Dental Tribune Serbia & Montenegro
Nepotrebno prepisivanje antibiotika za stomatološke probleme značajno doprinosi problemu razvoja rezistencije na antibiotike. (Fotografija: Ivanko80 / Shutterstock)

Šta stomatolozi mogu učiniti za rešavanje problema otpornosti na antibiotike

By Dental Tribune International
November 18, 2020

Prema dr Vendi Tompson (Dr. Wendy Thompson), koja je zubar i klinički predavač o primarnoj stomatološkoj zaštiti na Univerzitetu u Mančesteru u Velikoj Britaniji, stomatološka profesija je globalno odgovorna za otprilike jedan od deset recepata za antibiotike koji se prepisuju ljudima. Na besplatnom vebinaru ona je podelila smernice o tome kako ceo stomatološki tim, uključujući stomatologe opšte prakse, specijaliste i menadžere ordinacija, može razviti lokalna rešenja za rešavanje globalnog problema rezistencije na antibiotike. Dr Tompson je dala neki uvid u to pitanje u intervjuu za Dental Tribune International.

Dr Tompson, zašto je rezistencija na antibiotike postala takav problem poslednjih decenija i šta se radi u vezi toga?

Otpornost na antibiotike ugrožava suštinu moderne medicine i našu sposobnost da se borimo protiv zaraznih bolesti. Efikasni antibakterijski lekovi su preduslovi i za preventivne i za kurativne mere, štiteći pacijente od potencijalno fatalnih stanja i osiguravajući da se složeni postupci, poput hirurgije i hemoterapije, mogu sprovesti sa malim rizikom. Razvoj i širenje bakterija otpornih na antibiotike ima uzrok u dugogodišnjoj prekomernoj upotrebi antibiotika za ljudsku negu i proizvodnju hrane.

Kakva je uloga stomatologa u borbi protiv rezistencije na antibiotike?

Stomatološka profesija globalno je odgovorna za otprilike jedan od deset recepata za antibiotike u ljudskoj zdravstvenoj zaštiti. Naša je uloga da minimiziramo upotrebu antibiotika sprečavanjem zubnih infekcija kroz oralno zdravstveno obrazovanje i ranom dijagnozom i lečenjem zubnih bolesti, kao i propisivanjem antibiotika samo kada je to potrebno. Optimizacijom upotrebe antibiotika, stomatolozi mogu pomoći u rešavanju problema rezistencije na antibiotike.

Koji su glavni ciljevi učenja za one koji prisustvuju vašim vebinarima?

Cilj vebinara je da pokaže važnost rešenja lokalnih stomatoloških timova za globalni problem rezistencije na antibiotike. Ciljevi vebinara su razumevanje kako je otpornost na antibiotike problem celog stomatološkog tima, kako optimizirati upotrebu antibiotika u praksi i koji su drugi načini na koje članovi stomatološkog tima mogu pomoći.

Dr Tompson je vodeći autor Bele knjige FDI Svetske stomatološke federacije o suštinskoj ulozi stomatološkog tima u smanjenju rezistencije na antibiotike. Više informacija o antimikrobnoj rezistenciji možete naći ovde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International