Dental Tribune Serbia & Montenegro
Istraživanje je imalo za cilj da istraži dubinu tubularne penetracije četiri različita materijala za punjenje kanala korena zuba koja se koriste sa dve različite metode obturacije u dentinu apikalnog, srednjeg i cervikalnog dela korena. (Fotografija: Beloborod / Shutterstock)

Uporedjena sposobnost prodiranja u dentin materijala za punjenje kanala i metode obturacije

By Dental Tribune International
October 05, 2020

KIRIKKALE, Turska: Poznato je da neki mikroorganizmi mogu prodreti u dentinske tubule i ponekad čak i preživeti endodontska rešenja za efikasnu irigaciju. U ovoj fazi je upotreba sredstva za zatvaranje kanala korena zuba presudno važna za uklanjanje mikroorganizama unutar tubula kako bi se postigla efikasna antimikrobna aktivnost. Istraživački tim sa Univerziteta Kirikkale istraživao je dubinu prodiranja četiri materijala za zatvaranje kanala korena zuba koristeći različite metode zatvaranja kako bi se utvrdilo koji je najefikasniji.

Za in vitro studiju, 84 jednokorenska zuba instrumentirana su obrtnom turpijom F4 ProTaper Universal i ispunjena AH26 i AH Plus (Dentsply DeTrey), RealSeal (SybronEndo) i MTA Fillapex (Angelus) koristeći hladnu bočnu kondenzaciju i tehniku obturacije jednostrukim konusom. Nakon toga su koreni presečeni uzdužno i pripremljeni za skeniranje elektronskim mikroskopom za procenu maksimalne i minimalne dubine prodiranja materijala u dentinske tubule na apikalnoj, srednjoj i cervikalnoj trećini, a izračunata je i prosečna dubina prodiranja zaptivača.

Rezultati pokazuju da ne postoji statistička razlika između metoda obturacije. Međutim, među samim materijalima, na AH26 su značajno uticale različite metode zatvaranja. Takođe, rezultati su otkrili značajnu razliku između korenskih trećina. AH26 i RealSeal zaptivači imali su najviše vrednosti prodiranja sa hladnom bočnom kondenzacijom, odnosno tehnikama obturacije sa jednim konusom. Metoda obturacije nije uticala na stepen prodiranja materijala. RealSeal je pokazao bolju sposobnost prodiranja od ostalih zaptivača. Apikalna trećina korena u svim grupama pokazala je najmanju dubinu prodiranja. U intervjuu za Dental Tribune International, koautor studije dr Ali Turkyilmaz rekao je: „Nalazi naše studije uglavnom su bili slični onima iz literature i u velikoj meri podržavaju one iz prethodnih studija. Još jednom smo naglasili sposobnost dubokog prodiranja RealSeal zaptivača. Drugi rezultat je taj što je zaptivač korenskih kanala nove generacije (MTA Fillapex) postigao povoljan ishod u pogledu penetracije. “

Dr Turkyilmaz je nastavio rekavši da ova studija pruža osnovu za dalja istraživanja kako bi se istražilo u kojoj meri prodiranje MTA Fillapex-a i / ili RealSeal-a dostiže do bakterija smeštenih u dentinskim tubulima. To bi moglo uključivati konfokalno skeniranje ili sličnu tehniku i moglo bi dovesti do pronalaženja najbolje tehnike obturacije za veći prodor ovih materijala za punjenje kanala korena zuba.

Studija pod naslovom  “Comparison of dentin penetration ability of different root canal sealers used with different obturation methods”, objavljena je 31. jula 2020. godine u časopisu Microscopy Research and Technique.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International