Dental Tribune Serbia & Montenegro
Portparol WHO rekao je za Dental Tribune International da je cilj njenih smernica za odlaganje neurgentne oralne nege zaštita stomatoloških pacijenata i osoblja tokom pandemije COViD-19. (Fotografija: F.Schmidt/Shutterstock)

Svetska zdravstvena organizacija apeluje na odlaganje neurgentnih stomatoloških intervencija

By Dental Tribune International
September 08, 2020

ŽENEVA, Švajcarska: Svetska zdravstvena organizacija (WHO The World Health Organization) upozorila je da stomatološke intervencije mogu predstavljati još veći rizik za širenje SARS-CoV-2 nego što se ranije mislilo, zbog prenošenja virusa kroz mikročestice u vazduhu. Rečeno je da rutinske stomatološke preglede treba odložiti kako bi se zaštitili stomatološki pacijenti i osoblje; međutim, stomatološka udruženja se ne slažu sa tim smernicama.

Smernice SZO preporučuju davanje prioriteta hitnim stomatološkimim slučajevima, kako bi se izbegle ili svele na minimum procedure koje mogu stvoriti aerosol. Po preporuci su dali prioritet nizu kliničkih intervencija koje se izvode pomoću instrumenta i naravno da se odgodi redovna neurgentna oralna zdravstvena nega “, rekao je dr Benoa Varen (Dr.Benoit Varenne), predtsavnik WHO.

Dr Varen je objasnio da je nepoznanica verovatnoća prenosa SARS-CoV-2 kroz aerosol, mikročestice ili čestice u vazduhu: „Ova tema je otvoreno pitanje. To znači da je potrebno više istraživanja na ovu temu “.

Preporuka za odlaganje neurgentnih stomatoloških intervencija deo je novih privremenih smernica WHO, koja takođe kaže da stomatološke klinike moraju imati odgovarajuću ventilaciju kako bi se smanjio rizik od širenja virusa u zatvorenim prostorima. Nove smernice objavljene su podstaknute pismom naučne zajednice da preispita širenje SARS-CoV-2, a čini se da je njegov poziv na adekvatnu ventilaciju i upotrebu sredstava za dezinfekciju vazduha.

Portparol WHO rekao je za Dental Tribune International da se smernice odnose na zaštitu stomatoloških pacijenata i osoblja: „Tokom pandemije COVID-19, mnogi od nas su trebali ili će trebati stomatologa. S obzirom na to da pružaoci usluga oralne zdravstvene zaštite uključuju komunikaciju licem u lice, koriste opremu koja stvara aerosole i koji su posledično izloženi pljuvački, krvi i drugim telesnim tečnostima, postoji visok rizik od zaraze COVID-19 ili prenošenja infekcije na pacijentie“.

Portparol je nastavio: „Smernice, izdate u avgustu ove godine bave se specifičnim potrebama i razmatranjima za osnovne usluge oralnog zdravlja u kontekstu COVID-19 u skladu sa operativnim smernicama WHO o održavanju osnovnih zdravstvenih usluga.“

Stomatološka udruženja se ne slažu sa savetima WHO

Stomatološka udruženja u SAD-u i Nemačkoj izjavljuju da stomatolozi u tim zemljama treba da ignorišu preporuku WHO i nastave da pacijente zajkazuju i za redovne stomatološke preglede i intervencije.

Američko stomatološko udruženje (ADA) s poštovanjem se, međutim, snažno ne slaže sa preporukom [WHO] da se odgodi„ rutinska “stomatološka nega u određenim situacijama zbog COVID-19“, navodi se u saopštenju za štampu Udruženja. Predsednik ADA dr Chad P. Gehani objasnio je: „Oralno zdravlje je sastavni deo celokupnog zdravlja. Stomatologija je neophodna zdravstvena zaštita zbog svoje uloge u proceni, dijagnozi, prevenciji ili lečenju oralnih bolesti, koje mogu uticati na sistemsko zdravlje.“

Milioni pacijenata su bezbedno posetili svojie stomatologe u proteklih nekoliko meseci radi širokog spektra stomatoloških usluga“ - Dr Chad P. Gehani, predsednik ADA

ADA je rekla da su njene trenutne smernice za bezbednost američkim stomatolozima - koje preporučuju upotrebu visokog nivoa lične zaštite - dovoljne za zaštitu osoblja i pacijenata.Milioni pacijenata su bezbedno posetili svog stomatologa u poslednjih nekoliko meseci radi punog spektra stomatoloških usluga. Uz odgovarajuću zaštitnu opremu, stomatološka nega treba da se pruža i tokom globalnih pandemija ili drugih katastrofa “, dodao je Gehani.

Prema raznim stomatološkim udruženjima u Nemačkoj, preporuka WHO se ne odnosi na stomatologe u svim zemljama. Stope infekcije SARS-CoV-2 u Nemačkoj i dalje su niske u poređenju sa zemljama kao što su Brazil i SAD, navodi se u saopštenju za štampu Berlinskog stomatološkog udruženja. Citirali su studije iz Kine, Italije, Južne Koreje i Nemačke, koje su rekle da pokazuju da nije povećan rizik od infekcije u stomatološkim ordinacijama ako se koristi ispravna lična zaštitna oprema.

Predsednik Zahnarztekammer Berlin dr Karsten Heegevaldt rekao je u saopštenju za štampu: „Zbog visokih higijenskih standarda u našim ordinacijama posete zubaru su i dalje moguće. Zakazivanje kod stomatologa ne treba odlagati ga zbog važnosti oralnog zdravlja za opšte zdravlje.“

Heegevaldt je apelovao na stomatološke pacijente da ih ne uznemirava savet WHO, koji je nazvao „preporukom koja nije specifična za pojedinu državu i može da šteti oralnom zdravlju“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International