Dental Tribune Serbia & Montenegro
Nova pregledna studija zaključila je da pacijenti sa parodontalnom bolešću mogu imati povećan rizik od razvoja respiratornih komplikacija povezanih sa COVID-19. (Fotografija: zlikovec / Shutterstock)

Parodontalni status može igrati ulogu u težini COVID-19

By
October 30, 2020

LOS ANĐELES, SAD: Veza između parodontalne bolesti i sistemskih stanja poput kardiovaskularnih bolesti je do sada dobro utvrđena u naučnoj literaturi. Nova pregledna studija sada sugeriše da nelečena parodontalna bolest može biti indirektno povezana sa intenzitetom komplikacija povezanih sa COVID-19, ističući potrebu za dobrim oralnim zdravljem tokom ovih teških vremena.

Kao što je navedeno u pregledu, nedavna studija sprovedena u nemačkom gradu Minhenu otkrila je da povišeni nivoi interleukin-6 (IL-6), pro-inflamatornog citokina, deluju kao snažan prediktor za respiratornu insuficijenciju i eventualnu potrebu za mehaničkom ventilacijom kod pacijenata koji su bili hospitalizovani sa COVID-19. Ako se periodontalna bolest ne leči, često dovodi do povećanja ovog pro-inflamatornog citokina. Prema dr Šervinu Molajemu (Dr. Shervin Molaiem), parodontologu sa sedištem u Los Andjelesu i koautoru studije, stoga „nije prenaglašavanje zaključka da parodontalna bolest može povećati rizik od respiratornih komplikacija kod pacijenata sa COVID-19“. Suprotno tome, snižavanje nivoa IL-6 može potencijalno smanjiti verovatnoću nastanka ovih komplikacija, dodao je on.

„Iz postojeće literature znamo da jednostavnim izvođenjem postupka skidanja kamenca i konkremenata kod pacijenta sa parodontalnom bolešću možemo smanjiti nivo IL-6 u proseku za 3 pg / ml“, rekao je dr Molaiem za Dental Tribune International.

Oralna higijena u korelaciji sa smanjenim komplikacijama

Kako je DTI izvestio još u junu, studija objavljena u British Dental Journal-u naglasila je važnost poboljšane oralne higijene tokom infekcije SARS-CoV-2, jer može smanjiti bakterijsko prisustvo u ustima i povezani rizik od bakterijske superinfekcije . Pacijenti koji su prijavili da imaju težak slučaj COVID-19 imali su povezano više nivoe inflamatornih markera i bakterija, što je navelo autore studije da zaključe da loša oralna higijena može biti faktor rizika za komplikacije kod COVID-19.

Prema gledištu dr Molaiema, pod uslovom da se bave odgovarajućom kontrolom infekcije, stomatolozi bi na taj način trebalo da podstaknu svoje pacijente da nastave sa primanjem parodontalnog tretmana i druge oblike specijalizovane nege.

„Iako se može činiti očiglednim da usta nisu odvojena od tela i da oralne bakterije mogu imati negativne efekte na druge organe, odlaganje zubnog lečenja potcenjuje međusobnu povezanost usta i tela“, primetio je. Dr Molaiem je dodao da se sprovođenjem serumskog testa može brzo i lako izmeriti nivo IL-6 pacijenta kako bi se osiguralo da su u granicama normale.

Ovo istraživanje pod naslovom  “The mouth–COVID connection: Il-6 levels in periodontal disease—potential role in COVID-19-related respiratory complications,”  objavljen je u časopisu Journal of California Dental Association u oktobru 2020. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International