Search Dental Tribune

Socijalna izolacija utiče na smanjenje broja zuba kod starijih osoba

Nedavno istraživanje je pokazalo da su viši nivoi društvene izolacije povezani sa manjim brojem prirodnih zuba kod starijih odraslih osoba u Kini. (Fotografija: SUKJAI PHOTO/Shutterstock)
Iveta Ramonaite, Dental Tribune International

By Iveta Ramonaite, Dental Tribune International

pet. 4 februar 2022

save

NJUJORK, SAD/ŠANGAJ, Kina: Brojni dokazi pokazuju da društvena izolacija i usamljenost mogu uticati na opšte zdravlje i blagostanje. U novoj studiji, istraživači su pokušali da ispitaju da li ova iskustva takođe mogu biti štetna za oralno zdravlje. Otkrili su da starije odrasle osobe koje su društveno izolovane imaju veću verovatnoću da im nedostaju zubi i da će izgubiti zube brže tokom vremena u poređenju sa onima koji imaju više društvenih interakcija.

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, socijalna izolacija i usamljenost su široko rasprostranjene i mogu imati ozbiljan uticaj na fizičko i mentalno zdravlje starijih ljudi, kvalitet života i dugovečnost. Sve više dokazi sugeriše da su socijalna izolacija i usamljenost povezani sa depresijom, komorbiditetima, kognitivnim oštećenjem, demencijom i preranom smrtnošću kod starijih osoba. Međutim, samo mali broj studija je ispitivao uticaj socijalne izolacije i usamljenosti na oralno zdravlje, i to je bila motivacija za ovo istraživanje.

„Potreba da se društveno povežemo sa drugima je osnovna kao i naša potreba za hranom, vodom i skloništem“, rekao je za Dental Tribune International (DTI) prvi autor dr Ksian Ki (Xiang Qi), koji je trenutno na doktorskim studijama na New York University’s Rory Meyers College of Nursing (NYU Meyers)„Približno 24% starijih osoba starosti 65 i više godina, smatraju se društveno izolovanim u SAD, a 43% odraslih starijih od 60 godina izjavilo je da se osećaju usamljeno“, dodao je on.

S leva na desno: Autori dr Bei Wu i prvi autor Xiang Qi. (Fotografija: Bei Wu)Prema istraživačima, socijalna izolacija i usamljenost su dva različita pojma koja se ne mogu koristiti kao sinonimi. Dok socijalna izolacija podrazumeva malo društvenih odnosa ili retke društvene kontakte sa drugima, usamljenost je osećaj nastao nedostatkom društvene povezanosti.

Drugi autor dr Bei Wu, profesorka globalnog zdravlja na NYU Meyers, objasnila je da, iako društvena izolacija i usamljenost često idu ruku pod ruku, moguće je živeti sam i biti društveno izolovan, ali se ne osećati usamljeno. Isto tako, neko može biti okružen ljudima, ali da se ipak oseća usamljeno.

Socijalna izolacija i oralno zdravlje

U Kini, starije osobe od 65 do 74 godine imaju u proseku manje od 23 zuba, a 4,5% je bezubo. Parodontalna bolest, pušenje, nedostatak pristupa stomatološkoj nezi i hronične bolesti kao što su dijabetes i bolesti srca povećavaju rizik od gubitka zuba i na kraju mogu uticati na ishranu, govor, pa čak i samopoštovanje.

Nastojeći da detaljnije ispitaju temu društvene izolacije i usamljenosti, istraživači su analizirali podatke iz kineskog Longitudinalnog istraživanja zdrave dugovečnosti. Ukupno 4.268 odraslih osoba starosti 65 i više godina učestvovalo je u anketi u tri različite vremenske tačke, naime 2011–12., 2014. i 2018. godine Na početku, 27,5% učesnika studije je bilo društveno izolovano, a 26,5% je izjavilo da se oseća usamljeno, a istraživanje je imalo za cilj da utvrdi broj zuba koje su učesnici imali i izgubili tokom određenog perioda.

Nakon analize podataka, istraživači su otkrili da su ispitanici koji su bili socijalno izolovani imali u proseku 2,1 manje prirodnih zuba i stopu gubitka zuba 1,4 puta veću u poređenju sa onima koji su imali više društvenih kontakata, čime je potvrđena veza između socijalne izolacije i gubitka zuba. Dr Qi je rekao za DTI da su dokazi o uticaju društvene izolacije na oralno zdravlje bili čvrsti uprkos kontroli faktora kao što su socio-demografske varijable, pušenje, piće, oralna higijena i zdravstveni status.

Međutim, na iznenađenje istraživača, usamljenost nije bila povezana ni sa brojem zuba ni sa stopom gubitka zuba u studiji. Qi pretpostavlja da bi se ovo moglo objasniti činjenicom da usamljeni ljudi i dalje imaju jak sistem podrške koji im pomaže da održe zdravo ponašanje.

„Strah od infekcije i povećan nivo društvene izolacije tokom pandemije COVID-19 imaće značajan uticaj na oralno zdravlje ljudi“ — dr Bei Wu, NYU Meyers

Razmatrajući nalaze istraživanja, naučnici su primetili da su oni relevantni i za zemlje izvan Kine i istakli važnost razvoja intervencija za smanjenje društvene izolacije. Na primer, sugerisali su da određeni programi mogu podstaći međugeneracijsku podršku u porodicama i poboljšati vršnjačke i društvene veze starijih u njihovim lokalnim zajednicama.

Pored toga, dr Wu je prokomentarisala da bi nalazi iz studije mogli pomoći kliničarima da bolje razumeju značaj društvene izolacije i usamljenosti na oralno zdravlje.

Socijalna izolacija i COVID-19

Društveni kontakti su se dramatično smanjili u poslednje dve godine. Socijalno distanciranje je postalo norma, a blokade su nova realnost. Kako je pandemija COVID-19 pogodila zemlje širom sveta, mnogi ljudi nisu imali drugog izbora osim da se izoluju kod kuće kako bi izbegli da se zaraze sa SARS-CoV-2.

Govoreći o tome kako je pandemija poremetila pristup uslugama oralnog zdravlja, dr Wu je rekla za DTI: „Na početku pandemije, većina stomatoloških klinika je bila zatvorena prema uputstvima za zadržavanje u kući, a čak i kada su klinike ponovo otvorene, strah od COVID-19 naveo je mnoge ljude da odlože preventivna preglede stomatologu, kao i stomatološke intervencije .”

Prema dr Wu, socijalna izolacija tokom karantina verovatno dovodi do stresa, anksioznosti, depresije i drugih psiholoških poremećaja. Ona takođe veruje da socijalno izolovane starije odrasle osobe češće piju i puše i da su manje angažovane u društvenim događanjima i ponašanjima koja promovišu zdravlje, kao što je fizička aktivnost. Ovo bi moglo imati negativan uticaj na njihovo ukupno funkcionisanje i oralnu higijenu i povećati rizik od sistemske upale.

Dr Wu je zaključila da su rezultati izmena u funkcionisanju javnog zdravlja usled COVID-19, uključujući karantin i socijalno distanciranje, pogoršali problem društvene izolacije i da će imati dalekosežne posledice. Ona je izjavila: „Strah od infekcije COVID-19 i povećan nivo društvene izolacije tokom pandemije COVID-19 imaće značajan uticaj na oralno zdravlje ljudi.

Studija pod nazivom “Social isolation, loneliness and accelerated tooth loss among Chinese older adults: A longitudinal study” objavljena je 17. januara 2022. u onlajn izdanju Community Dentistry and Oral Epidemiology, pre objavljivanja u štampanom izdanju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *