Efikasnost terapije svetlošću u tretmanu oralnog mukozitisa

Search Dental Tribune

Efikasnost terapije svetlošću u tretmanu oralnog mukozitisa

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terapija svetlošću bi uskoro mogla da zameni opioide u tretmanu oralnog mukozitisa (Video: University at Buffalo)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

pet. 14 jun 2019

save

BAFALO, NJUJORK, USA: Naučnici sa Univerziteta u Bafalu (UB) dobili su deo sredstava od konkursa koji je raspisan za istraživanje svetlosne terapije kao mogućnosti za zamenu opiodnih lekova u lečenju oralnog mukozitisa, bolnih ulceroznih lezija i otoka u usnoj duplji koja je veoma česta propratna pojava kod hemoterapije i zračenja obolelih od karcinoma.

Sredstva za ovaj konkurs obezbedio je Nacionalni institut za dentalna i kraniofacijalna istraživanja, a dobila ih je startap kompanija iz Klivlenda MuReva Phototherapy, koja će dalje razvijati tehnologiju za svetlosnu terapiju za lečenje oralnog mukozitisa. Univerzitet Bafalo dobio je 511 hiljada USD kao nagradu za određivanje efektivnosti fotobiomodulacione terapije i spovešće istraživanje u saradnji sa naučnicima sa klinika za radiološku onkologiju i za oralnu onkologiju iz  Roswell Park centra za karcinom iz Bafala.

“Trenutno se za tretman bola kod obolelih od karcinoma koriste opioidi. Ova alternativa je jednostavna, nemedikamentozna, neinvazivna metoda za ublažavanje bola i unapređenje kvaliteta života kod obolelih od karcinoma,” izjavio je dr Praveen Arany, vanredni profesor na Stomatološkom fakultetu Univerziteta Bafalo. “Laboratorijski i klinički nalazi fotobiomodulacionog tretmana kao podrške obolelim od karcinoma doprineli su povećanju popularnosti ove terapije koja obećava.”

Oralni mukozitis se smatra najtežom propratnom nuspojavom kod lečenja carcinoma. Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, ovo stanje se javlja kod skoro 40 procenata pacijenata na hemoterapiji i skoro 80 procenata pacijenata na zračnoj terapiji zbog karcinoma. Pored jakih bolova i kompromovitovanog žvakanja i gutanja, dolazi i do usporavanja ili odlaganja tretmana, a kod težih slučajeva je neophodna i hospitalizacija i ishrana preko tubusa.  “Zbog ovih negativnih efekata koji značajno utiču na pogoršanje kvaliteta života pacijenata, naš prioritet je pronalaženje novih i boljih načina za prevenciju i lečenje ovih stanja,” srekoa je dr Mukund Seshadri, Profesor i predsednik Odseka za oralnu onkologiju Roswell Park Comprehensive Cancer Center.

Dosad postojeće tehnologije koje su koristile svetlosnu terapiju nisu bile moguće za širu upotrebu i nisu imale mogućnost da se determiniše pravilna doza za umanjenje bola i stimulaciju obnove tkiva uništenih terapijom karcinoma. “MuReva kompanija napravila je inovativni aparat koji pacijenti mogu sami da koriste i koji može simultano da vrši tretman većih delova usme duplje, a sam tretman traje 6 minuta.  Uvereni smo da ova tehnologija ima potencijal da revolucionarno izmeni terapiju oralnog mukozitisa i da konačno tržištu ponudi rešenje za ovaj problem,” rekao je Vedang Kothari, direktor kompanije MuReva Phototherapy.

advertisement