DT News - Serbia & Montenegro - Lečenje parodontalnih oboljenja smanjuje ponavljanje atrijalne fibrilacije srca

Search Dental Tribune

Lečenje parodontalnih oboljenja smanjuje ponavljanje atrijalne fibrilacije srca

Istraživanje je nedavno pokazalo da je površina parodontalne upale, kvantitativni indeks parodontalne upale, povezana sa ponavljanjem atrijalne fibrilacije. (Fotografija: Lightspring/Shutterstock)

HIGAŠI/HIROŠIMA, Japan: Iako se parodontopatija trenutno ne smatra modifikujućim faktorom rizika za atrijalnu fibrilaciju (AF), nedavna studija je ispitala da li parodontalno lečenje može da poboljša rezultate kateterske ablacije, minimalno invazivne procedure za korekciju AF. Utvrđeno je da lečenje parodontalne bolesti nekoliko meseci nakon procedure može smanjiti oralnu upalu i smanjiti ponavljanje nepravilnog i često ubrzanog srčanog ritma kod pacijenata. Studija je među prvima koja istražuje potencijalni uticaj lečenja parodontalne bolesti na AF.

AF utiče na srce i rezultira nepravilnim otkucajima srca, čime se povećava rizik od moždanog udara, srčane insuficijencije, pa čak i smrti. Prema podacima Američkog udruženja za srce, American Heart Association više od 12 miliona ljudi u SAD će imati AF do 2030.godine, dok su parodontalna oboljenja još učestalija od AF. Prema američkim centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, otprilike polovina odraslih Amerikanaca starijih od 30 godina ima neki oblik parodontalnog oboljenja, a incidencija raste sa godinama. Stoga su istraživači pokušali da ispitaju da li poboljšanje oralnog statusa pacijenata može poboljšati ishod kateterske ablacije.

Studija je sprovedena od 1. aprila 2020. do 31. jula 2022. i obuhvatila je 288 odraslih osoba sa AF koji su trebali da se podvrgnu kateterskoj ablaciji, koja koristi energiju radio frekvencije za uništavanje srčanog tkiva koje izaziva AF. Sve učesnike pregledao je stomatolog pre kateterske ablacije zbog AF, a 97 pacijenata je takođe dobilo tretman zbog parodontalne upale.

Istraživači su pratili pacijente 8,5 meseci do dve godine nakon procedure ablacije i otkrili da se AF ponovio kod 24% učesnika tokom perioda. Pored toga, otkrili su da pacijenti sa teškom parodontalnom inflamacijom kod kojih je sprovedena parodontalna terapija nakon kateterske ablacije imaju 61% manju verovatnoću da će imati recidiv AF u poređenju sa pacijentima kod kojih nije sprovedena parodontalna terapija.

„Čini se da pravilni menadžment parodontalnih oboljenja poboljšava prognozu AF i mnogi ljudi širom sveta bi mogli imati koristi od toga“, su ono što glavni autor istraživanja dr Šunsuke Mijauči, docent na Odeljenju za kardiovaskularnu medicinu u Centru zdravstvenih usluga na Univerzitetu u Hirošimi u Japan, navodi u saopštenju za javnost.

Studija je takođe izvestila da je utvrđeno da oni koji su imali relaps AF imaju težu parodontalnu bolest od onih koji nisu imali recidive.

„Iako su glavni nalazi bili u skladu sa našim očekivanjima, bili smo iznenađeni koliko bi kvantitativni indeks oboljenja desni, poznat kao parodontalna zapaljenska površina ili PISA, mogao biti koristan u kardiovaskularnoj kliničkoj praksi“, primetio je dr Mijauči. Studija je otkrila da visok PISA, zbir svih krvarenja u epitelu parodontalnog džepa, predviđa povratak AF nakon kateterske ablacije.

„Sada radimo na daljem istraživanju kako bismo otkrili mehanizam koji leži u osnovi veze između bolesti desni i AF“, dodao je dr Mijauči.

Ovo istraživanje pod naslovom Periodontal treatment during the blanking period improves the outcome of atrial fibrillation ablationobjavljena je 16.aprila 2024. u onlajn izdanju časopisa Američkog udruženja za srce the Journal of the American Heart Association.

 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement