Dental Tribune Serbia & Montenegro
Najergonomičniji položaj za stomatologe je kada je glava vodoravno iznad ležećeg pacijenta postavljena u visini grudi u sredini sagitalne ravni. (Fotografija: RossHelen / Shutterstock)

„Namera mi je bila da razbijem ovaj tabu“ – istraživači razvijaju ergonomični grudnjak za zubarke

By Dental Tribune International
December 18, 2020

DISELDORF, Nemačka / HONG KONG, Kina: Budući da se broj stomatologa neprekidno povećavao tokom poslednjih decenija, njihove potrebe u oblasti stomatološke ergonomije su postale veoma važne. Ženske dojke i različite veličine čašica grudnjaka igraju važnu ulogu, jer često sprečavaju zubarku da zauzme simetrično uspravno držanje tela tokom lečenja pacijenta. Zajednički projekat Arbeitsgemeinschaft Ergonomie in der Zahnheilkunde (Nemačka akademija dentalne ergonomije) (AGEZ) i Politehničkog Univerziteta u Hong Kongu (PolyU) preduzimaju kako bi uspostavili kriterijume za proizvodnju grudnjaka koji će osigurati zdravo radno držanje i nesmetan pogled na usnu šupljinu pacijenta. Da bi razvili proizvod koji zadovoljava potrebe stomatologa i stomatoloških sestara, istraživači su kreirali istraživanje i želeli bi da podstaknu što veći broj učesnika da daju povratne informacije.

Dr Jerome Rotgans, inicijator projekta (Fotografija: Jerome Rotgans)

Budući da je svestan da je zubna ergonomija uglavnom fokusirana na ergonomiju iz muške perspektive, inicijator projekta dr Jerome Rotgans, predsedavajući AGEZ-a - predmetne grupe Nemačkog društva za stomatologiju i oralnu medicinu (DGZMK) - i pomoćni profesor na RVTH Univerzitetska bolnica Ahen u Nemačkoj smatrao je da je vreme da se to proaktivno promeni. Godine 2019. na godišnjoj konferenciji AGEZ-a govorio je o ergonomiji za zubarke. Pripremajući se za svoje predavanje na konferenciji, Rotgans je otkrio da podaci koji se tiču fizičke i mentalne otpornosti žena nisu eksplicitno pokazali da su ženske dojke potencijalni uzrok nezdravog radnog položaja. "Namera mi je bila da razbijem ovaj tabu", rekao je Dental Tribune International (DTI) u intervjuu.

Prema partneru na projektu dr Kit-lun Yick, vanrednom profesoru na Institutu za tekstil i odeću na PolyU, nošenje neodgovarajućih grudnjaka izaziva nelagodu, anksioznost, pa čak i sramotu. Na pitanje šta ju je motivisalo da se pridruži projektu, rekla je za DTI: „To je značajan projekat. Tradicionalno, industrija intimne odeće fokusira se samo na dizajn svakodnevnih grudnjaka i sportskih grudnjaka. Retko istražujemo različite potrebe profesionalnih žena u procesu dizajniranja i razvoja grudnjaka. “

Zašto potreba za ergonomskim grudnjakom za zubarke?

Za stomatologe je najergonomičniji položaj kad je glava vodoravno iznad ležećeg pacijenta postavljena u visini grudnog koša u sredini sagitalne ravni. Međutim, žene stomatolozi ne mogu zauzeti ovo držanje ako je pogled na usnu šupljinu ograničen dojkama, što rezultira nezdravim radnim držanjem nekoliko sati dnevno.

Naročito za one sa većim veličinama korpi, nošenje grudnjaka podiže i delimično pomera dojku bočno. Prema Rotgansu, oba ova aspekta smatraju se ergonomski veoma štetnim. „Podizanje povećava vidljivost dojki u vidnom polju. Ovo ometa pogled u radno polje lekarki tokom terapije, kojs će to nadoknaditi savijanjem napred uzrokujući tako dodatno opterećenje mišića vrata i ramena. Bočni pokret širi nadlaktice uzrokujući dodatno opterećenje mišića ramena “, objasnio je. Pored toga, naramenice mogu ometati cirkulaciju krvi i urezati se u kožu, što rezultira napetošću mišića i ekstremnom neugodnošću.

Savijanje unazad i savijanje napred takođe su položaji koji se koriste da bi se izbegao kontakt između stomatologa i glave pacijenta. Trenutno dostupni proizvodi, poput žičanih ili kompresionih grudnjaka, ne zadovoljavaju ergonomske potrebe žena stomatologa, već povećavaju fizičke probleme, rekla je Yick.

Dr Kit-lun Yick, partnerka u projektu sa Plitehničkog Univerziteta u Hong Kongu. (Fotografija: Kit-lun Yick)

Nemačka radna grupa za ergonomiju sastala se sa Institutom za tekstil iz Hong Konga

U potrazi za partnerima u istraživanju, Rotgans je pronašao PolyU, koji nudi diplomu iz mode i tekstila sa posebnim fokusom na intimnu odeću. Posle prvog neuspešnog pokušaja pokretanja projekta 2019. godine, Rotgans je ponovo kontaktirao Univerzitet u maju ove godine. Ovog puta predstavljen mu je prvi nacrt projekta u roku od nekoliko dana, a prva faza projekta započela je u julu 2020. godine. Zadatak AGEZ-a je regrutovanje učesnika za anketu, što se već dogodilo uz podršku Udruženja stomatologa u Hong Kongu. Sada se vodi drugi krug uz pomoć DTI-a. Uloga PolyU je da izvodi eksperimente koji će pružiti odgovarajuća rešenja u dizajnu grudnjaka.

Ovi eksperimenti će obuhvatiti procene grudnjaka – karakteristike njihovog dizajna, osobine materijala i pritisak na spoju između grudnjaka i dojki na različitim područjima - poput naramenica, pazuha i gornjeg dela leđa – i ovo će se proučavati na različitim grudnjacima. To će uključivati svakodnevne grudnjake, sportske grudnjake sa kompresijom i sportske grudnjake sa kapsulom. Studije pritiska će se izvoditi putem sistema za merenje pritiska. Uz pomoć 3D skeniranja tela takođe će se meriti odgovarajuće promene u obliku dojke.

Dizajniraće se i razviti prototip grudnjaka koji za cilj ima smanjenje pomeranja i istaknutosti dojki tokom lečenja zuba. Da bi se to postiglo, sistematski će se proučavati izbor materijala i izrada uzoraka. Eksperimenti će se ponovljati, a ukupna udobnost prototipa grudnjaka takođe će se uzeti u obzir u subjektivnom ispitivanju nošenja “, objasnio je Iick.

U cilju dizajniranja proizvoda posvećenog zubarkama u njihovoj svakodnevnoj praksi naučnicima je veoma vaćna saradnja sa njima i njihove povratne informacije. (Fotografija: AGEZ/PolyU)

Pozitivan dugoročni uticaj na zubarke

Očekuje se da će prototip grudnjaka biti dizajniran i razvijen do aprila 2021. godine, a da će gotov proizvod na tržište ući u roku od tri do pet godina, a procenjuje se da su cena bit slična troškovima trenutno dostupnih funkcionalnih grudnjaka.

Yick je dala svoj pogled na uticaj proizvoda na stomatologiju: „Sa sve većim prioritetima za zdravlje i dobrobit u radnom okruženju, projekat će imati pozitivan dugoročni uticaj na veliki procenat žena stomatologa nudeći adekvatnegrudnjake kao podršku i kontrolu izbočenja dojke “. Rotgans je dodao da bi se proizvod mogao koristiti i u drugim profesijama: „U svakom poslu gde velika korpa može predstavljati prepreku. Na primer, u policiji, službama bezbednosti i vojsci, posebno kada se moraju nositi panciri. ”

Potrebne su povratne informacije o svakodnevnoj upotrebi grudnjaka

Budući da će se ergonomični grudnjak razvijati na osnovu podataka dostavljenih upitnikom, Rotgans i Yick pozivaju žene stomatologe i stomatološke sestre iz celog sveta da pruže povratne informacije o svojim svakodnevnim navikama u nošenju grudnjaka sa posebnim fokusom na probleme povezane sa grudnjakom tokom rada na pacijentima. Upitnik, koji je dizajnirala Giselle Choi, studentkinja završne godine na programu intimne odeće na PolyU, koncentriše se na teme poput radnog položaja, mogućih uzroka nelagodnosti i naramenica. Odgovori će se prikupljati samo za akademska istraživanja i čuvaće se u tajnosti, a svi podaci će se trajno izbrisati nakon završetka istraživanja.

Zubarke i zubarske sestre koji bi želeli da učestvuju ovde mogu naći upitnik u vezi ergonomskih grudnjaka 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International