Dental Tribune Serbia & Montenegro

Biorazgradiva traka i gel za prevenciju gubitka kostiju u parodontitisu

By Dental Tribune International
September 04, 2019

NJUJORK, USA: Kao značajan korak u redefinisanju terapije parodontitisa naučnici sa New York University College of Dentistry (NYU Dentistry) nagradili su startap kompaniju Periomics Care od avgusta ove godine sa godišnjom finansijskom pomoći u vrednosti od 224.000 US dolara za razvoj oralnih traka i gela za tretman parodontitisa. Sredstva za ovu finansijku pomoć obezbedio je Nacionalni instutut za dentalna i kraniofacijalna istraživanja i upotrebiće se specifično za prevenciju gubitka viličnih kostiju kod osoba obolelih od diabetes Tip 2.

Parodontitis se pet puta češće javlja kod osoba obolelih od dijabetes Tip 2 nego kod drugih ljudi i stoga se naučnici nadaju da će ovo istraživanje pomoći u razvoju terapijskih postupaka koji bi doveli do boljih rezultata terapije i smanjenja bolova kod pacijenata. “Postoji velika praznina u ponudi terpaijskih proizvoda za parodontalna oboljenja koja deluju na mehanizme koji uzrokuju pojavu oboljenja, a lako se primenjuju kod pacijenata“ izjavila je dr Angela Kamer, vanredni profesor Parodontologije i implanotologije na Stomatološkom fakultetu NYU, koja je jedan od konsultanata na ovom projektu.

U prethodnom istraživanju koje su sproveli naučnici kompanije Periomics Care pronađen je metabolit pod nazivom sukcinat (succinate= koji je povišen kod osoba obolelih od dijabetesa i koji aktivira sukcinat-receptor 1 (SUCNR1). Istraživanje je pokazalo da blokiranje SUCNR1 aktivira kontrolu upalnog procesa i gubitka kosti u paorodoncijumu što ukazuje na to da bi SUCNR1 mogao biti koristan za dalji razvoj terapiuetskih metoda prevenicje gubitka vilične kosti u bolestima koje napadaju parodoncijum. Imajući to u vidu, novo istraživanje je usmereno na razvoj formule za ciljano delovanje na taj protein kojom bi se impregnirali dentalne trake i gelovi.

Prema izjavama istraživača, dentalne trake i gelovi će biti napravljeni od biorazgradivog materijala i biće natopljeni sa antagonistima SUCNR1, i ovaj proizvod je zaštićen kao privremeni američki patent. Trake su namenjene za aplikaciju od strane stomatologa, dok će gel moći pacijenti sami da aplikuju na gingivu. Razvoj biorazgradivih dentalnih traka i gelova predstavlja korak napred u razvoju neinvazivnih metoda za augmentaciju i mogu da zamene konvencionalne metode terapije parodontalnih oboljenja,izjavio je dr Dipak Saksena (Dr. Deepak Saxena), vanredni profesor Baznih nauka i kraniofacijalne biologije na Stomatološkom fakultetu Univerziteta NYU i direktor kompanije Periomics Care.

 

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International