Dental Tribune Serbia & Montenegro
U prvom velikom naučnom istraživanju ove vrste, naučnici su nedavno istražili vezu između ženske reproduktivne fiziologije i poremećaja mikrobioma usne šupljine. (Fotografija: 4eka / Shutterstock)

Hormonske promene tokom menstrualnog ciklusa utiču na oralni mikrobiološki ekosistem

By Iveta Ramonaite, Dental Tribune International
April 22, 2021

ŠTOKHOLM, Švedska: Veza između lošeg oralnog zdravlja i povećanog rizika od sistemskih bolesti odavno je poznata i zbog toga je praksa dobre oralne higijene tako značajna. U nedavnoj studiji, istraživači sa komplementarnom stručnošću i zajedničkim interesom za zdravlje žena ispitali su disbiotske varijacije oralnog mikrobioma tokom menstrualnog ciklusa. Otkrili su da hormonalne fluktuacije do kojih dolazi tokom menstruacije kod žena mogu poremetiti njihov oralni mikrobiom, ugrožavajući tako njihovo oralno zdravlje.

Studija MiMens (mikrobiom tokom menstrualnog ciklusa), čiji je cilj da opiše dinamiku mikrobioma tokom menstrualnog ciklusa, rezultat je dugoročne saradnje Klinike za plodnost u Rigshospitalet-u i bolnice Hvidovre u Kopenhagenu u Danskoj i Centra za translaciono istraživanje mikrobioma u Karolinskoj Institutu iz Štokholma, Švedska. Ujedinjeni zajedničkim interesom za zdravlje žena, naučnici su istraživali različite aspekte ženskog zdravlja u vezi sa mikrobiomima u crevima, vagini i usnoj šupljini.

Ukupno su istraživači regrutovali 103 žene koje su imale redovan menstrualni ciklus i bile su u reproduktivnom dobu u ginekološkim klinikama u Kopenhagenu i profilisale su svoje mikrobiome pljuvačke u Karolinska Institutu. Zatim su procenjivali efekat hormonskih kontraceptiva, polnih hormona, ishrane i pušenja na oralni mikrobiom tokom menstrualne, folikularne i lutealne faze menstrualnog ciklusa. Da bi stekli temeljno razumevanje oralne ekologije i oralnih bolesti, istraživači su udružili snage sa svojim kolegama sa Odeljenja za stomatologiju Karolinska Instituta. Kao što su istraživači objasnili, podaci su potom zajednički protumačeni kako bi se doneli značajni zaključci o oralnom zdravlju žena.

Koautor studije dr Henriette Svarre Nielsen (Fotografija: ReproUnion)

Prema nalazima, istraživači nisu primetili nikakve značajne ukupne promene u raznolikosti mikroba tokom menstrualnog ciklusa. Međutim, otkrili su da se količina specifičnih grupa bakterija, kao što su Campilobacter, Haemophilus, Prevotella i Oribacterium, veoma razlikovala, posebno tokom lutealne faze ciklusa.

Koautori dr Henriette Svarre Nielsen, klinički profesor na Odeljenju za kliničku medicinu Univerziteta u Kopenhagenu i dr Ina Schuppe Koistinen, direktorka u Centru za translaciono istraživanje mikrobioma na Karolinska Institutu, primetile su da je utvrđeno da upotreba oralnih kontraceptiva ima ograničen uticaj na oralni mikrobiom, ali da su pušenje i veća potrošnja šećera rezultirali većim promenama mikrobioma tokom tranzicije hormonalnih faza, u skladu sa pogoršanjem oralnog zdravlja.

Komentarišući kako hormonalne promene tokom menstrualnog ciklusa utiču na oralni mikrobiološki ekosistem, koautor dr Nagihan Bostanci, bivša predsednica Grupe za parodontalno istraživanje Međunarodnog udruženja za stomatološka istraživanja i profesor na Odeljenju za stomatološku medicinu u Karolinska Institutu, rekla je za Dental Tribune International: „Izgleda da se izmenjeni nivoi određenih mikroorganizama u pljuvački preklapaju sa fiziološkim promenama u nivou ženskih hormona. Ovo je pokazatelj karakterističnih, ali ne i uopštenih promena mikrobioma. “

Koautori studije dr Ina Schuppe Koistinen i dr Nagihan Bostanci. (Fotografija: Nagihan Bostanci)

„Poznato je da su mikroorganizmi u nastajanju tokom tih faza povezani sa upalom gingive, pa ih možemo smatrati disbiotičkim promenama mikrobnog ekosistema, koje mogu prouzrokovati prolazno pogoršanje oralnog zdravlja ako se ne vodi dobro računa o oralnoj higijeni“, nastavila je.

Razgovarajući o implikacijama studije na stomatologiju, Bostanci je primetila da je doprinos studije stomatološkom polju posebno važan. Objasnila je da studija naglašava potrebu da se fiziološki aspekti ženskog zdravlja uzmu u obzir za celokupno zdravlje i da im se u skladu sa tim daju saveti o personalizovanom planiranju prevencije. Dodala je da će podizanje svesti o tome da je oralno zdravlje žena ranjivije tokom menstrualnog ciklusa pomoći u poboljšanju oralne higijene i pomoći u usvajanju odgovarajućih profesionalnih mera skrininga u tim periodima, kao i ojačati prevenciju oralnih bolesti poput gingivitisa.

Studija pod naslovom “Dysbiosis of the human oral microbiome during the menstrual cycle and vulnerability to the external exposures of smoking and dietary sugar” objavljena je onlajn 11. februara 2021. u Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, pre objavljivanja u štampanom izdanju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International