Search Dental Tribune

Kakva je podrška potrebna stomatolozima u svakodnevnom radu?

Dental Tribune Serbia & Montenegro

By Dental Tribune Serbia & Montenegro

sre. 23 mart 2022

save

Predstavljamo Vam nešto potpuno novo na polju podrške svakodnevnom radu stomatologa u Srbiji – konsultantsku agenciju Cranio DentX, koja  pruža potpuno novi vid usluga projektovanja, konsaltinga i podrške svim korisnicima radiografskih uređaja u stomatologiji, kao i CAD/CAM sistema i digitalne stomatologije. Iza ovog jedinstvenog koncepta usluga stoji Milan Vilimonović, iskusni inženjer medicinske opreme i setrifikovani trener za dentalnu radiografiju i 3D CBCT imidžing, sa kojim smo razgovarali za DT:

Vaše radno iskustvo u oblasti dentalnog imidžinga i uvođenja digitalnih tehnologija u svakodnevnu stomatološku praksu traje više od 14 godina. Šta je ono što ste tokom tih godina shvatili da je vašim saradnicima najpotrebnije?
Iskustvo u poslu omogućilo mi je da shvatim da stomatolozima, ordinacijama, klinikama i uslužnim rendgen centrima u Srbiji sa kojima sam sarađivao nedostaje jedinstvena podrška, edukacija i konsalting, na jednom mestu od strane jedne kompanije.

Kada to kažem, ne mislim samo na odabir određenog proizvođača opreme i određenog modela aparata. Ono što predstavlja izazov, a u stvarnosti je jedini pravi put - jeste optimizacija ulaganja i definisanje indikacije korišćenja tehnologije koja se uvodi u praksu sa jedne strane i sa druge strane odabir adekvatne opreme i softvera koji se nabavljaju.

Šta je, prema Vašem mišljenju, ordinacijama važno kada žele da započnu posao vezan za radiografisanje i/ili uvođenje digitalnog radnog procesa u već postojeću praksu?
Za početak, prilikom poslova projektovanja radnog prostora, mi u Cranio Dentx-u u obzir uzimamo izradu i razradu odgovarajućeg radnog procesa u skladu sa opremom i softverima koji se nabavljaju, kao i sa protokolima same ustanove.

Potom, tu je naravno pitanje adekavatne obuke za rad na opremi i softveru od strane sertifikovanih i akreditovanih lica (za šta je, generalno, u Srbiji ponuda slaba).

Sledi definisanje načina pružanja usluga (u slučaju uslužnog snimanja, na primer); pravilan marketinški pristup tržištu, itd.

Da li sve ove usluge klijenti mogu dobiti od strane Cranio DentX?
Apsolutno. Veoma profesionalno, posvećeno i odgovorno pristupamo svakom pojedinačnom klijentu, ali se naša ponuda ne završava tu. Na kraju, ali nikako najmanje bitan, nalazi se i aspekt postinstalacione aplikativne, kliničke i servisne podrške. Cranio DentX sve ove nabrojane aspekte uzima u obzir prilikom angažovanja za konsultantske i/ili poslove obuka i treninga.

Ovakav način pružanja usluga podrške stomatolozima je potpuno nova na našem tržištu. Šta je ono što potencijalnim klijentima može biti garancija vašeg kvaliteta i pouzdanosti?
Svesni smo da radimo u prilično neizvesnim vremenima i zato smo se posebno postarali da svakom klijentu ponudimo pre svega sigurnost. Zahvaljujući autorizaciji i obukama izvršenim kod renomiranih proizvođača opreme i softvera kao što su KaVo, Planmeca, Densply Sirona, exocad, Audax, Cybermed , Futudent, itd, te saradnji sa njihovim distributerima na teritoriji Republike Srbije, bez zadrške možemo da kažemo da smo u stanju da pružimo jedistveno kvalitetnu i odgovornu podršku krajnjim korisnicima,  Takođe, zahvaljujući saradnji sa privatnom firmom Man-sievert iz Beograda, Cranio DentX pruža usluge iz oblasti regulative za dobijanje dozvola i osposobljavanja za delatnosti radiološkog snimanja u stomatologiji.

Šta je ono što Cranio DentX čini jedinstvenim na našem tržištu?
Cranio Dentx vam jedini može pružiti rešenje ,,ključ u ruke’’ - od odabira odgovarajuće opreme, preko projektovanja prostora i radnog procesa sa izvođenjem radova, poslova regulative i dobijanja dozvola kod regulativnog tela Republike Srbije, obuke doktora i operatera, pa sve do razrade biznis plana poslovanja, razvoja usluga i izrade marketinških sredstava (kako štampanih tako i digitalnih platformi oglašavanja).

Kako bi slika bila jasnija, da li biste nam, za kraj razgovora, naveli primer jednog takvog projekta na kojem ste u skorije vreme bili angažovani?
Krajem prošle godine obavili smo kompletnu uslugu  za rendgen kabinet i ordinaciju dr Marković, Balkanska 10 u Beogradu. Zahtev ordinacije u pogledu njihovog rendgen kabineta bio je da se odabere adekvatan 3D CBCT rendgen sa softverom koji omogućava kako interno tako i uslužno korišćenje i dijagnostiku na najvišem mogućem nivou. Dodatno je bilo neophodno povezati jedinstvenu serversku bazu snimaka svih modaliteta snimanja sa svakim radnim mestom u ordinaciji (ukupno 5 stolica), sl.4.

Obuka operatera za rad sa uređajima, softverom, serverom i sa pacijentima za sve modalitete snimanja (kako 2D intraoralno i ekstraoralno sl. 2. tako i 3D ekstraoralno sl.3) je izvršena u kabinetu u realnom radnom procesu sa pacijentima. Takođe je izvršena i obuka lekara za pravilno korišćenje dijagnostičkog softvera sa implant planiranjem.

Čitav proces regulative sa projektom mera zaštite, osposobljavanje odgovornih i profesionalnih lica izloženih jonizujućem zračenju, lekarskih pregleda i kontrolnih merenja izvršen je angažovanjem privatne firme Man-sievert iz Beograda. Građevisnki radovi sa zaštitom prostorija od jonizujućeg zračenja na osnovu projekta mera zaštite izvršeni su angažovanjem podizvođača i dipl. Inž. arhitekture čiji zadatak je bio da se očuva postojeći dizajn enterijera (poseban zahtev ordinacije koji je bilo potrebno posebno izvršiti).

Na kraju je odgovoreno i na zahtev za izradu idejnih rešenja marketing materijala i uputa za uslužna snimanja, sl.5.

Cranio DentX - sva podrška dentalnom imidžingu i digitalnoj stomatologiji na jednom mestu

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *