Dental Tribune Serbia & Montenegro

Korelacija između straha od zubara majke i oralnog statusa njihove dece

MURADNAGAR, Indija: Mnogi ljudi koji imaju strah od zubara izbegavaju redovne posete i kontrole, što dovodi do toga da se često kod njih oralni status pogoršava i još dodatno povećava njihov strah. Nedavno objavljeno istraživanje Odeljenja za javno oralno zdravlje sa I.T.S Dental koledža u Muradnagaru u Indiji pokazalo je da strah od zubara kod majke ima direktan uticaj na oralno zdravlje njihove dece, jer su najčešće majke te koje imaju najveći uticaj na decu u prvim godinama života.

U istraživanje je bilo uključeno 200 parova majka-dete u unakrsnoj studiji. Oralni status kod dece uzrasta od dve do pet godina određivan je KEP indeksom (broj karioznih, ekstrahiranih i plombiranih zuba) i modifikovanim gingivalnim indeksom (MGI). Strah od zubara kod majki određivan je petostepenom skalom anksioznosti (MDAS) i otprilike je 39%  procenjeno da ima značajan strah od zubara, 34,8% umeren strah, 11,7% nema nikakav strah, dok je 10,7% procenjeno u grupu majki koje imaju izrazit strah i 3,7% u grupu majki koje imaju fobiju od stomatologa.

Rezultati ove studije su pokazali jasnu povezanost između straha od zubara koji postoji kod majke sa oralnim zdravljem kod njihovog deteta, tj. postoji korelacija između visokih rezultata KEP i MIG indeksa sa visokim stepenom na MDAS skali – najlošiji rezultati oralnog statusa dece bili su kod majki sa fobijom od zubara, a najbolji kod majki koje nemaju nikakav strah od stomatologa.  Pojava karijesa kod dece majki sa visokim stepenom straha od zubara je mnogo češća nego kod dece majki koje imaju slabo izražen ili nemaju strah od zubara, pa je tako KEP indeks najveći kod dece majki koje imaju fobičan strah od zubara.

„Strah od zubara i stomatoloških intervencija ima dinamičan i jasan uticaj na oralno zdravlje te osobe, ali strah koji postoji kod roditelja ima uticaj i na oralno zdravlje njihove dece. Posebno je problem kad osoba koja dolazi sa detetom kod stomatologa zadržava startešku distancu od samog tretmana i prilikom ulaska u ordinaciju“, zaključuju autori istraživanja.

Ovo istraživanje, pod nazivom Association between maternal dental anxiety and its effect on the oral health status of their child: An institutional cross sectional study, objavljeno je u februarskom izdanju iz  2019. godine u časopisu Journal of Family Medicine and Primary Care.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International