Search Dental Tribune

Peri-implantitis je druga najčešća komplikacija nakon terapije zubnim implantatom

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Otprilike kod petina učesnika švedskog istraživanja razvio se peri-implantitis nakon ugradnje implantata. (Fotografija: Kasama Kanpittaya / Shutterstock)
Franziska Beier, Dental Tribune International

By Franziska Beier, Dental Tribune International

čet. 1 jul 2021

save

GETEBORG, Švedska: Iako se u poslednje vreme beleže visoke stope preživljavanja za zubne implantate, ipak se relativno često mogu javiti biološke ili tehničke komplikacije koje utiču na implantat, tkivo koje okružuje implantat ili protetsku rekonstrukciju koja je podržana implantatom, što rezultira dodatnim troškovima lečenja. Nedavna naučna studija, sprovedena na Univerzitetu u Geteborgu u sklopu doktorske teze, procenila je učestalost i posledične troškove takvih komplikacija.

Prema Švedskoj agenciji za socijalno osiguranje, više od 30.000 pacijenata godišnje dobija restorativnu terapiju podržanu implantatom u Švedskoj. Studija je bila zasnovana na slučajno odabranim pacijentima iz registra Agencije za socijalno osiguranje, a sprovela je dr Karolina Karlsson u okviru svog doktorskog istraživanja na Univerzitetu u Geteborgu. Procenjivani su zubni kartoni i radiografije 2.765 odraslih pacijenata. Od toga je 596 osoba klinički pregledano devet godina nakon lečenja zubnim implantatima.

Od ovih 596 pacijenata, 42% je bilo pogođeno najmanje jednom biološkom ili tehničkom komplikacijom tokom perioda praćenja. Utvrđeno je da su tehničke komplikacije najčešće - jedna četvrtina pacijenata imala je ovu vrstu komplikacija. Usitnjavanje - chipping je bila najčešća tehnička komplikacija (11,0%), praćeno otpuštanjem šrafova (9,1%) i decementiranjem (5,9%). Prelomi implantata ili nosača zabeleženi su retko.

Dr Karlsson je odredila obim restorativne terapije kao najjači pokazatelj rizika za tehničke komplikacije.

Peri-implantitis je zabeležen kao druga najčešća komplikacija (19,0%). Lečenje bolesti samo nehirurškim metodama, u vidu profesionalnog čišćenja i uputstava o oralnoj higijeni, pokazalo se nedovoljnim. Dodatni hirurški tretman, međutim, uspeo je da spreči dalje napredovanje.

Gubitak implantata najskuplji

Dr Karolina Karlsson (Fotografija: Univerzitet u Geteborgu)

Izvešteno je da je gubitak implantata, koji je primećen kod 8% učesnika studije, rezultirao najvećim ukupnim troškovima (2.403 USD / 2.012 EUR) praćenim kombinacijama različitih komplikacija (2.347 USD). Troškovi tehničkih komplikacija i peri-implantitisa bili su slični sa troškovima od 1.614 američkih dolara tj. 1.619 američkih dolara.

U univerzitetskom saopštenju za štampu, dr Karlsson je prokomentarisala rezultatee istraživanja: „Rezultati pružaju stomatološkim stručnjacima i pacijentima važne informacije, omogućavajući im da procene i smanje rizik od komplikacija povezanih sa restorativnom terapijom podržanom implantatom.“

Neophodno je obratiti pažnju na faktore rizika od komplikacija u fazama planiranja lečenja. Ovo može pomoći u sprečavanju komplikacija, što rezultira dobrobitima za pacijente. Takođe bi moglo da uštedi troškove i, na ovaj način, donese korist društvu uopšte, navela je dr Karlsson u svojoj tezi.

Dodala je da treba obezbediti dobru negu i održavanje mesta implantacije kako bi se omogućilo rano otkrivanje peri-implantitisa i pružile odgovarajuće mogućnosti lečenja. U slučajevima izraženije i upornije bolesti treba obezbediti hirurške intervencije kako bi se bolest uspešno rešila i sprečilo dalje napredovanje, naglasila je ona.

Doktorsku tezu pod nazivom  Implant-supported Restorative Therapy in a Swedish Population: Complications and Cost Evaluations izdala je maja 2021. Sahlgrenska akademija Univerziteta u Geteborgu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

-