ProTaper Next

Search Dental Tribune

ProTaper Next

Sačuvaj

Nova generacija rotirajućih instrumenata

 

 

 

Nova generacija...

...pokriva komplikovane kliničke slučajeve

Jedinstveni, slobodni pokreti i veća fleksibilnost ProTaper Next instrumenata omogućavaju oblikovanje izraženo zakrivljenih, uskih kanala. Time se postiglo ono što pre sa većinom NiTi sistema na tržištu nije bilo moguće.

...donosi poboljšanu sigurnost

Rizik od lomljenja instrumenta značajno se umanjio, dok se istovremeno značajno poboljšalo poštovanje izvorne anatomije korenskog kanala. Odlične performanse instrumenta i sigurnost pacijenta ključne su za uspešnu endodontsku terapiju.

...skraćuje vreme potrebno za oblikovanje

Kraće vreme za kliničku obradu podrazumijeva da se troši manje vremena na promenu instrumenata. Visoka učinkovitost obrade takođe smanjuje vreme potrebno za oblikovanje. Ovo je za stomatologa dragoceno vreme koje se može iskoristiti za druge procese, kao što je irigacija.

...poboljšava debridman

Jedinstveni acentrični pravougaoni poprečni presek instrumentu omogućava zmijolike, slobodne kretnje i osigurava više prostora za uklanjanje debrisa.

Za više informacija posetite https://www.dentsplysirona.com/hr-hr/explore/endodontics/protaper-next-rotary-files.html

 

advertisement
advertisement