Dental Tribune Serbia & Montenegro

Povezanost parodontitisa i komplikacija COVID-19

By Franziska Beier, Dental Tribune International
February 22, 2021

DOHA, Katar: Budući da su i parodontitis i COVID-19 povezani sa sistemskom upalom, istraživači sa Katarskog univerziteta i Hamad Medical Corporation u Kataru istraživali su vezu parodontitisa sa teškim ishodima respiratornog sindroma. Nalazi studije potkrepili su vezu između dve bolesti, jer su pacijenti sa COVID-19 sa parodontitisom češće imali komplikacije ili umirali.

Brojne prethodne studije su naglasile da parodontitis može uticati na sistemsko zdravlje i da je povezan sa nezaraznim bolestima kao što su dijabetes i kardiovaskularne bolesti, pa čak i sa prevremenim smrtnim ishodom. Moguća veza sa COVID-19 bila je predmet ranijih studija, o čemu je još u oktobru izveštavao Dental Tribune International.

U ovoj nedavno objavljenoj studiji učestvovalo je 568 pacijenata kojima je dijagnostikovan SARS-CoV-2 između februara i jula 2020. Od ovih pacijenata, 258 je imalo parodontitis, a 40 je imalo komplikacije povezane sa COVID-19. Među pacijentima sa parodontitisom, 33 (12,8%) su doživela teške ishode COVID-19 za razliku od 7 od 310 pacijenata (2,3%) bez parodontitisa.

Nakon prilagođavanja faktorima kao što su starost, pol, indeks telesne mase, pušenje i druga stanja, istraživački tim je otkrio da je kod pacijenata sa COVID-19 sa parodontitisom 3,67 puta verovatnije da će doživeti sve komplikacije COVID-19 razmatrane u studiji, 3,54 puta veća verovatnoća za prijem u jedinicu intenzivne nege, 4,57 puta veća verovatnoća da će biti neophodan respirator i 8,81 puta veća verovatnoća da će umreti, u poređenju sa pacijentima bez parodontitisa.

Pored toga, markeri krvi koji ukazuju na zapaljenje u telu bili su značajno veći kod pacijenata sa COVID-19 koji su imali parodontitis u poređenju sa onima koji nisu. Prema istraživačima, povećani rezultati upale mogu biti objašnjenje za povećanu stopu komplikacija.

Ipak, istraživači su istakli da studija ima ograničenja i njene rezultate treba uzimati oprezno, jer se nije bavila uzročnošću. Istakli su potrebu za budućim istraživanjima, uključujući interventne studije usredsređene na uticaj parodontitisa i parodontalnih tretmana na infekcije SARS-CoV-2.

U saopštenju za štampu Evropske parodontološke federacije (EFP), koautor prof. dr Mariano Sanz sa Univerziteta Complutense u Madridu u Španiji primetio je da pacijenti sa parodontitisom mogu udisati oralne bakterije i na taj način njihova pluća mogu da se zaraze. Ovo je posebno opasno za pacijente koji koriste respirator. „Ovo može doprineti pogoršanju stanja pacijenata sa COVID-19 i povećati rizik od smrtnog ishoda“, rekao je. „Bolničko osoblje treba da identifikuje pacijente sa COVID-19 koji imaju parodontitis i da koriste oralne antiseptike za smanjenje prenosa bakterija.“

„Rezultati istraživanja sugerišu da upala u usnoj šupljini može otvoriti vrata korona virusu koji postaje sve nasilniji“, dodao je dr Lior Shapira, izabrani predsednik EFP-a i profesor parodontologije na Hebrejskom univerzitetu - Stomatološki fakultet Hadassah u Izrael. „Oralna nega treba da bude deo zdravstvenih preporuka kako bi se smanjio rizik od teških ishoda COVID-19.“ Ovo istraživanje pod naslovom “The mouth–COVID connection: Il-6 levels in periodontal disease—potential role in COVID-19-related respiratory complications,” objavljeno je 1. februara 2021. u onlajn izdanju časopisa Journal of Clinical Periodontology, pre objavljivanja u štampanom izdanju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International