Modelacija krunice - manuelno ili digitalno?

Search Dental Tribune

Modelacija krunice - manuelno ili digitalno?

U savremenom digitalnom dobu 21.veka, otvaraju se nove mnoge mogućnosti za zubnu tehniku. U mnogim laboratorijama danas radi se modelacija na kompjuteru i frezuju se krunice u CAD/CAM.

U većini zubotehničkih škola i danas se praktikuje klasična manuelna metoda modelacije krunica u vosku. Napravićemo uporednu analizu klasične i digitalne metode izrade krunice na jednom primeru.

Naši mladi zubni tehničari 3.godine zubotehničkog smera, predstaviće uz asistenciju svojih profesora praktične nastave ovo poređenje.

Radni koraci na primeru zuba 26. Pre modelacije vršimo pripremu radnog modela sa pokretnim radnim patrljcima i izlivanje otiska antagonista, a nakon toga fiksira se model u okluziji u artikulatoru. I kod digitalne izrade isto je potrebno postići pravilnu okluziju .

Manuelno modelovanje krunice zuba 26

Pri modelaciji se posebno obraća pažnja na pravilo maksimalne interkuspidacije,broj kvržica,oblik kao i na znak luka i ugla. Pri modelovanju stalno treba proveravati antagonistički kontakt modela u artikulator, jer time dobijamo željenu kontaktnu tačku i izbegavamo pucanje voska. Učenik tokom rada posmatra isti zub u suprotnom kvadrantu kao i pokazne modele.

Učenici klasičnu manuelnu metodu izvode sa instrumentima  po Piter Tomasu i instrumentom Le Cron. Nakon modelovanja krunice sa vestibularne i palatinalne strane sledi modelovanje okluzalne površine i kvržica. Fisure se mogu urezati i naglasiti različitim instrumentima po Piter Tomasu. Ovim postupkom modelacija krune klasičnom metodom je završena.

Digitalno modelovanje

Pre započinjanja modelacije krunice 26 otvara se kompjuterska lista za pacijenta koja sadrži ime i prezime ,boju zuba, vrstu potrebnog rada (krunice), vrstu materijala i ime stomatologa. Pripremljene modele skeniramo na 3d skeneru kao i kod  klasične izrade moramo imati radni model i model antagonista. Takođe model mora biti prenet u centralnu okluziju.

Utvrđivanje demarkacione linije

Potrebno nam je i kod kompjuterske izrade koju radimo i određujemo pomoću posebnih alata i pomerajućim tačkama, određujemo minimalnu debljinu između krunice i radnog patrljka.

Kompjuter nam sam daje predlog za budući morfološki oblik krunice, a posebnim alatima se utvrđuje rub, debljina krunice i kontaktna tačka sa zubima antagonistima i susednim zubima.

Modelacije krunice digitalno

Program nam prvo daje predlog koji tehničar prilagođava prema modelu u odnosu na funkciju i estetiku. Kriterijumi i standardi koje moramo poštovati isti su od klasičnog i digitalnog modelovanja. Tokom digitalne modelacije možemo krunicu posmatrati iz svih pravaca.

Zaključak

Danas se i dalje koriste oba načina izrade, međutim digitalna modelacija pruža nam nove funkcije, brzi proces rada, preciznost, povećanje transparencije. Međutim u osnovi se mora zadržati osnovno načelo, a to je dobro poznavanje morfologije zuba, koja je temelj svakog daljeg usavršavanja i unapređivanja znanja u protetici nezavisno od metode rada.

Let's change dentistry together !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement