Dental Tribune Serbia & Montenegro
Clinical
Dentalni adhezivni sistemi – klasifikacija, protokoli primene i interacija sa zubnim tkivima

November 9, 2013

Dentalni adhezivni sistemi (dentalni adhezivi) omogućavaju vezu kompozitnih materijala i zubnih tkiva preko koje se ostvaruje mikro-mehanička retencija kompozita. Istovremeno je adhezivna zona i najslabija karika u vezi kompozita i zubnih tkiva. U praksi je fokus kliničara obično na očuvanju suvog radnog polja, slojevitoj aplikaciji i modelovanju kompozita, dok se aplikacija adheziva ne prepoznaje kao faza koja može imati odlučujuću ulogu u dugotrajnosti ispuna. Na ovakav pristup može uticati nedovoljno poznavanje interakcije adheziva i zubnih tkiva i značaja pojedinih faza rada za kvalitet i dugotrajnost adhezivne veze.

Povezanost u virtuelnom svetu stomatologije

October 14, 2013

Živimo u vremenu u kojem se stvari menjaju eksponencijalno rastućom brzinom, a način na koji obavljamo posao drastično evoluira. Internet postaje najvažniji igrač u delatnostima za koje se nikada nije smatralo da će biti pod njegovim uticajem. Umesto da se od interneta branimo i držimo ga na dugačkom štapu, podalje od stomatologije, naša filozofija je uvek bila da usluge podignemo na viši nivo i da nalazimo nove kreativne metode koje možemo upotrebiti za dobrobit stomatologa širom sveta.

advertisement
Uklanjanje zalomljenih kanalnih instrumenata – prikaz dva slučaja

May 6, 2013

Separirani, odnosno zalomljeni instrumenti i dalje predstavljaju izazov za svakog specijalistu endodoncije. Problem uklanjanja ovih instrumenata iz kanala ponekad je veoma jednostavan, a ponekad je to praktično nemoguće. Klinički ishod slučajeva sa separacijom kanalnih instrumenata zavisi od nekoliko faktora kao što su položaj instrumenta u kanalu, vrsta materijala, veličina instrumenta i kanalna morfologija. Neuspeh uklanjanja instrumenta iz kanala ne znači nužno uvek i neuspeh čitave endodontske procedure. Kliničar još uvek može pokušati da drugim instrumentima zaobiđe prepreku, odluči se za hirurški pristup, ili da jednostavno slučaj ostavi na opservaciji. Međutim, ukoliko se držimo principa da svakako nije uspeo samo onaj koji nije pokušao, uvek bar treba da pokušamo da uklonimo separirani kanalni instrument iz kanala korena zuba.

Prihvatanje plana lečenja u slučaju zahtevnijih procedura

March 20, 2013

Zabavljam se čitajući članke u specijalizovanim časopisima iz oblasti estetske stomatologije, u kojima doktori navode detalje svojih veličanstvenih radova ostvarenih upotrebom najnovije digitalne tehnologije. Po opisima većine slučajeva koje sam pročitao, siguran sam da je cena koju su pacijenti platili bila preko 15.000 dolara ili više.

Ivoclar Vivadent: O dentalnoj keramici na prvom međunarodnom ekspertskom simpozijumu

November 7, 2012

Berlin, Nemačka: Keramika koja se koristi pri restauraciji zuba znatno je poboljšana u poslednjih dvadeset godina. Pregled najnovijih materijala i njihovih kliničkih primena predstavljen je u septembru na međunarodnom simpozijumu, koji je organizovao proizvođač stomatoloških materijala Ivoclar Vivadent u glavnom gradu Nemačke Berlinu.

advertisement
Princip filtriranja odluka: Da li je svaki pacijent naš „diplomski“ pacijent?

October 12, 2012

Sećate se svog diplomskog ispita, zar ne? Naravno da se sećate. Ispitivači su pažljivo odabrali pacijente za vas da ih pregledate, postavite dijagnozu i da za njih predložite plan lečenja. Ove pacijente zadesilo je to da ne pate od samo jednog problema, a vaša ispitna ocena zavisila je od sposobnosti da uočite svaki od njih i da odredite prava rešenja.

Kompozitni kočići ojačani vlaknima: jednostavno do pouzdanih nadogradnji

October 5, 2012

Kompozitni kočići ojačani vlaknima (u daljem tekstu: kompozitni kočići) najnoviji su proizvod u grupi endodontskih kočića koji se danas koriste. Prvi kompozitni kočići izrađeni su pre više od 20 godina i bili su ojačani crnim karbonskim vlaknima. Upravo zbog crne boje, koju je teško prekriti prilikom izrade vrhunskih estetskih nadoknada, upotreba ovih kočića je postepeno napuštena, uprkos veoma dobrim rezultatima koje su dali u kliničkoj primeni.

Korak dalje – lokalna anestezija ili paraformaldehid?

September 6, 2012

Dilema koja danas zaokuplja stručnu i naučnu javnost jeste činjenica u kojoj je meri moguće obezbediti adekvatan, bezbolan i bezbedan endodontski rad na vitalnoj pulpi korena zuba. Dobro je poznato da su standardi koji su se do sada koristili u endodonciji bili zasnovani na dva načina uklanjanja sadržaja zubne pulpe, i to u vidu mortalne ili vitalne ekstirpacije kruničnog i kanalnog sadržaja. Međutim, usled postojanja značajnih neželjenih efekata primene paraformaldehida, kao preparata namenjenog za devitalizaciju pulpe zuba i njeno bezbolno vađenje (mortalna ekstirpacija), njegova namena je u velikoj meri potisnuta iz svakodnevne stomatološke prakse.

advertisement

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International