Dental Tribune Serbia & Montenegro
Istraživači sa Univerziteta Ilinois na Čikaškom koledžu za stomatologiju nedavno su otkrili novo sredstvo za ublažavanje stvaranja aerosola kako bi smanjili rizik od prenosa SARS-CoV-2 između pacijenata i osoblja stomatoloških klinika. (Fotografija: Alekander Limbach / Shutterstock)

SARS-CoV-2 kao nevidljiva pretnja: Ublažavanje aerosola u stomatološkim klinikama

By Dental Tribune International
September 23, 2020

ČIKAGO, SAD: Suočeni sa pandemijom COVID-19, stomatolozi su dobili stroge smernice za prevenciju i kontrolu infekcije u svojim ordinacijama. Tu spadaju obezbeđivanje odgovarajuće količine lične zaštitne opreme, prilagođavanje protokola sterilizacije i dezinfekcije i omogućavanje praznog perioda između poseta pacijenata za pripremu ordinacije. Međutim, s obzirom da gore pomenute mere ne štite u potpunosti osoblje i pacijente od udisanja aerosola u stomatološkim klinikama, istraživači sa Univerziteta Illinois na Čikaškom koledžu za stomatologiju (UIC Dentistry) osmislili su novu metodu za ublažavanje aerosola koja bi mogla da se primeni u stomatološkim klinikama širom sveta.

„Godinama smo budno pazili na kontrolu infekcije, a pandemija COVID fokusirala nas je još više na ova pitanja“, rekao je u saopštenju za štampu dr Klark Stanford, dekan UIC Dentistry i ugledni profesor restorativne stomatologije na ovom fakultetu.

„COVID je poziv za uzbunu i možda postoji još nešto što nas iščekuje“ - Dr Klark Stanford, UIC Dentistry 

„Sa milijardama virusa u svetu imali smo prilično sreće. COVID je poziv za uzbunu i moglo bi biti još nečega usput što nas iščekuje“, nastavio je.

Zbog veličine UIC Dentistry, rizik od infekcije predstavlja je još povećan za njegovo osoblje i pacijente u poređenju sa drugim, manjim stomatološkim ustanovama. Dr Lindon F. Kuper (Lindon F. Cooper), prodekan za istraživanje i šef oralne biologije na UIC, objasnio je da, s obzirom da se pacijenti mogu biti asimptomatski ili pre-simptomatski, a aerosoli nisu vidljivi golim okom, stomatološko osoblje često postaje manje budno. „U otvorenom stomatološkom okruženju, kao što je stomatološki fakultet ili stomatološka ordinacija sa više stolica, suočeni ste sa nevidljivom pretnjom koja mora da bude obuzdana. I to zaista stavlja ovo u sferu nepoznatog “, prokomentarisao je.

Da bi povećali bezbednost i sveli na minimum recirkulaciju vazduha u stomatološkoj klinici, rukovodioci ustanova i konsultanti na fakultetu pregledali su sistem grejanja, ventilacije i klimatizacije i kvalitet vazduha i dodali HEPA tehnologiju filtracije i bipolarne jonizacije. Pored toga, škola se obratila raznim stručnjacima sa UIC College of Engineering za savet o tome kako smanjiti prenos čestica vazduhom i minimizirati širenje kapljica.

Skidač kamenca Cavitron u blizini zubnog modela. (Fotografija: Plog i sar., Physics of Fluids, Vol 32, izdanje 8, 10.1063 / 5.0021476, 2020)

Inženjerski tim trenutno proučava kako se aerosoli raspršuju sa stomatoloških instrumenata, poput vibracionog aparata za skidanje kamenca zvanog Cavitron. „Postoji mogućnost širenja COVID-19 u stomatološkim ordinacijama i klinikama kada sprej koji generiše ovaj uređaj udari u zub ili neko drugo tkivo u ustima, pokupi malo pljuvačke i dahom izađe iz usne duplje. Moja laboratorija koristi brze slike i optičke alate za posmatranje ispuštanja kapljica sa vrha Cavitron-a u smislu njihove veličine i koncentracije u atmosferi“, rekao je dr Konstantin M. Megaridis, istaknuti profesor UIC-a na Odeljenju za mehaničku i Industrijsko inženjerstvo (MIE).

Smanjivanje virusnog opterećenja u stomatološkim klinikama suzbijanjem stvaranja kapljica

Istraživački tim je koristio neke od najsavremenijih eksperimentalnih tehnika za praćenje, merenje i ispitivanje brzine kapljica i rastojanja na koja se šire. Uz pomoć tehnika snimanja senki mogli su lako da definišu raspodelu grubih i finih kapljica koje su proizašle iz različitih stomatoloških instrumenata, što je pomoglo u predviđanju virusnog opterećenja na klinici. Budući da sve više dokaza ukazuje na to da se SARS-CoV-2 prenosi vazduhom, neki istraživači su takođe ispitivali čestice manje od 1 µm, takozvane ultrafine aerosole, jer ih njihova mala veličina čini glavnim izvorom prenosa u stomatološkom okruženju. „Naš rad premošćuje inženjerske podatke dobijene simulacijama i objavljene podatke o virusnom opterećenju kako bi se stvorila mapa toplote za sobu, omogućavajući tako stomatolozima da procene rizik na različitim lokacijama unutar klinike“, rekao je šef odeljenja MIE prof. Farzad Mashaiek. Dodao je da bi se to moglo koristiti i za izradu mapa toplote u drugim školskim oblastima, kao i u različitim stomatološkim klinikama.

„Možete potpuno suzbiti stvaranje sprejeva pomoću razblaženog vodenog rastvora polimera“     - Dr Aleksandar L. Yarin, UIC

Pored toga što su želeli da bolje razumeju proces nastajanja i širenja kapljica, istraživači su tražili i načine za ublažavanje rizika od stvaranja aerosola. Dental Tribune International je ranije izvestio o studiji koja je predložila dodavanje povidon-joda u bočicu za vodu koja je pričvršćena na stomatološku jedinicu kako bi se širenje virusa svelo na minimum.

Slično tome, nakon identifikovanja nekoliko polimernih rastvora koje je odobrila Američka Uprava za hranu i lekove, a koja bi mogli da zamene vodu u Cavitronu i zubarskoj turbini, istraživači u ovoj studiji otkrili su da te tečnosti sprečavaju stvaranje i odvajanje kapljica aerosola na oba uređaja.

„Ono što sam predložio i pokazao je da možete potpuno suzbiti stvaranje aerosola pomoću razblaženog vodenog rastvora polimera“, rekao je dr Aleksander L. Yarin, istaknuti profesor UIC-a u MIE. „Ono što je važno je da se materijali mogu bez recepta i da mogu da se koriste u radu bez stvaranja kapljica“, objasnio je.

Yarin je primetio da je metoda jedinstvena po tome što niko nikada ranije nije koristio polimer za ublažavanje širenja kapljica i stavaranje aerosola. Pored toga, objasnio je da se pristup može brzo i lako primeniti, isplativ je i ne zahteva nikakve promene na uređajima.

UIC trenutno patentira ovu novu tehnologiju i sarađuje sa raznim kompanijama kako bi u potpunosti primenio postupak u stomatološkoj praksi.

Studija pod nazivom “Reopening dentistry after COVID-19: Complete suppression of aerosolization in dental procedures by viscoelastic Medusa Gorgo”, objavljena je 25.avgusta 2020.godine u onlajn izdanju časopisa Physics of Fluids.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International