Dental Tribune Serbia & Montenegro

Objavite svoj oglas

Da li želite da na efikasan način promovišete svoj proizvod? Naš odeljak sa oglasima je najbolji način da predstavite svoj portfolio profesionalcima iz oblasti stomatologije širom sveta.

Ukoliko želite da tim časopisa „Dental Tribune” pregleda informacije o vašem proizvodu i kompaniji, popunite ovaj obrazac. Kada to obavite, dobićete e-poštu sa potvrdom. Ukoliko je vaš materijal pogodan za objavljivanje, stupićemo u kontakt sa vama. Vodite računa o tome da morate koristiti donji onlajn obrazac da biste oglasili proizvode na veb-sajtu časopisa „Dental Tribune”. Prijave putem e-pošte neće biti prihvaćene. Preporučuje se da u potpunosti popunite obrazac kako biste povećali verovatnoću objavljivanja oglasa.

Ova usluga je besplatna.

  • Optionally you can upload a main photo related to the news. Please make sure to have the rights for the photo before uploading.
  • Contact Information


© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International