Dental Tribune Serbia & Montenegro
U SAD 2020. godine neto zarada žena stomatologa opala je u proseku za 26,6%, u poređenju sa padom od 15,0% kod stomatologa muškaraca, a kod stomatologa starijih od 65 godina zarada je opala za 27,5%. (Fotografija: Chan2545/Shutterstock)

Pad zarade stomatologa u 2020.godini

By Jeremy Booth, Dental Tribune International
October 11, 2021

ČIKAGO, SAD: Novo istraživanje Instituta za zdravstvenu politiku (HPI) Američkog udruženja stomatologa (ADA) pokazuje da je prosečna neto zarada stomatologa opšte prakse (GP) u SAD -u pala za 17,9% u 2020. u odnosu na 2019. Na nedavnom vebinaru , dr Marko Vujičić, glavni ekonomista i potpredsednik HPI -a, objasnio je da je pad neto prihoda bio znatno veći kod žena i starijih stomatologa.

Na vebinaru održanom 2. septembra ove godine, Vujičić je analizirao nalaze septembarskog izveštaja HPI -a koji se posebno bavio zaradom stomatologa. Objasnio je da se u izveštaju želi meriti oporavak američke stomatologije od efekata tekuće pandemije COVID-19 i kvantifikovati uticaj pandemije na neto zaradu stomatoloških stručnjaka.

Na osnovu godišnjih podataka ankete koji su bili nacionalni predstavnici američkih stomatologa i prilagođeni inflaciji, izveštaj je otkrio da je prosečan neto prihod stomatologa opšte prakse u SAD pao za 17,9% u 2020. u odnosu na 2019. Stomatolozi specijalisti doživeli su manji pad (6,9% ) u zaradi, a takođe su radili više sati od svojih kolega lekara opšte prakse.

Žene stomatolozi opšte prakse doživele su značajno veće smanjenje prihoda i sati koje su radile 2020.gdoine u poređenju sa muškim kolegama. „Ovo je za mene još jedan podatak koji pokazuje da je pandemija zaista različito uticala na profesionalne živote ljudi i situacije na poslu prema polu, a naši podaci nisu izuzetak“, prokomentarisao je Vujičić.

„Ono što smo videli je da se profesionalne ženske karijere narušavaju u mnogo većoj meri nego [one od njihovih] muških kolega“

Vujičić je objasnio da je neto zarada žena stomatologa opšte prakse opadala u proseku za 26,6%, u poređenju sa 15,0% kod njihovih kolega muškaraca. I stariji stomatolozi doživeli su veći pad neto zarade. U izveštaju je utvrđeno da su stomatolozi opšte prakse mlađi od 40 godina evidnetirali pad zarade od 10,3%, da su oni između 40 i 64 godine imali pad od 18,0% i da su oni stariji od 65 ili više godina videli da je njihov neto prihod pao za skoro jednu trećinu (27,5% ).

Uočeno je da je broj sati rada u stomatološkoj klinici u korelaciji sa nivoom neto prihoda. U proseku, radno vreme stomatologa opšte prakse smanjilo se za 16,6% u 2020. godini, a radno vreme stomatologa specijalista za 11,7%.

Veći pad broja radnih sati primećen je kod žena stomatologa opšte prakse i starijih lekara. Zubarke opšte prakse su radile 22,1% manje sati u 2020.godini, dok su njihove muške kolege radili 14,5% manje sati. Stariji stomatolozi radili su 21,0% manje sati, dok su njihove kolege mlađe od 40 radile 13,2% manje sati.

Vujičić je rekao da su početkom 2020.godine, kada je većina stomatoloških klinika lečila samo hitne slučajeve, stomatolozi opšte prakse radili u proseku 11 sati nedeljno, a specijalisti prosečno 12 sati nedeljno.

Izazovi pandemije sprečavaju stomatologe da leče više pacijenata

Na blizu 90% nivoa pre pandemije do sredine avgusta ove godine, Vujičić je rekao da je broj pacijenata na američkim stomatološkim klinikama dostigao novi vrhunac u oporavku od pandemije. Rekao je da je, iako je ovo ohrabrujuća vest, istraživanje HPI pokušalo da identifikuje faktore koji su ograničavali praksu od prekoračenja stope oporavka od 90%. HPI je identifikovao glavne razloge. Glavni faktor je bio nedostatak osoblja, rekao je on, praćen protokolima COVID-19 koji su bili na snazi kako bi se ograničilo prenošenje virusa. Najistaknutiji faktor koji je ograničavao dalji oporavak u broju pacijenata bili su sami stomatološki pacijenti. Vujičić je prokomentarisao da se primećuje kontinuirano, postepeno povećanje broja pacijenata koji se vraćaju u stomatološke ordinacije.

"Velika stvar koja se pojavljuje u podacima je pitanje izazova pri zapošljavanju", naglasio je Vujičić. Rekao je da su podaci HPI -a pokazali da se odvija ozbiljna akcija zapošljavanja - posebno u potrazi za zubnim higijeničarima i zubnim asistentima. Međutim, od približno jedne trećine praksi koje su zapošljavale higijeničare ili pomoćnike, 90% je opisalo proces kao izuzetno ili vrlo izazovan.

Na pitanje da li će sadašnje merilo od 90% pacijenata pre pandemije biti „nova norma“, Vujičić je rekao da se glavni faktori koje je HPI identifikovao kao ograničavajući rast obima pacijenata verovatno neće promeniti u bliskoj budućnosti. "Rekao bih, kratkoročno, očekujem da ćemo se kretati oko 90% ili [oko procenta koji je] u niskim 90 -im." Dodao je, međutim, da je očekivao da će prag od 90% na kraju biti premašen. „To svakako ne vidim kao dugoročnu„ novu normalnost “[…], ali mislim da će biti tako u narednih tri do šest meseci," objasnio je on.

Jedan od prisutnih upitao je da li je pad neto prihoda žena povezan sa brigom o deci, a Vujičić je odgovorio da postoje važna pitanja na koja je potrebno odgovoriti iz stomatološke zajednice. Rekao je da, iako su podaci HPI pokazali da se većina stomatologa vratila na posao, uticaj na ponudu radne snage je ostao i razlikovao se po polu. On je rekao da je literatura pokazala da je briga o deci i nega za druge članove porodice nesrazmerno pogodila žene u mnogim sektorima. „Sigurno smo videli da se profesionalne ženske karijere narušavaju u mnogo većoj meri nego karijere [njihovih] muških kolega“, rekao je on.

Izveštaju HPI pod nazivom Kako je pandemija COVID-19 uticala na zarade stomatologa? i istoimenom vebinaru možete pristupiti na web stranici ADA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International