Potencijal terapije matičnim ćelijama kod kraniofacijalne rekonstrukcije

Search Dental Tribune

Potencijal terapije matičnim ćelijama kod kraniofacijalne rekonstrukcije

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

uto. 23 oktobar 2012

save

En Arbor, Mičigen, SAD: U prvoj ikad sprovedenoj studiji na tom polju, istraživači su otkrili da se terapija matičnim ćelijama u postupku regeneracije kraniofacijalnog koštanog tkiva pokazala bržom, efikasnijom i manje invazivnom u odnosu na klasične regenerativne postupke. Uvereni su da transplantacija matičnih ćelija nudi nove mogućnosti u lečenju složenih stečenih i urođenih oralnih i facijalnih deformiteta.

Istraživanje je sprovedeno na dvadeset i četiri pacijenta kod kojih je bila neophodna rekonstrukcija vilične kosti nakon vađenja zuba. Jedna grupa pacijenata podvrgnuta je konvencionalnoj terapiji vođene regeneracije kosti (GBR), dok je druga grupa pacijenata primila ćelije za nadoknadu tkiva (TRC) koje su veštački uzgojene u različitim delovima usne duplje i vilice. Te ćelije su ekstrahovane iz koštane srži kuka pacijenata.
Šest do dvanaest nedelja nakon tretmana pacijentima su postavljeni dentalni implantati. Istraživači su zapazili da je TRC terapija ćelijama za nadoknadu tkiva ubrzala obnavljanje alveolarne kosti u poređenju sa GRB terapijom vođene regeneracije kosti, jer je kod pacijenata koji su primili TRC ćelije za nadoknadu ustanovljena veća gustina obnovljenog koštanog tkiva, a proces nadoknade koštanog tkiva završen je ranije. Povrh toga, TRC terapija je dovela do značajnog smanjenja potrebe za sekundarnom transplantacijom kosti prilikom ugradnje implantata kod pacijenata iz te eksperimentalne grupe.
Prema navodima autora istraživačke studije, ispitani metod nudi nove mogućnosti za lečenje obimnih oralnih i facijalnih deformiteta koje obuhvataju rekonstrukciju više različitih vrsta tkiva, kao što su kost, koža i tkivo desni. Nadaju se i da transplantacija TCR matičnim ćelijama može da pomogne kod rekonstrukcije područja izraženog gubitka koštanog tkiva kod pacijenata sa kompleksnom deficijencijom vilične kost, što bi omogućilo zamenu izgubljenih zuba implantatima.
Naučnici predviđaju da će terapijski postupci matičnim ćelijama u oblasti kraniofacijalnih rekonstrukcija biti u široj upotrebi tek za pet do deset godina i zato preporučuju proširenje istraživačkih napora u oblasti TRC terapije.
Istraživanje su sproveli naučnici sa Stomatološkog fakulteta Univerziteta Mičigen u saradnji sa mičigenskim Centrom za istraživanje oralnog zdravlja i odeljenjem za bioinženjering kompanije „Aastrom“, koja je posvećena razvoju procesne tehnologije i uređaja za primenu terapije matičnim ćelijama i genske terapije. TRC terapija ćelijama za nadoknadu tkiva trenutno je predmet istraživanja i razvoja u kompaniji „Aastrom“.
Rezultati istraživanja objavljeni su u julskom izdanju zbornika Cell Transplantation.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement