Search Dental Tribune

Da li je gubitak ukusa precenjen među pacijentima sa COVID-19?

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Istraživači iz Italije otkrili su da incidencija hipogeuzije kod pacijenata sa dugotrajnim COVID-19 može biti pogrešno visoka. (Fotografija: polkadot_photo/Shutterstock)
Jeremy Booth- DTI

By Jeremy Booth- DTI

sre. 26 januar 2022

save

TRST, Italija: Većina pacijenata sa COVID-19 samoprocenjuje disfunkciju mirisa i ukusa, što ih čini među najčešćim simptomima bolesti i onim koji su najčešće u vezi sa  usnom dupljom. Istraživači u Italiji su, međutim, otkrili da prevalencija hipogeuzije tri meseca nakon pojave simptoma može biti znatno niža nego što ukazuje samoprijavljivanje.

U studiji poprečnog preseka, istraživači sa Univerziteta u Trstu procenili su 105 osoba koje su preležale COVID-19, od kojih su svi sami prijavili oštećenje čula ukusa i skoro sve osobe (94,3%) oštećenje mirisa usled infekcije COVID-19. Ogromna većina (98,1%) pacijenata oporavila se od blage simptomatske bolesti i nisu imali dokaze o pneumoniji. Istraživači su sproveli psihofizičke i psihološke procene učesnika i otkrili da se hipogeuzija može potvrditi kod manje od polovine njih (41,9%). Ova cifra je pala na 28,6% nakon što su rezultati prilagođeni uzrastu učesnika.

Prema istraživačima, hipogeuzija koju pacijenti sami prijavlljuju može biti posledica olfaktorne disfunkcije. Oni su izjavili: „[Zaista], naša studija je otkrila da čak i kada su ih konkretno pitali o osnovnim ukusima, više od polovine pacijenata koji su sami prijavili izmenjenu percepciju ukusa pokazalo je normalnu funkciju ukusa, dok je većina njih imala oštećenje mirisa.“

Istraživači su napisali: „[Ova] psihofizička studija otkriva precenjivanje oštećenja čula ukusa koje su sami prijavili i podržava upotrebu validiranih psihofizičkih testova za procenu tereta hemosenzorne disfunkcije kod ljudi sa dugotrajnim COVID-19.

Istraživači su rekli da, iako je broj potvrđenih slučajeva hipogeuzije možda manji nego što ukazuje samoprijavljivanje, stanje je do sada u velikoj meri zanemareno. „Dok trening mirisa može pomoći grupi rekonvalescenata nakon COVID-19, dodatne strategije mogu biti potrebne za one sa oštećenjem ukusa“, ​​napisali su.

Studija pod nazivom  “Comprehensive chemosensory psychophysical evaluation of self-reported gustatory dysfunction in patients with long-term COVID-19: A cross-sectional study”, objavljena je 6. januara 2022. u onlajn izdanju časopisa  JAMA Otolaryngology—Head and Neck Surgery, a naknadno će biti objavljena i u štampanom izdanju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *