Dental Tribune Serbia & Montenegro

Tehnike skretanja pažnje kod dece mogu umanjiti strah od stomatološke intervencije

BELO HORIZONTE, Brazil: Strah od zubara se globalno smatra jednim od glavnih problema javnog zdravlja zbog negativnog uticaja na oralno zdravlje i kvalitet života pojedinca. Prevalencija ove pojave kod dece iznosi od 5 do 61%. Nedavno rađeno istraživanje bavilo se sistemskom procenom da li tehnike za skretanje pažnje tokom stomatološke intervencije mogu smanjiti strah kod dece i adolescenata.

Rađeno je dvadeset kontrolisanih pokušaja primene metoda za skretanje pažnje metodom slobodnog izbora, a s ciljem smanjenja straha od stomatologa i intervencije kod dece i mladih mlađih od 18 godina. Od tehnika za skretanje pažnje korišćene su audio i audio-vizuelne tehnike, kamuflaža instrumenata, biofidbek tehnike, dentalni operativni mikroskop i igračke. Od stomatoloških intervencija rađen je pregled zuba, oralna profilaksa, davanje lokalne anestezije, plombiranje zuba, endodontski tretman i ekstrakcija.

Kvalitativna analiza pokazala je sa vrlo malom pouzdanošću da tehnike skretanja pažnje efektivno smanjuju strah od zubara, zavisno od vrste tehnike skretanja pažnje, instrumenta kojim se određivao stepen straha od zubara i od stomatološke intervencije koja se primenjivala. Autori su zaključili: „Heterogenost metodologija i rezultata nađenih analizom naučnih istraživanja sugerišu neophodnost sprovođenja obimnijeg i preciznije definisanog istraživanja“.

Ovo istraživanje, pod nazivom Use of distraction techniques for the management of anxiety and fear in paediatric dental practice: A systematic review of randomized controlled trials, objavljeno je 25. marta 2019. godine u onlajn izdanju časopisa International Journal of Paediatric Dentistry, pre objavljivanja u štampanom izdanju.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International