Dental Tribune Serbia & Montenegro
Japanski istraživači su predložili da bi efikasno četkanje zuba i ispiranje usne duplje moglo poboljšati tačnost testiranja na COVID-19 i smanjiti trajanje boravka u bolnici. (Fotografija: Aleksej Broslavets / Shutterstock)

Loša oralna higijena može uticati na tačnost SARS-CoV-2 testova

By Dental Tribune International
September 17, 2020

TOKIO, Japan: Studija sprovedena u bolnici u Tokiju otkrila je da loša oralna higijena može dovesti do produženog virusnog osipanja kod pacijenata sa COVID-19. U studiji je primećeno da su pacijenti sa neadekvatnom oralnom higijenom imali ponovljene pozitivne rezultate u PCR testovima na virus dugo nakon njihovog kliničkog oporavka, što je navelo istraživače da pretpostave da oralna higijena može uticati na tačnost testiranja na virus.

Istraživači su pratili tok lečenja osam pacijenata sa COVID-19 koji su primljeni na Odeljenje za neurologiju u Tokijskoj Metropolitan neurološkoj bolnici između 30. aprila i 14. maja 2020.goine. Pacijenti su prošli akutnu fazu bolesti, ali su primljeni u namensku medicinsku ustanovu za zarazne bolesti zbog upornih pozitivnih rezultata PCR testa za SARS-CoV-2.

Studija je otkrila da je period tokom kojeg je virus još uvek bio otkriven nakon kliničkog oporavka bio u rasponu od jednog do 40 dana. Utvrđeno je da je prosečni period postojanja virusa bio 15,1 dan, ali je za dva pacijenta (pacijent 1 i 2 u nastavku teksta) nastavljen na 53, odnosno 44 dana. Za pacijente 3–8 potvrđena su dva uzastopna negativna rezultata PCR testa u roku od 18 dana od kliničkog oporavka. Istraživači su pokušali da utvrde zašto su pacijenti 1 i 2 nastavili da imaju pozitivne PCR testove tokom dužeg perioda. Primetili su da su pacijenti 3–8 održavali svoju oralnu higijenue higijene, koja je podrazumevala redovno pranje zuba, dok su bili hospitalizovani izolovano u privatnim sobama u bolnici. Pacijenti 1 i 2, koji su imali mentalne i / ili psihijatrijske poremećaje, nisu dobrovoljno oprali zube dok su bili u bolnici.

Nakon što su ih istraživači uputili da se moraju redovno da peru zube i ispiraju usnu duplju, PCR testovi pacijenata 1 i 2 vratili su negativan rezultat u roku od četiri do devet dana.Pacijent 1 je imao šizofreniju i nije mogao dobrovoljno da se održava čistim tokom izolovanog hospitalizovanog života“, navodi se u studiji.

„Prvi put je oprala zube 18. dana hospitalizacije, ali nakon toga uopšte nije prala zube. Njen period pozitivnog rezultata PCR testa na virus dostigao je 46 dana. Pretpostavili smo da je njena neprimerena oralna nega mogla prouzrokovati postojanost pozitivnosti PCR testa. U saradnji sa medicinskom sestrom, više puta smo podsticali pacijenta 1 da pere zube i grglja. Dva dana nakon početka ovog uputstva, 49. dana nakon pojave simptoma, rezultat PCR testa pacijentkinje prvi put je bio negativan.

Pacijent 2, koji je imao kao osnovnu bolest disocijativni poremećaj i blagu mentalnu retardaciju, imao je negativan rezultat PCR testa 26 dana nakon prijema u medicinsku ustanovu; međutim, ponovo je imao prisustvo virusa do 43 dana i tek tad su mogla da se dobiju dva uzastopna negativna rezultata PCR testa. „Tada smo otkrili da je pacijentkinja 2 retko prala zube. Od tada smo joj više puta upućivali da pere zube. Sa četiri dana intenzivnog četkanja zuba samo vodom, pacijentkinja 2 je imala dva uzastopna negativna rezultata PCR testa 44. i 47. dana, pa je otpuštena iz bolnice“, napisali su istraživači.

Iako je mali broj pacijenata koji su praćeni u ovoj studiji otežao izvlačenje statističkih zaključaka iz istraživanja, ipak su primetili da je značajno što su dva pacijenta sa lošim oralnim zdravstvenim režimom pokazali znatno duže od prosečnog perioda pozitivnog PCR testa. „U takvim produženim slučajevima testa koji pokazuje virusno prisustvo neinfektivna virusna nukleinska kiselina može se akumulirati u neočišćenoj usnoj šupljini i može se i dalje detektovati PCR-om. Predlažemo četkanje zuba i ispiranje usne duplje za uklanjanje nakupljene neinfektivne virusne nukleinske kiseline, što dovodi do konstantno negativnih rezultata PCR testa i na taj način izbegava nepotrebno dug boravak u bolnici “, zaključili su istraživači.

Studija pod naslovom “Effects of oral care on prolonged viral shedding in coronavirus disease 2019 (COVID-19)” objavljena je 24. jula 2020. godine u u onlajn izdanju „Special Care in Dentistry“ pre nego što je uvrštena u print izdanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International