Dental Tribune Serbia & Montenegro

Potreba za preventivom u stomatologiji

By Dental Tribune International
May 09, 2020

Iako se naše razumevanje važnosti prevencije za oralno zdravlje drastično povećalo poslednjih decenija, još uvek postoje veliki segmenti stanovništva koji su nesrazmerno opterećeni oralnim bolestima. Na predstojećem vebinaru u četvrtak 14. maja, prof. dr Ivana Radović će govoriti o različitim preventivnim merama koje se mogu koristiti u kliničkoj praksi, zajedno sa naučnim dokazima koji podržavaju ove mere. Pre vebinara, prof. Radović je sa Dental Tribune International razgovarala o važnosti preventivne stomatologije.

Dr Radović, s obzirom na sve što sada znamo o važnosti prevencije za održavanje dobrog oralnog zdravlja, šta mislite koje su glavne prepreke za pacijente?

Po mom mišljenju, dve glavne prepreke su nizak socio-ekonomski status i nedovoljno poznavanje značaja oralnog zdravlja. Ova dva faktora se obično prepliću i mogu objasniti razlike u oralnom zdravlju širom sveta. Još jedna prepreka je opšti fokus stomatologije na intervencijama nakon pojave bolesti, a ne na prevenciji bolesti.

Koliko je važan individualni pristup u preventivnoj stomatologiji?

Individualni pristup je veoma važan. Tek nakon što razumemo individualne potrebe naših pacijenata možemo da im damo prave savete koje je realno da prate u svakodnevnom životu. Naravno, individualni preventivni planovi moraju se oslanjati na dokazane strategije i savremene protokole, ali stomatolog može i treba da ih prilagodi pacijentima, uzimajući u obzir rizike prisutne kod pacijenata i njihove specifične potrebe. Još jedna dobrobit od ulaganja vremena i truda u izradu individualnih preventivnih planova je građenje kvalitetnog odnosa sa pacijentima, koji je zasnovan na poverenju.

Kakvu je uloga pacijenta u prevenciji oralnih bolesti?

Uloga pacijenta je od najveće važnosti, jer primarna odgovornost za održavanje oralnog zdravlja treba da bude na pojedincu, odnosno na roditeljima ili starateljima kada je reč o deci. Međutim, uloga pacijenta nije nezavisna, već treba da bude kontinuirano podržana zdravstvenim vaspitanjem, kao i redovnim kontrolama i po potrebi intervencijama. Poznato je da samostalna briga o oralnom zdravlju daje najbolje rezultate kod pacijenata koji dobro poznaju načine očuvanja oralnog zdravlja i koji imaju visoke funkcionalne i estetske zahteve vezane za oralno zdravlje.

Šta učesnici mogu da očekuju od Vašeg vebinara?

Moj cilj je da učesnicima pružim svežu motivaciju i inspiraciju za individualni pristup prevenciji oralnih bolesti kod njihovih pacijenata, koji je zasnovan na poverenju u naučne dokaze. Biće govora o različitim preventivnim merama koje se preporučuju od rođenja do odrasle dobi, sa stanovišta uobičajene kliničke prakse, kao i sa stanovišta naučnih dokaza koji podržavaju ove mere. Pažnja će biti posvećena i modifikaciji preventivnih mera kod pacijenata sa visokim karijes rizikom.

Napomena: Jednočasovni vebinar pod nazivom „Everyday preventive care: our habits vs proven principles“ biće predstavljen uživo u četvrtak, 14. maja, u 13h. Učesnici će imati priliku da postave pitanja o ovoj temi kao i da obezbede bodove za kontinuiranu edukaciju odgovaranjem na pitanja nakon predavanja. Registracija na veb stranici Ivoclar Vivadent Academy je besplatna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International