Dental Tribune Serbia & Montenegro
Istraživači sa Univerziteta Malme u Švedskoj dobili su grant za istraživanje komplikacija povezanih s bruksizmom nakon tretmana zubnim implantatom. (Fotografija: thitinonjong/Shutterstock)

Kako bruksizam utiče na zubne nadoknade?

By Iveta Ramonaite, Dental Tribune International
August 16, 2021

MALME, Švedska: Istraživanja su pokazala da bruksizam ne samo da uzrokuje oštećenje zuba, već može dovesti i do gubitka implantata. Da bi dodatno istražili ovo pitanje, istraživači sa Univerziteta Malmö pokušavaju da ispitaju kako bruksizam utiče na dugovečnost zubnih nadoknada procenjujući komplikacije koje bruksizam može izazvati nakon implantološke terapije. Planirano je da se studija da informacije kojim može da se smanji gubitak vremena i troškovi povezani sa ponovljenim stomatološkim tretmanom.

    Article written by:

  • Iveta Ramonaite
  • Iveta Ramonaite (DTI)

U drugom kvartalu 2021. godine, Dental Tribune International izvestio je o istraživanju koje je otkrilo da je stres doživljen tokom pandemije SARS-CoV-2 naveo da se kod sve većeg broja pacijenata razvije bruksizam. Škripanje zubima-bruksizam je takođe nedavno povezano i sa prekomernom upotrebom pametnih telefona, što je uobičajen problem u današnjem društvu. Sada, istraživači sa Odontološkog fakulteta Univerziteta u Malmeu razmišljaju o tome kako bruksizam može uticati na stopu preživljavanja zubnih implantata.

Istraživanje je nedavno dobilo finansijska sredstva od istraživanja vezanih za oralno zdravlje regiona Skane (Odontologisk Forskning i Region Skåne) i predstavlja saradnju sa Odeljenjem za protetiku na Univerzitetu. Komentarišući istraživanje, autorka dr Birgitta Häggman-Henrikson, profesorka na Odeljenju za orofacijalnu bol i funkciju vilice na Odontološkom fakultetu Univerziteta, rekla je u saopštenju za javnost: „Postoji veoma visok nivo kompetentnosti u smislu zubnih materijala i konstrukcija i dugotrajnog preživljavanja implantata na Odeljenju za protetiku. Ovo će biti dobra kombinacija sa našim predmetom o motoričkim sposobnostima i parafunkcijama vilice. "

Ona je dodala da saradnja preko različitih granica u ovoj temi predstavlja dodatnu vrednost projekta i napomenula da će stomatološke klinike privatnog sektora biti uključene u projekat u kasnijoj fazi i pomoći će u proceni nalaza.

Autorka dr Birgitta Häggman -Henrikson, profesorka na Odontološkom fakultetu Univerziteta u Malmeu. (Fotografija: Univerzitet Malmö)

Tokom prvog dela projekta, istraživači će sprovesti dugotrajno praćenje postojećih pacijenata koji su podvrgnuti restauraciji implantatima kako bi se ispitale stomatološke komplikacije povezane sa bruksizmom. „Možda će doći do kasnih komplikacija koje će se pojaviti nakon možda deset godina“, primetila je dr Haggman-Henrikson.

Očekuje se da će projekat trajati tri do četiri godine. Istraživači se nadaju da će podaci dobijeni ovom studijom pomoći u razvoju metoda i rutina za efikasno izveštavanje i identifikovanje faktora rizika povezanih sa bruksizmom.

Prema dr Haggman-Henrikson, na opstanak zubnih nadoknada utiču različiti faktori, uključujući korišćene materijale, tehničke faktore i faktore povezane sa pacijentima, poput bruksizma. Raspravljajući o tome kako blagovremena identifikacija ovih faktora može pomoći u predviđanju budućeg opstankaa implantata, dr Haggman-Henrikson je izjavila: „Da li su određene kombinacije faktora dodatno problematične? Želimo da mapiramo kako ove komplikacije izgledaju, a dugoročno želimo da pronađemo faktore na koje morate biti svesni pre lečenja. Tada se može prilagoditi tretman i na osnovu faktora pacijenta i materijala koji su dostupni."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International