12 “smrtnih” grehova u stomatologiji

Search Dental Tribune

12 “smrtnih” grehova u stomatologiji

Siniša Drobnjak, Hrvatska

Siniša Drobnjak, Hrvatska

pet. 10 mart 2023

Sačuvaj

Postoji tema o kojoj se nedovoljno priča na dentalnim konferencijama, a to je da su većina stomatologa uprkos finansijskom uspehu i dalje najbolje plaćeni zaposlenici u svojim klinikama.

Drugim rečima- nalaze se u ulozi zaposlenika, a ne vlasnika dobro uhodane ordinacije ili klinike.

Još uvek prvi dolaze na posao i zadnji odlaze, još uvek ne mogu izostati s posla duže od 10 dana jer prihodi počnu izostajati, još uvek moraju uz rad s pacijentima obavljati i menadžerske poslove. Još su uvek “operateri”. Izvrsno plaćeni, ali “operateri”.

Ako žele postati vlasnici, a ne zaposlenici realno imaju dve opcije na raspolaganju - mogu se i dalje baviti strukom i raditi s pacijentima, ako im to pričinjava iznimno zadovoljstvo, ali moraju zaposliti menadžera koji će upravljati poslovnim procesima u klinici. Ili se moraju prestati baviti s pacijentima i preuzeti upravljanje klinikom. Oboje nije moguće - patiće ili jedna ili druga strana.

Tema o kojoj se nedovoljno priča je svojevrsni “dentalni paradoks”.

Većina stručne edukacije u stomatologiji je i dalje usmerena na sticanje boljih i novih kliničkih veština. Dentalna industrija kontinuirano promoviše nove proizvode, a njihovi vodeći stručnjaci, nove i poboljšane tehnike za te iste proizvode. To je stvorilo svojevrsnu “tunel” viziju, u kojoj nema mesta i za druge stvari koje su jednako bitne.

No, glavni uzrok problema u stomatologiji nije nedostatak kliničkih veština.

Ako pitate bilo kojeg stomatologa da li ima dovoljno znanja i veština da napravi ključne kliničke zahvate poput brušenja, uzimanja otiska, ugradnje implantata, cementiranja i slično, zasigurno će vam odgovoriti potvrdno.

Čak, ako i ne ugrađuje sam implantate ili izvodi kompleksne hirurške zahvate, verojatno sarađuje s nekim od kolega koji odrađuju taj deo terapije za njega i njegove pacijente.

“Dentalni paradoks” je u tome da ključni problemi u stomatologiji nisu klinički, nego poslovni.

Uprkos tome, većina stomatologa i dalje usavršava uglavnom svoje kliničke veštine i na taj način na kraju postaju žrtve vlastitog uspeha - imaju dovoljno novca za visoki standard života, ali su prisiljeni raditi iz dana u dan da bi taj standard i zadržali. Ako oni stanu, sve drugo staje.

Umesto da rade “na” svom biznisu, sve više rade “u” svom biznisu.

Umesto da se fokusiraju na sticanje poslovnih i finansijskih veština i postepeno preuzmu ulogu vlasnika, usavršavaju svoje kliničke veštine i postaju najbolje plaćeni zaposlenici u vlastitoj ordinaciji.

Kako bih otvorio dijalog i o toj temi o kojoj se nedovoljno priča, grupisao sam probleme u poslovanju koje sam zatekao u stotinama ordinacija s kojima sam sarađivao u svojih 30 godina rada u stomatologiji, u kategorije koje sam nazvao “12 smrtnih grehova”.

U svakoj ćete ordinaciji zateći jedan ili više od navedenih grehova, odnosno rizika u poslovanju - niko nije imun na njih. Ali ključno je adresirati problem i nazvati ga pravim imenom, kako bi u sledećem koraku napravili strategiju i plan kako upravljati tim rizikom, umesto da on upravlja Vama.

1. Nedostatak vizije i strategije

Ako ne znate kud idete, svaki put će Vas tamo odvesti - ključna je jasnoća vizije Vašeg poslovanja. Morate prepoznati u kojoj se fazi životnog ciklusa poslovanja nalazite, jer su potrebe i strategije za svaku fazu različite. Najbitnija veština koju morate savladati za ovaj “greh” je da počnete raditi “na” biznisu, umesto “u” biznisu”. Najbrži način je da se pridružite grupnom treningu poslovnih veština ili da angažujete poslovnog trenera.

2. Nedostatak poslovnog plana

Američki predsednik Dwight Eisenhower je izjavio: “Planovi su beskorisni, ali planiranje je neprocenjivo.” Bez dobrog plana terapije nema ni predvidljivog rezultata. Bez dobrog poslovnog plana, postajete žrtva promena u svom okruženju koje su konstantne. Preživljavaju i napreduju oni koji se najbrže adaptiraju na promene.

3. Nedostatak profita

Preveliki popusti pacijentima i preniske cene umanjuju Vaš profit. U poslovanju morate ostvariti dva osnovna cilja: dovoljno gotovine na računu i dovoljno profita. Početnička greška je optimizirati svoje poslovanje da platite što je moguće manji porez. Ni jedan investitor neće investirati u takav biznis i teško ćete moći prodati svoju praksu, ako to budete hteli. I nemojte zaboraviti - novac koji se nalazi u blagajni na recepciji, nije Vaš novac.

4. Nedostatak merenja

Ono što merite, time možete i upravljati. Ono čime upravljate, može rasti eksponencijalno. Disciplina merenja, ključna je poslovna disciplina svakog stomatologa koji želi rasti i upravljati svojom klinikom, bez obzira na njenu veličinu. Ključni pokretači i pokazatelji poslovanja, neizostavni su alati poslovno uspešnog stomatologa.

5. Nedovoljan broj pacijenata

Možete imati najbolje kliničke veštine na svetu, ali ako nemate pacijente u svom rasporedu koji će za njih platiti, imate problem u poslovanju. Iako je dobro imati fokus na novim pacijentima, i konstanto raditi na traženju preporuke u svakoj poseti (da, preporuka se ne traži samo na kraju terapije), barem dve trećine Vašeg poslovanja mora biti na generisanju novog posla od postojećih pacijenata.

6. Krivi “mindset”

Morate imati pravi “mindset” u glavi da prvo budete u stanju voditi sebe, a onda i druge. Nemojte upasti u zamku “umetnika”, jer to nije put prema poslovnom uspehu. Ako ste “zaljubljeni” u svoj proizvod ili uslugu, umesto u izgradnju poslovnih i liderskih veština, izgubićete dragoceno vreme na putu prema poslovnom uspehu. Konačni ishod će biti nezadovoljstvo i praznina, bez obzira na količinu novca koji generišete.

7. Loša komunikacija

Komunikacija je sve i sve je komunikacija. Dobra stomatologija nikad neće moći nadomestiti lošu recepciju i prijem pacijenta. Interni marketing prema zaposlenicima jednako je bitan kao i spoljašnjii prema pacijentima. Ubrzana integracija znanja putem pripremljenih skripti i igranja uloga danas nije opcija, već temeljni uslov poslovanja. Jutarnji sastanak sa svim zaposlenicima ključna je poluga u poslovanju.

8. Loš tim

Ništa ne možemo napraviti sami. Nesposobnost privlačenja talentovanih ljudi i nemogućnost zadržavanja kvalitetnih ljudi, unazadiće i najbolje uhodane ordinacije. Ključno je pitanje - šta se mora dogoditi da postanem klinika u koju ljudi žele doći da rade, umesto da budem klinika koja se bori da zadrži ljude koji u njoj rade? Jedan od odgovora je kontinuirana edukacija svakog zaposlenika.

9. Nedostatak sistema

Protokoli i procesi uslovt su stabilnog i održivog poslovanja. Ako ćete svaki put drukčije ugrađivati implantat, osuđeni ste na neuspeh. Isto je i u poslovanju - bez definisanih procesa i standardnih operativnih procedura, Vaše će poslovanje biti osuđeno na borbu s vetrenjačama. Postaviti spostvene standarde temeljni je uslov uspeha - jer ćete na kraju uvek dobiti samo ono što tolerišete.

10. Loše upravljanje resursima

Nedostatak vremena, ljudi, novca, radnih mesta, prostora - ukratko nedostatak resursa, jedan je od najvećih problema u poslovanju. Upravljanje resursima od presudnog je značaja. Ali nemojte nedostatak resursa koristiti kao izgovor - pobeđuju oni koji sa dobijenim resursima upravljaju na najbolji način, a ne oni koji imaju najveće resurse.

11. Nedostatak veština

Naravno da su kliničke vještine temeljni preduslov poslovanja u stomatologiji. Ali to što ste vrhunski hirurg nužno ne znači da ćete imati i poslovno uspešnu praksu. Ima puno hirurga koji imaju prosečno dobre kliničke veštine, a poslovno su uspešniji od onih koji su vrhunski kliničari. Za uspeh vam trebaju i dobre poslovne i finansijske vještine - jedno ne ide bez drugog.

12. Nedostatak autentičnosti, sreće i zadovoljstva

Sreća nije posledica uspeha. Uspeh je posledica sreće. Ultimativni neuspeh je uspeh bez osećaja sreće i zadovoljstva. Ako nismo autentični i ako ne živimo svoj život, nego život prema očekivanjima okoline i drugih, na kraju dana nećemo biti sretni i ispunjeni. Put bez sreće i zadovoljstva, put je u premorenost i frustraciju, bez obzira na količinu novca.

Svrha i bit ovog članka nije u pametovanju. Svrha i bit je da bez obzira gde se sa svojim životom i poslovanjem trenutno nalazite, pokušate proceniti da li je barem jedan od ovde navedenih grehova, odnosno rizika u poslovanju i “Vaš” - i da počnete upravljati tim rizikom, umesto da on upravlja Vama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement