Iads Edition

Search Dental Tribune

IADS

E-novine izdanja su tačne digitalne kopije štampanih publikacija DTI. Čitaoci mogu da pretražuju i da se kreću kroz e-novine, kao i da preuzimaju i štampaju stranice za čitanje van mreže. U cilju promovisanja i širenja naše međunarodne čitalačke publike, pristup većini e-novina je besplatan.

Najnovije izdanje

IADS Magazine international No. 1, 2023

Cover / Foreword / Content / Executive Committee / Chairpersons of standing comittees / Regional ambassadors / 69th IADS congress / IADS Experience / Country profile: Ecuador / IADS stories: Dr Kyle Stanley / The importance of laser therapy in preventive and curative dentistry / Oil pulling - fact or cap? / Hall of fame / Open barrier - membrane technique with post-extraction implant / The ripple effect / IADS lite / Acknowledgement /

advertisement
advertisement