Dental Tribune Serbia & Montenegro

Potreba za preventivom u stomatologiji

Iako se naše razumevanje važnosti prevencije za oralno zdravlje drastično povećalo poslednjih decenija, još uvek postoje veliki segmenti stanovništva koji su nesrazmerno opterećeni oralnim bolestima. Na predstojećem vebinaru u četvrtak 14. maja, prof. dr Ivana Radović će govoriti o različitim preventivnim merama koje se mogu koristiti u kliničkoj praksi, zajedno sa naučnim dokazima koji podržavaju ove mere. Pre vebinara, prof. Radović je sa Dental Tribune International razgovarala o važnosti preventivne stomatologije.

Dr Ivana Radovic

Dr Radović, s obzirom na sve što sada znamo o važnosti prevencije za održavanje dobrog oralnog zdravlja, šta mislite koje su glavne prepreke za pacijente?
Po mom mišljenju, dve glavne prepreke su nizak socio-ekonomski status i nedovoljno poznavanje značaja oralnog zdravlja. Ova dva faktora se obično prepliću i mogu objasniti razlike u oralnom zdravlju širom sveta. Još jedna prepreka je opšti fokus stomatologije na intervencijama nakon pojave bolesti, a ne na prevenciji bolesti.

Koliko je važan individualni pristup u preventivnoj stomatologiji?
Individualni pristup je veoma važan. Tek nakon što razumemo individualne potrebe naših pacijenata možemo da im damo prave savete koje je realno da prate u svakodnevnom životu. Naravno, individualni preventivni planovi moraju se oslanjati na dokazane strategije i savremene protokole, ali stomatolog može i treba da ih prilagodi pacijentima, uzimajući u obzir rizike prisutne kod pacijenata i njihove specifične potrebe. Još jedna dobrobit od ulaganja vremena i truda u izradu individualnih preventivnih planova je građenje kvalitetnog odnosa sa pacijentima, koji je zasnovan na poverenju.

Kakvu je uloga pacijenta u prevenciji oralnih bolesti?
Uloga pacijenta je od najveće važnosti, jer primarna odgovornost za održavanje oralnog zdravlja treba da bude na pojedincu, odnosno na roditeljima ili starateljima kada je reč o deci. Međutim, uloga pacijenta nije nezavisna, već treba da bude kontinuirano podržana zdravstvenim vaspitanjem, kao i redovnim kontrolama i po potrebi intervencijama. Poznato je da samostalna briga o oralnom zdravlju daje najbolje rezultate kod pacijenata koji dobro poznaju načine očuvanja oralnog zdravlja i koji imaju visoke funkcionalne i estetske zahteve vezane za oralno zdravlje.

Šta učesnici mogu da očekuju od Vašeg vebinara?
Moj cilj je da učesnicima pružim svežu motivaciju i inspiraciju za individualni pristup prevenciji oralnih bolesti kod njihovih pacijenata, koji je zasnovan na poverenju u naučne dokaze. Biće govora o različitim preventivnim merama koje se preporučuju od rođenja do odrasle dobi, sa stanovišta uobičajene kliničke prakse, kao i sa stanovišta naučnih dokaza koji podržavaju ove mere. Pažnja će biti posvećena i modifikaciji preventivnih mera kod pacijenata sa visokim karijes rizikom.

Napomena: Jednočasovni vebinar pod nazivom „Everyday preventive care: our habits vs proven principles“ biće predstavljen uživo u četvrtak, 14. maja, u 13h. Učesnici će imati priliku da postave pitanja o ovoj temi kao i da obezbede bodove za kontinuiranu edukaciju odgovaranjem na pitanja nakon predavanja. Registracija na veb stranici Ivoclar Vivadent Academy je besplatna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International