Search Dental Tribune

Tretman straha od stomatologa u ranoj dobi efikasnije

Istraživanje provedeno u Finskoj pokazalo je da je lečenje dentalne anksioznosti efikasnije kod dece mlađe od deset godina. (Fotografija: Halfpoint/Shutterstock)
Franziska Beier, DTI

By Franziska Beier, DTI

ned. 8 maj 2022

save

OULU, Finska: Strah od stomatologa jedan je od najčešćih strahova u razvijenim zemljama. Globalno, ukupna prevalencija kod dece i adolescenata se procenjuje na 23,9 % kod dece predškolskog uzrasta kod kojih je strah od stomatologa najčešći. U ovoj jedinstvenoj dugotrajnoj studiji, istraživači sa Univerziteta u Ouluu posmatrali su posećenost pacijenata dentalnim ordinacijama koji su prolazili stomatološke tretmane protiv straha i tretmana anksioznosti. Otkrili su da je lečenje straha od stomatologa bilo efikasnije u mlađoj dobi i da je dovelo do redovitijih stomatoloških pregleda kasnije u životu.

Studija je obuhvatila 152 pacijenta kojima je uz stomatološki tretman stomatolog primarne zdravstvene zaštite na Klinici za uplašene stomatološke pacijente u Ouluu pružio pomoć u borbi protiv dentalne anksioznosti. Cilj ovog tretmana bio je da se  strah od stomatologa ublaži do te mere da se svi sledeći pregledi mogu obaviti u normalnoj dinamici rada.

Tokom praćenja od deset godina, istraživački tim istraživao je uticaj tretmana dentalne anksioznosti na ponašanje pacijenata prateći broj stomatoloških pregleda, hitnih poseta i propuštenih termina za ove pacijente.

„Lečenje niskog praga straha od stomatologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u kombinaciji sa stomatološkom negom pacijenata proučavalo se samo u ograničenoj meri. Studija o dugoročnim efektima nije ranije objavljivana”, rekla je u saopštenju za javnost glavna autorica dr Taina Kankaala, koja dolazi s Odeljenjaa za kariologiju, endodontologiju i dečiju stomatologiju na Univerzitetu.

Za poređenje, pacijenti koji su bili lečeni u klinici za dentalnu anksioznost u mlađoj životnoj dobi (između 2. i 10. godine života) imali su značajno više stomatoloških pregleda kasnije nego oni lečeni u starijoj dobi (stariji od 10 godina). Uspeh lečenja dentalne anksioznosti bio je povezan s brojem kasnijih pregleda, ali ne i s hitnim posetama i propuštenim terminima.

Komentarišući rezultate, dr Kankaala je rekla: „Takođe je bilo iznenađujuće kako su se oni koji su uspešno lečeni na klinici kasnije nosili sa stomatološkom negom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.“ Dodala je da bi neuspešno lečenje, očekivano, obeshrabrilo pacijente da redovno posećuju stomatologa.

Prethodna studija koju je proveo istraživački tim otkrila je da je više od dve trećine od 163 pacijenta uspešno lečeno na klinici za dentalnu anksioznost. To je značilo da se ovi pacijenti mogu lečiti u primarnoj oralnoj zdravstvenoj zaštiti bez daljnjih upućivanja na kliniku za dentalnu anksioznost.

„Pacijente koji se boje treba identifikovati i ublažiti njihov strah od stomatologa u ranoj dobi. Uplašeni pacijenti mogu predstavljati izazov, a njihovo lečenje može biti opterećujuće za stomatološke zdravstvene radnike. Ako se situacija ne reši, suprotno uobičajenom mišljenju, ozbiljan strah deteta od stomatološke nege obično se neće ublažiti kako dete raste”, naglasila je dr Kankaala. Nastavila je rekavši da lečenje straha od stomatologa ne koristi samo pacijentu nego i stomatološkom timu i dugoročno smanjuje troškove lečenja.

Ova studija pod nazivom “10-year follow-up study on attendance pattern after dental treatment in primary oral health care clinic for fearful patients”, objavljena je 13. oktobra 2021. u časopisu BMC Oral Health.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *