Dental Tribune Serbia & Montenegro
Nedavno urađeno istraživanje regenerativne endodoncije tek je početak, prema istraživačima. Krajnji cilj je razviti novo terapijsko rešenje za regeneraciju zubne pulpe. Dr Qiting Huang, koji je učestvovao u istraživanju, prikazuje hidrogel decelularisanog matriksa dobijenog iz tkiva. (Slika: Univerzitet Sun Yat-sen)

Decelularizovani hidrogel iz matriksa može pospešiti regeneraciju zubne pulpe

By Dental Tribune International
November 23, 2020

GUANGZHOU, Kina: Regeneracija zubne pulpe decenijama je veliki izazov za istraživače u oblasti endodoncije. Široko je priznato da biomaterijali inženjerski napravljenog tkiva mogu biti korisni za endodontsku regeneraciju; međutim, jednokomponentni materijali nisu u stanju da ispune zahteve za multifunkcionalnim ponovnim rastom zubne pulpe. Inspirisani kliničkom upotrebom višestrukih transplantata u ćelijskom tkivu, istraživači u Kini postali su zainteresovani za decelularizovani matriks zubne pulpe.

U nedavnoj studiji, naučnici iz grupe dr Zhengmei Lin iz Stomatološke bolnice Univerziteta Sun Yat-sen i njihovi saradnici sa Škole za nauku o materijalima i inženjerstvu u Guangzhou-u razvili su decelularizovani matrični hidrogel (hDDPM-G), proizveden iz ljudske zubne zubne pulpe, koja bi mogla da posluži kao mikrookruženje koje dozvoljava rast iregeneraciju zubne pulpe.

U intervjuu za Dental Tribune International, dr Ying Bai, koji je deo tima koji je sprovodio istraživanje, rekao je da su najvažniji zahtevi da biomaterijal mora biti na bazi gela, da može da se uklopi u kanale korena zuba, da se formira in situ i pokazuju bioaktivnost.

Nakon sprovođenja potpune decelularizacije, utvrđeno je da sadržaj proteina pronađen u ljudskoj decelularizovanoj matrici zubne pulpe doprinosi promociji ćelijske proliferacije, migracije i regulacije diferencijacije matičnih ćelija. Rezultati su pokazali da površine presvučene hDDPM-G promovišu hDPSC adheziju, migraciju i proliferaciju. Dalje, oblozi od hDDPM-G olakšale su odontoblastnu, neuralnu i angiogenu diferencijaciju hDPSC-a koji su posejani nakon kultivacije u indukcionom mediju tokom 14 dana.

Cela studija bila je prilično izazovna, jer je bila pionirski poduhvat u istraživanju endodontske regeneracije na preseku nauke o materijalima, biologije i medicinske nauke“, objasnio je Bay. „Među svim izazovima sa kojima smo se suočili, priprema decelularizovanog hidrogela zubne pulpe bila je verovatno najteža. Dostupnost zdrave zubne pulpe izuzetno je ograničena - mala količina hidrogela može se dobiti iz stotina rutinski izvađenih trećih molara. Štaviše, fizička svojstva hidrogela mogu pretrpeti varijacije od serije do serije. Zbog toga je teško standardizovati postupak proizvodnje takvog biomaterijala dobijenog iz tkiva; još uvek radimo na tome “, nastavio je.

Gledajući u budućnost, Bai i njegove kolege istražuju mogućnost razvoja novog terapijskog rešenja za regeneraciju zubne pulpe za kliničku upotrebu kod pacijenata. Dodao je: „Ova studija bila je samo početak našeg putovanja u istraživanje bioloških funkcija hidrogela matriksa zubne pulpe. Kroz ovaj rad je jasno da bi hDDPM-G mogao da promoviše multifunkcionalnu diferencijaciju matičnih ćelija zubne pulpe, ali još uvek ne znamo zašto i kako. Osnovni mehanizmi tek treba da se otkriju. Međutim, sprovodiće se dalji rad na kliničkim primenama, pravilnom lečenju i životinjskim modelima. Mogao bi biti dug put od laboratorije do stomatološke klinike, ali nadamo se da će ovaj složeni, ali održivi biomaterijal uspeti da podstakne više multidisciplinarnih istraživanja na polju endodontske regeneracije. “

Studija pod nazivom „ “A decellularized matrix hydrogel derived from human dental pulp promotes dental pulp stem cell proliferation, migration, and induced multidirectional differentiation in vitro, objavljena je 1. oktobra 2020. u Journal of Endodontics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International