići izrađeni su pre više od 20 godina i bili su ojačani crnim karbonskim vlaknima. Upravo zbog crne boje, koju je teško prekriti prilikom izrade vrhunskih estetskih nadoknada, upotreba ovih kočića je postepeno napuštena, uprkos veoma dobrim rezultatima koje su dali u kliničkoj primeni.

advertisement
Prikaz knjige „ENDODONTOLOGIJA“

March 5, 2012

„Knjiga Endodontologija (Textbook of Endodontology) namenjena je potrebama edukacije studenata stomatologije, kao i praktičarima koji su u stalnoj potrazi za novim endodontskim teorijama i tehnikama.

Da li su rotirajući NiTi instrumenti novi standard u endodonciji?

October 8, 2011

Da li rotirajući NiTi instrumenti zaslužuju status novog standarda u endodonciji (paradigme)? Po definiciji, paradigma predstavlja novi osnovni model. Kada je endodoncija u pitanju, ovaj novi model razlikuje se od prethodnih, jer se koristi u „crown down“ tehnici umesto tradicionalne „stepback“ tehnike koja se koristi sa K-turpijama.

Taktilna percepcija u endodonciji

March 29, 2011

Kada je u pitanju taktilna percepcija, odnosno preciznost taktilnog osećaja dok se vrši obrada kanala korena zuba, većina kliničara će se složiti kako je potrebno da ona bude što veća. Ali, na šta mi konkretno mislimo kada govorimo o taktilnoj percepciji?

advertisement

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International